Ērberģietes

Ērberģietes (5)

aldes priekšsēdētāja: Solveiga Koklevska

Valdes locekļi:

Silvija Lisovska
Vija Loča
Jautrīte Dobrja
Guna Baltace

 

Biedrība „Ērberģietes”

Reģ. nr. 40008057597

Skolas iela 2b, Mazzalves pagasts,

Neretas novads, LV – 5133

E pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Tel. 65175138, fakss 65175241

 

 

 

„Tūkstošiem jūdžu garš ceļojums sākās ar pirmo soli.”

Biedrība „Ērberģietes” darbojās no 2000.gada 6.oktobra, kad tikāmies pirmo reiz un nolēmām dibināt organizāciju. 2001.gada 15.februārī LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ tika reģistrēta sabiedriskā organizācija „Sieviešu apmācības un kultūras centrs „Ērberģietes” ”. 2006.gada 21.aprīlī reģistrējāmies biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība „Ērberģietes”. Uz šo brīdi organizācijā darbojās 17 aktīvas sievietes.

Tiekamies reizi mēnesī. Ikmēneša tikšanos organizē divas klubiņa biedrenes, liekot lietā savu izdomu, organizējot tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dodoties apskatīt dažādas vietas gan mūsu pagastā, gan arī tālākos ceļos. Jau par tradīciju ir kļuvis apciemot un sveikt pagasta vientuļos pensionārus Lieldienās, Jāņos un, gaidot Ziemassvētkus, Adventes laikā. Katru gadu organizējam sportiskas aktivitātes bērniem Mazzalves pagasta sporta svētkos. Esam uzņēmušās šefību par Kankaļu baznīciņu un pie tās esošajiem kapiem. Sakopjam kapus un izpušķojam baznīciņu uz kapusvētkiem, kuri notiek Jāņu dienā.

2009.gadā esam realizējušas šādus projektus:

Aizkraukles rajona padomes izsludinātajā projektu konkursā sabiedriskām organizācijām realizējām projektu „Rotaļu laukuma izveide pie dienas centra Ērberģē”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte)

Aizkraukles rajona padomes izsludinātajā projektu konkursā sabiedriskām organizācijām realizējām projektu „Lapenītes izbūve Ērberģes muižas parkā”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte).
VAS „Hipotēku un zemes bankas” un klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā projektu konkursā realizējām projektu „Leģendu taku izveide Ērberģes muižas parkā”.

(Projektu izstrādāja Ž. Miezīte).

Kultūrkapitāla fonda Zemgales kultūras programmas projektu konkursā realizējām projektu Novadpētniecības darbnīca „ Mazzalves pagasts – Sēlijas daļa”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte).

VAS „Hipotēku un zemes bankas” un klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā labdarības projektu konkursā realizējām projektu „Rūķu darbnīcas Mazzalvē”.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva).

Kopienu iniciatīvas fonda programmā „Atbalsts kopienu centriem” izsludinātajā projektu konkursā realizējām projektu „Padarīsim savu dzīvi labāku”.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva)

2010.gadā esam iesaistījušās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā konkursā par Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām. Projekts saistīts ar pārtikas piegādi un izdalīšanu vistrūcīgākajām personām 2010.gadā.

( Projektu izstrādāja A.Saveļjeva).

Esam sākušas darbu pie ELFLA izsludinātā projektu konkursa LAD atbalstītā projekta „Pakalpojumu centrs „TEV!””realizācijas.

(Projektu izstrādāja A. Saveļjeva)

Valdes priekšsēdētāja: Solveiga Koklevska

Valdes locekļi:

Silvija Lisovska
Vija Loča
Jautrīte Dobrja
Guna Baltace

 

Biedrība „Ērberģietes”

Reģ. nr. 40008057597

Skolas iela 2b, Mazzalves pagasts,

Neretas novads, LV – 5133

E pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Tel. 65175138, fakss 65175241

 

"Tūkstošiem jūdžu garš ceļojums sākās ar pirmo soli.”

Biedrība „Ērberģietes” darbojās no 2000.gada 6.oktobra, kad tikāmies pirmo reiz un nolēmām dibināt organizāciju. 2001.gada 15.februārī LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ tika reģistrēta sabiedriskā organizācija „Sieviešu apmācības un kultūras centrs „Ērberģietes” ”. 2006.gada 21.aprīlī reģistrējāmies biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrība „Ērberģietes”. Uz šo brīdi organizācijā darbojās 17 aktīvas sievietes.

Tiekamies reizi mēnesī. Ikmēneša tikšanos organizē divas klubiņa biedrenes, liekot lietā savu izdomu, organizējot tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, dodoties apskatīt dažādas vietas gan mūsu pagastā, gan arī tālākos ceļos. Jau par tradīciju ir kļuvis apciemot un sveikt pagasta vientuļos pensionārus Lieldienās, Jāņos un, gaidot Ziemassvētkus, Adventes laikā. Katru gadu organizējam sportiskas aktivitātes bērniem Mazzalves pagasta sporta svētkos. Esam uzņēmušās šefību par Kankaļu baznīciņu un pie tās esošajiem kapiem. Sakopjam kapus un izpušķojam baznīciņu uz kapusvētkiem, kuri notiek Jāņu dienā.

2009.gadā esam realizējušas šādus projektus:

Aizkraukles rajona padomes izsludinātajā projektu konkursā sabiedriskām organizācijām realizējām projektu „Rotaļu laukuma izveide pie dienas centra Ērberģē”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte)

Aizkraukles rajona padomes izsludinātajā projektu konkursā sabiedriskām organizācijām realizējām projektu „Lapenītes izbūve Ērberģes muižas parkā”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte).
VAS „Hipotēku un zemes bankas” un klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā projektu konkursā realizējām projektu „Leģendu taku izveide Ērberģes muižas parkā”.

(Projektu izstrādāja Ž. Miezīte).

Kultūrkapitāla fonda Zemgales kultūras programmas projektu konkursā realizējām projektu Novadpētniecības darbnīca „ Mazzalves pagasts – Sēlijas daļa”.

(Projektu izstrādāja Ž.Miezīte).

VAS „Hipotēku un zemes bankas” un klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā labdarības projektu konkursā realizējām projektu „Rūķu darbnīcas Mazzalvē”.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva).

Kopienu iniciatīvas fonda programmā „Atbalsts kopienu centriem” izsludinātajā projektu konkursā realizējām projektu „Padarīsim savu dzīvi labāku”.

(Projektu izstrādāja A.Saveļjeva)

2010.gadā esam iesaistījušās Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas izsludinātajā konkursā par Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām. Projekts saistīts ar pārtikas piegādi un izdalīšanu vistrūcīgākajām personām 2010.gadā.

( Projektu izstrādāja A.Saveļjeva).

Esam sākušas darbu pie ELFLA izsludinātā projektu konkursa LAD atbalstītā projekta „Pakalpojumu centrs „TEV!””realizācijas.

(Projektu izstrādāja A. Saveļjeva)

 

 


Sestdien, 30. maija rīta pusē, Ērberģes muižas teritorijā valdīja īsta rosība. Tur pulcējās 10 aktīvas ģimeņu komandas no Mazzalves un arī Pilskalnes. Šīs ģimenes atsaucās ielūgumam un piedalījās pasākumā, kuru kā veltījumu Ģimenes dienai organizēja biedrība “Ērberģietes”. Pasākuma dalībniekus pēc piereģistrēšanās īpašās “pieturās”, kas bija izvietotas muižas parka teritorijā un sporta laukumā, sagaidīja pasaku tēli – Buratīno, Sarkangalvīte, Pepija Garzeķe, Karlsons, Vinnijs Pūks, Sprīdītis, Lapsa, Zaķis un Mednieks. Pasaku varoņu vadībā ģimeņu komandas varēja piedalīties daudzveidīgās aktivitātēs – stafetēs, torņu celšanā, šautriņu mešanā, burbuļu pūšanā un daudzās citās.

2. aprīlī, Zaļās ceturtdienas pēcpusdienā, pulcējās biedrības „Ērberģietes” dalībnieces, lai tradicionāli pagatavotu dekorus Lieldienu olām. Šoreiz tie bija izdekorēti trauciņi, kuros tika ievietotas iepriekš mājās nokrāsotās Lieldienu olas, un vēlāk kā Lieldienu sveiciens, nogādāti pagasta vientuļajiem pensionāriem.

 

Tradīciju, Lieldienās apciemot vientuļos pensionārus, „Ērberģietes” piekopj jau vairākus gadus, turklāt katru gadu Lieldienu olu noformējumam dalībnieces izdomā ko citu – citreiz tie ir olu paliktnīši, groziņi, „ligzdiņas”. Tāpat par jaukām tradīcijām jau kļuvis katru gadu maija sākumā savstarpēji mainīties ar puķu un dārzeņu dēstiem, kā arī atbalstīt pagasta pensionāru pasākumus, kuri notiek divas reizes gadā, palīdzot uzklāt galdus.

 

Pēc padarītā darba, pie tējas tases raisījās sarunas gan par paveiktajiem darbiem, gan saplānots darāmais un uzklausītas idejas par to, ko biedrība vēl varētu realizēt, sagādājot prieku sev un pagasta iedzīvotājiem.

 

Solveiga Koklevska – biedrība “Ērberģietes”

Mazzalves pagasta biedrība “Ērberģietes” piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas valsts mežu atbalstītajā Zemgales kultūras programmas 2014 projektā. No konkursam iesniegtajiem 82 projektu pieteikumiem programmas atbalsts piešķirts 40 projektiem. Izstrādātās programmas mērķis ir sekmēt Zemgales specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību. Arī biedrība “Ērberģietes” ieguva šo atbalstu projektam “Novadpētniecības darbnīca “Mazzalves pagasts – Sēlijas daļa.””

 

Šī projekta ietvaros Mazzalves pagastā tika organizētas 6 novadpētniecības darbnīcas – “Virtuves mantojums,” “Sēļu sēta un sadzīve,” “Mūsu valoda,” “Apģērbs un rotājumi,” “Vēsturiskie notikumi,” un “Dziesmas, dejas, rotaļas Sēlijā.” Šo visu darbnīcu norises mērķis bija izzināt Mazzalves pagasta kā Sēlijas daļas vēsturi, tradīcijas, apģērbu, valodu u.c. Katra no šīm darbnīcām tika rīkota, iesaistot vietējos iedzīvotājus. Tika gatavoti tradicionālie Sēlijas ēdieni, pētīta sēļu valoda, apģērbs, rotas, kas raksturīgi Mazzalves pagastam. No 25. novembra ikvienam interesentam bija iespēja aplūkot biedrības veidoto Mazzalves pagasta seno tērpu, rotu un rokdarbu izstādi Mazzalves pagasta pārvaldes ēkā. Iesaistot vietējos iedzīvotājus, apskatei tika savākti senie tautas tērpi, apģērbs, rotas, rokdarbi. Visi šie izstādes materiāli ir ar savu vēsturi un atmiņām.

 

Projekta ietvaros Mazzalves pagasta biedrībai “Ērberģietes” izdevās iegūt finansējumu un pavisam drīz iznāks buklets par Mazzalves pagastu. Tajā tiks iekļauti apskates objekti, tūrisma iespējas un cita noderīga informācija gan vietējiem, gan iebraucējam.

 

Agnese Rutka

Biedrība „ĒRBERĢIETES” 2013.gada pavasarī iesniedza  Borisa un Ināras Teterevu fondam projekta pieteikumu „Darīsim kopā Neretas novadā!” un guva apstiprinājumu. Projekta aktivitātes bija jārealizē no 2013. gada 1. jūnija līdz 2014. gada  31. decembrim, par kopējo finansējumu 3208.58 EURO.  Šajā laika periodā esam mācījušās pašas un mācījušas citus, strādājām pie sava pagasta teritorijas sakopšanas,  izmantojot iegādātos materiālus un inventāru, esam veidojušas interesantus vides objektus, dekorējušas telpas, gatavojušas apsveikumus, šuvušas jaunākajiem pagasta iedzīvotājiem maisiņus, kuros ielikt pagasta pārvaldes sarūpētos saldumus. Esam noklausījušās 10 lekcijas pie hipnopsihoterapeites Silvijas Drikānes un guvušas daudz vērtīgu atziņu. Radoši strādājām Andas Skrupskas   (Mazpulku vadītāja no Staļģenes ) vadītajās darbnīcās - mācoties saiņot dāvanas, strādājot ar rudens lapām, gatavojot Ziemassvētku rotājumus.  Braucām pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspili, kur apskatījām kā top ziedu paklāji un tikāmies ar darbīgiem cilvēkiem Sabilē. Vadījām  radošās darbnīcas Neretas novada svētkos un Mazzalves pamatskolā.  Domājot par savu veselību,esam mācījušās pareizi nūjot  un ir  prieks par iedzīvotājiem, kuri ļoti aktīvi nodarbojas ar šo nodarbi. Darbiņš ir padarīts, ir prieks un gandarījums par padarīto. Prieks par pagastā dzīvojošiem iedzīvotājiem, kuri dara neprasot, kas man par to būs, bet iet un dara un priecājas par paveikto.

 

Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3361212
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
3023
90559
3361212

Sadarbība