Pirmo reizi Viduslatvijas reģionā tiek organizēta pavasara stādu izstāde – gadatirgus „Lielais stādu dārzs”.

Aicinām stādaudzētājus, sēklu tirgotājus, dārza aprīkojuma un tehnikas izplatītājus piedalīties šajā pasākumā. Līdzdalības maksājums simbolisks – LVL 2.00 par vietu. Ir iespēja tirgoties labiekārtotā laukumā vai tirdzniecības centra telpās. Plašs stāvlaukums automašīnām. Nodrošinām labierīcības. Jūsu rīcībā tirdzniecības centra  kafejnīcas.

Gadatirgus apmeklētājiem ieeja – bez maksas!

IGA centra ikmēneša Labo sestdienas tirgu apmeklē vidēji 3000 - 4000 cilvēku no tuvākas un tālākas apkaimes. Dalībnieku skaits: 40-80. Tematiskajos gadatirgos, piemēram – Pārnovadu uzņēmēju dienās janvārī, apmeklētāju skaits pārsniedz 5000, vairāk nekā 100 tirgotāju.

„Lielā stādu dārza” laikā notiks:

Latvijā audzētu stādu tirgus, amatnieku, pārtikas ražotāju gadatirgus, dārza preču un tehnikas tirdzniecība, izglītojoši semināri.

Jūsu firmai ir iespēja pieteikt semināru – nodrošinām ar telpu un nepieciešamo tehniku.

Sīkāka informācija un pieteikumi: Ieva Erdmane, t. 27717311, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktinformācija:    Zemgales reģionālā nodaļa:
Aizkrauklē:   Zane Liepiņa
                  tel. 65122846
                  mob.tel. 26647778
e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NatālijaCare
                  tel. 65123591
                  mob.tel. 26144452
 e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


AAL apliecību saņemšana no jauna

Jāiesniedz:
- iesniegums,
- dokumenta kopija, kas apliecina iegūto izglītību
- fotogrāfija,
-    personu apliecinoša dokumenta kopija,
-    apmācību maksa 25,50Ls

Jāapmeklē apmācības un jānokārto eksāmens

AAL apliecību pagarināšana

Divus mēnešus pirms derīguma termiņa beigām jāiesniedz dienestā:
- pārskats par profesionālo darbību apliecības derīguma termiņa laikā (5 gadi),
-    fotogrāfija,
-    apmācību maksa 10,50Ls

Jāapmeklē apmācības, pēc tam iegūstot apliecību

Mācības apliecību saņemšanai notiks

Jēkabpilī, Biržu tautas namā
6.03. plkst.10°° (pagarināšana)


Aizkraukle, Rūpniecības iela 9, 2 stāvā
20.,21.,22.03. plkst.10°° (saņemšanai)
22.03. plkst.10°° (pagarināšanai)
 

Semināri.

LLKC Aizkraukles nodaļas rīkoti semināri.

21.02.2012 plkst.10:00 Lāčplēša ielā 1a Rajona padomes sēžu zālē ,Aizkrauklē, tiek rīkots seminārs par tomātu,gurķu, ķirbju un citu dārzeņu audzēšanu "No sēkliņas līdz galdam”.

Semināra lektori: Elga Bražūne un Sarma Žarčinska.(Dārzkopības entuziastu klubs „Tomāts”).

Semināra dienā būs iespēja iegādāties sēklas.

 

Neretas novadā tiek rīkoti semināri par tēmām:aktualitātes nodokļu likumdošanā,augu aizsardzībā un veterinārajā uzraudzībā,finansējuma piesaistē(valsts un ES) un lauku attīstībā.

23.02.2012 plkst.10:00 Nākotnes ielā4,Pilskalnes pagasta telpās, Neretas nov.

27.02.2012.plkst.10:00 P.Lodziņa1,Neretas pagasta kultūras nams, Nereta,Neretas nov.

29.02.2012.plkst.10:00 Liepu iela2,Mazzalves pagasta padome,Neretas novads

Seminārā piedalās : Vizbulīte Bērziņa (PVD Austrumzemgales pārvaldes inspektore)

Gunārs Rubins (PVD Austrumzemgales pārvaldes vadītāja vietnieks)

Ilga Bernāre

Zane Liepiņa (VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore)

Valentīna Beča (Aizkraukles nodaļas LAS)

Mārīte Kviļūna (Aizkraukles nodaļas LAS)

Aina Prostakova (VID Nodokļu pārvaldes Aizkraukles klientu apkalpošanas centra Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja)


Atgādinājumi
 Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē uz 01.01.2012. ir jāiesniedz LDC līdz 01.02.2012.
Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).
Obligāti noziņot par saimniecībā esošām bišu saimēm.
•  iesniegt LDC darbiniekam reģionā vai Rīgā;
•  iesūtīt pa pastu: V/A “Lauksaimn.datu centrs” Citadeles iela 3, Rīga, LV-1010;

Seminārs „Lauku attīstības programmas LEADER pieejas jaunās aktivitātes maziem uzņēmējiem”

Projekta Nr. LAD  09-00-L43100-000004Darba kārtība

Laiks: 2012.gada 1.februārī  no  plkst.: 10:00 – 13:30
Vieta: Neretas pagasta pārvaldes sēžu zālē, Neretas novads
 
10:00 – 12:00  A.Paura – Aizkraukles rajona partnerība
Kas jāzina par savas izaudzētās produkcijas pārstrādes un realizācijas iespējām mājas apstākļos.
Pārtikas amatniecība – nozares attīstības perspektīvas.
Lauku attīstības programma. Atbalsta saņemšanas noteikumi pārtikas ražošanai. Jaunie MK noteikumi.
Pieteikuma veidlapas aizpildīšana.
    
12:00 – 13:00        
Vietējā produkta atbalsta sistēmas izveide. A.Adlers – Latvijas Lauku forums

13:00 – 13:30 Diskusijas.     

Lūdzu informēt par dalību pasākumā uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 29487108
 

 

 

 

2011. gada 30. decembrī

 

Informāciju sagatavoja Raimonds Mežaks

 

     Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu un meža īpašnieku Raimondu Mežaku izveidojis mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju „Pūpoli”. Tās demonstrējumu objekti izvietoti Vecumnieku novada Kurmenes pagastā, Neretas novada Mazzalves pagastā un Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pagastā. Šobrīd kopumā apskatāmi 13 dažādi meža nogabali, kuros praktizēta nekailciršu mežsaimniecība - veikta kopšanas un izlases cirte. No 2012. gada meža īpašniekiem, apsaimniekotājiem un citiem interesentiem tiek piedāvāta iespēja praksē iepazīties ar to, kā nu jau 8 gadus nelielu meža īpašumu apsaimniekošanā var pielietot videi draudzīgas metodes. Vairāk informācijas iegūsiet apmeklējot interneta vietnes: www.mkpc.llkc.lv un www.pdf.lv

Pārvaldnieka tālr.: 29639946

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: raimonds.mezaks

 

 

 

 

27.12.2011 - Cienījamie dzīvnieku īpašnieki un turētāji!

Sākot ar 2012. gada 1. janvāri, Pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē būs iespējams iesniegt LDC tikai autorizētajā sadaļā (nevis publiskajā). Lai saņemtu datu ievades tiesības Elektronisko ziņojumu ievades sistēmā (EREG), ar Datu centru jānoslēdz līgums par EREG lietošanu. Informāciju par līguma slēgšanu Jūs varat izlasīt šeit: http://www.ldc.gov.lv/video/index.html

Joprojām ir spēkā arī Pārskata veidlapa - http://pub.ldc.gov.lv/pub_veidlapas.php , ko iesniegt Datu centram varat pa pastu vai reģionālajās klientu apkalpošanas nodaļās.

Atgādinām, ka Pārskats par stāvokli uz 01.01.2012. ir jāiesniedz LDC līdz 01.02.2012.

Veidlapa nav jāaizpilda par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām).

Klientu apkalpošanas departaments

 

PIETEIKUMS IZSTĀDEI – GADATIRGUM

„PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENA”

 

Notiek: 2012.g. 21. janvarī

Vieta: IGA centrs, Aizkraukle

Rīkotāji: Aizkraukels novada dome, LKD, IGA centrs

Pieteikties līdz 2012.g. 10. janvārim

 

Dalībnieks:

Nosaukums

 

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

 

Produkti/pakalpojumi

Tālr.

 

Reģ.nr

Mob.tālr.

 

Banka

E-pasts

 

Konts

 

Izvēlētā platība _________ m²

 

Izstādes laikā                notiks tirdzniecība   □

                                    reklāmas slaidi         □

                                                                       

Papildus nepieciešams:  elektrība □

                           ūdens   □

                           Internet

                            _____________________________________________

Norēķini:                                  skaidrā naudā    □

                                                Ar pāskaitījumu □

 

Apliecinu dalību izstādē

 

Amats: ______________________Paraksts: ________________________ [Zīmogs]

 

Paraksta atšifrējums: ___________________________________

 

2012.gada "_______"_______________________________

 

Tālrunis uzziņām:

Ilona Kāgane, Aizkraukles novada domes Attīstības plānotāja

T. 65133928, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ieva Erdmane, IGA centrs pārvaldniece

Mob.t.27717311, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valentība Beča, LLKC nodaļas attīstības speciāliste

T. 26158775, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anta Teivāne, Aizkraukles kultīuras nama vadītāja

T. 65122684, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agita Reisa-Nielsen, Aizkraukles novada sab.attiec.speciāliste

T. 65133933, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lauku atbalsta dienests veic gala maksājumus 2011.gada sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem
   

Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmo reizi platību maksājumu vēsturē jau 19.decembrī ir uzsācis vienotā platību maksājuma (VPM) gala maksājumu izmaksu.

Tāpat tiks veikts gala maksājums atsevišķajam maksājumam par cukuru (ACM) un maksājumiem lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA). 

LAD turpina maksāt avansu 50% apmērā bioloģiskās lauksaimniecības attīstības (BLA) atbalstam un uzsāk īpašā atbalsta par pienu (IPKV) 90% avansa izmaksu.

Tādējādi šī gada decembrī 30 tūkstošiem atbalsta saņēmēju tiks izmaksāts atbalsts 50 miljonu latu apmērā.

Informējam, ka vienotā platības maksājuma likme 2011.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir 50,75 LVL/ha.

Sīkāka informācija par valsts un Eiropas Savienības atbalsta likmēm pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Tiešie maksājumi/Atbalsta likmes.

 

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
4242446
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
2835
111631
4242446

Sadarbība