2.novembrī Madonā un 9.novembrī Rundāles novada Saulainē notiks konference lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”, ko organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Ikvienam konferences dalībniekam būs iespēja piedalīties diskusijās un darba grupās par lauksaimniekiem un mežsaimniekiem aktuāliem jautājumiem – investīcijām, platībmaksājumiem un citām aktualitātēm.

 

Konferences norises vietas: Madonas pilsētas kultūras nams, Raiņa iela 12 un Saulaines Profesionālā vidusskola, Saulaine, Rundāles pagasts, sākums pulksten 11.00, noslēgums – pulksten 15.30. Ierašanās un reģistrācija no pulksten 10.30.

 

Jūsu interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlaties dzirdēt atbildes, iesūtīt uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Papildus informācija Valsts Lauku Tīkla mājas lapā: www.laukutikls.lv

 

Latvijas Republikas
Zemkopības ministrija

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.zm.gov.lv


Informācija plašsaziņas līdzekļiem
19.09.2012.

Svarīga informācija piena ražotājiem par piena kvotas izpildi

Zemkopības ministrija (ZM) atgādina, ka katram piena ražotājam ir jāseko līdzi savas kvotas izpildei. Lai novērstu piena kvotas pārsniegšanu vai tās neizpildīšanu, ir jāveic kvotas izpildes uzskaite un plānošana savā saimniecībā, jo kvotas lielumam jābūt samērojamam ar saimniecības ražošanas jaudu.

Pamatojoties uz Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC) sniegto informāciju, uz šī gada 1. septembri piena piegādes kvota kvotas gada piecos mēnešos ir izpildīta jau par 43,58%. Ikmēneša piegādātā piena apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā kvotas gada šiem pašiem mēnešiem, pieaug vidēji par 10% un tas norāda, ka piena kvota tiek pildīta intensīvi.

Lauku atbalsta dienests aicina klientus informēt par savu VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" konta maiņu
Lauku atbalsta dienests (LAD)
14.09.2012
Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes un Konkurences padomes atļauju turpināt VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" (Hipotēku banka) komercdaļas pārdošanas procesu, uzsākta Hipotēku bankas komercdaļas klientu apkalpošanas pāreja uz kādu citu klienta izvēlētu banku.
Plānots, ka pāreja notiks pakāpeniski un noslēgsies šā gada novembrī.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Aizkraukles nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens

 

Nosaukums: Akvakultūras produktu pārstrāde un mārketings

 

Programma / Lektoru uzskaites lapa

 

Norises vieta: Salacgrīva, Salacgrīvas novads

Datums: 14.09.2012

 

Laiks

Maršruts

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

8:00 – 10:30

Aizkraukles - Salacgrīva

10:30 – 12:00

z/s „Kurķis” Salacgrīva, Salcgrīvas novads

Nēģu tači, realizācija

Aleksandrs Rozenšteins

(z/s „Kurķis” )

 

12:00 – 12:45

Pārbrauciens uz z/s „Bute”, Salacgrīvas novads

12:45 – 15:15

z/s „Bute”, Salcgrīvas novads

Zveja, zivju pārstrāde – nēģi, reņģes, vimbas, laši, skumbrija u.c. (kūpinājumi), ES finansējuma piesaistīšana, mārketings.

Kafijas pauze ar degustāciju.

Visvaldis Šrenks

(z/s „Bute”)

 

15:15 – 17:45

Salacgrīva - Aizkraukle

 

 

Brauciena moderators:                                                       (Valentīna Beča, Uzņēmējdarbības konsultants)

Uzņēmējdarbības konsultants:                                              / Valentīna Beča/

Aizkraukles nodaļas vadītājs:                                                           / Anita Anševica/

Lauksaimniekiem piešķirti nākamie 25 litri dīzeļdegvielas,
kas atbrīvota no akcīzes nodokļa

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.344 „Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražotāju intensīvo darbu vasaras mēnešos, ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu – 25 litrus par vienu atbilstošās platības hektāru. Līdz ar to uz šī gada 15.augustu ir piešķirti 75 (50+25) litri par vienu atbilstošās platības hektāru.

Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2012.gada 30.oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti.

Degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kuri reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Saraksts ar degvielas tirgotājiem ir publicēts LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Akcīzes degviela”.
 

Kursi biškopības iesācējiem

 

 

Latvijas Biškopības biedrība (LBB) sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centru jau 2008. gadā uzsāka mācību kursus biškopībā. Mācību kurss, 224 teorētiskās un 64 praktiskās nodarbības, paredzēts iesācējiem biškopībā. Nodarbību biežums - divas dienas mēnesī. Arī šā gada rudenī tiks uzsākts jauns divgadīgs mācību kurss.

Jauniešiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai kursi ir bez maksas, pensionāriem un invalīdiem 50% atlaide.

Biškopības kursu pirmajā mācību gadā interesenti apgūst pamatzināšanas biškopībā, otrajā – bišu selekciju, bišu māšu audzēšanu un produktu ražošanu. Kursa noslēgumā dalībnieki saņems LLU Mūžizglītības centra apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Šobrīd apmācības tiek daļēji līdzfinansētas ar valsts un ES finansējumu, ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma "Atbalsts biškopības programmai". Pieteikšanās līdz 31.08.2012.

LBB aicina interesentus aizpildīt iesnieguma veidlapu Papildus informāciju var saņemt, zvanot programmas koordinatorei Līgai Lapiņai - Lapšinai, pa tālruni:     25902500   vai     63027762 vai rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Lauku atbalsta dienests (LAD) š.g. augustā uzsāks avansa izmaksu atdalītajiem papildu valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM). Avansu 70% apmērā saņems tie lauksaimnieki, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.
Atdalītajam PVTM par liellopiem (ALM) aprēķinātā atbalsta likme ir LVL 33.67 par lauksaimniecības dzīvnieku. Augustā un septembrī izmaksājamais 70% avanss veido LVL 23.57 par lauksaimniecības dzīvnieku. ALM ir vēsturiskais maksājums par liellopiem (tele, bullis, vērsis), kuri saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem bija reģistrēti un atradās ganāmpulkā 2010.gada 31.decembrī, kā arī tika turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim.

 

 

Zemkopības ministrijas vadības apspriedē Lauku atbalsta dienestam uzdots agrāk, nekā bija paredzēts, sākt

vienotā platības maksājuma, maksājumu par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas, un bioloģiskās

lauksaimniecības attīstības maksājumu izmaksu lauksaimniekiem. Vienotā platības maksājuma izmaksas avansā 50 procentu apmērā

LAD sāks šā gada 16. oktobrī tiem lauksaimniekiem, kuriem būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

Sīkāk: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2223&id=14320Lai nodrošinātu lauku attīstības konsultanta darbu Neretas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši Valsts Lauku tīkla izvirzītajiem uzdevumiem, kā arī ērtu pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, lauku attīstības konsultantam darba pienākumu veikšanai tiek noteiktas sekojošas pieņemšanas dienas un  laiki:
Neretas pagastā
P.Lodziņa ielā 1 (kultūras nama telpās)
otrdienās no plkst. 9.00 - 14.00;
ceturtdieās no plkst.9.00- 14.00.
Mazzalves pagastā
Liepu ielā 2 ( pārvaldes administrācijas telpās)
 katra mēneša otrajā trešdienā no10.00-14.00
Zalves pagastā
“Atpūtas” ( pārvaldes administrācijas telpās)
 katra mēneša pirmajā trešdienā no10.00-14.00
Sproģi
Saieta nams
 katra mēneša trešā trešdiena no10.00-14.00
Pilskalnes pagastā  
Nākotnes ielā 4 ( pārvaldes administrācijas telpās)
 pirmdienās no plkst.8.30 -14.00,
piektdienās no plkst. 8.30 -14.00.

Informācija:
Neretas novada lauku attīstības konsultante būs ikgadējā  atvaļinājumā no 16.-27.jūlijam un no 6.-17.augustam. Nepieciešamības gadījumā informāciju var saņemt zvanot uz mob.tālr. 26516730.
 


Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē ar datiem uz 01.07.2012. ir jāiesniedz LDC no 01.07.2012. līdz 10.08.2012.
  Lūdzam vērst uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” punktu 11.3. 1. – informācijai par dzīvnieku skaitu un bišu saimēm ganāmpulka novietnē pēc stāvokļa uz 01.07.2012. jābūt reģistrētai valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datubāzē līdz kārtējā gada 10. augustam.
Ganāmpulka īpašnieki, kuri informāciju reģistrēs pēc šī gada 10. augusta, netiks iekļauti pretendentu sarakstos uz atbalsta maksājumiem.
  Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, Pārskatu ir iespējams iesniegt LDC autorizētajā sadaļā . Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā (EREG), ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG lietošanu.
  Joprojām spēkā arī Pārskata veidlapa - , ko iesniegt Datu centram varat pa pastu vai reģionālajās klientu apkalpošanas nodaļās.Veidlapas ir atrodamas LDC mājas lapā, vai pie pagastu konsultantiem.
  Gadījumā, ja reģistrējāt jaunu ganāmpulku līdz 1.jūlijam un iesniedzāt arī Pārskatu, tas jāiesniedz vēlreiz ar datiem uz 1.jūliju.
  Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).                                                                                              

  Danute Avena
                                                                                             
 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242446
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2835
111631
4242446

Sadarbība