Jēkabpils biznesa inkubatorā atbalstu 50% apmērā savas biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai būs iespējams saņemt Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu, Kokneses,  Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas,  Viesītes, Aknīstes un Salas novadu fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem ar atbalsta intensitāti 50%.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Biznesa inkubators pieņem pieteikumus uz priekšinkubācijas un inkubācijas periodiem. Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtajiem būs šādi:

 • bezmaksas open-office darba vieta
 • bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas
 • pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50% līdzfinansējumu, piemēram: (grāmatvedības, juridiskie, telpu nomas, mājaslapas, dizaina, tehnoloģiskā procesa izstrādes, programmēšanas, mārketinga pakalpojumiem u.c.)
 • iespēja saņemt granta finansējumu:
  •  5’000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām (pēc gada no pieteikuma reģistŗēšanas BI);
  •  10’000 EUR specifiskiem pakalpojumiem, piem.,  prototipēšanai, sertificēšanai (pēc gada kā uzņēmums ir reģistrēts UR).
 • bezmaksas mentoru atbalsts

Inkubatorā varēs iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei būs jābūt atbalstāmai, kā arī deklarētai/reģistrētai adresei būs jābūt Jēkabpils BI darbības teritorijā esošajos 11 novados: Jēkabpils,Krustpils, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes un Salas novados. Inkubatorā atbalstu būs iespējams saņemt maksimāli 4 gadus.

Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai Jēkabpils biznesa inkubatorā ir sākta no 2016.gada 1.decembra. Biznesa inkubatorā nav uzsaukuma, tāpēc pieteikumu pieņemšana notiks nepārtraukti līdz 2023.gada 31.decembrim(projekta beigu datums) .
 

Kontaktinformācija:

LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šūmakere
 

Rīgas iela 111, Jēkabpils

Tālrunis: +371 62401096
Mob. tālrunis +371 29472828

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv .

Sadaļa Biznesa ABC, Biznesa inkubatori

Jēkabpils biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

 

Biznesa inkubators ir infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurentspējīgiem komersantiem

Biznesa inkubatoru darbības teritorijas

 

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.                                          

 • līdz 6 mēnešiem
 • biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri

 

 • finansējums ar atbalsta intensitāti 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām, komersantam 100% priekšfinansējot pakalpojumu
 • 10 000 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) - pieejams no uzņēmuma 2.darbības (reģistrācijas) gada un pie nosacījuma, ka tiek sasniegti inkubācijas mērķi
 • 5 000 EUR apmērā aprīkojumu (iekārtu, materiālu un izejvielu iegādes izmaksu segšanai) - pieejams no 2.inkubācijas gada un pie nosacījuma, ka inkubācijas mērķi

 

 • ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr nodrošina izaugsmi tiek noteikti inkubācijas mērķi
 • bezmaksas biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • bezmaksas uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
 • finansējuma pieejamība – 50% līdzfinansējums
 • ekspertu konsultācijas
 • prototipēšana, testēšana u.c. specifiski pakalpojumi
 • reģionālo mentoru tīkls ar pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem, kas sniegs praktisku pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos

 

 • Zvejniecība un akvakultūra
 • Lauksaimniecības produktu un primārā ražošana
 • Tirdzniecība
 • Finanšu starpniecība
 • Komercpakalpojumi
 • Azartspēles

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039499 e.pasts:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv

 

Biznesa inkubatori ir izveidoti ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs”3.1.1.6.pasākuma„Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001„Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju   Inkubators”ietvaros.

                                                                                                   

 

 

 

“Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā. Plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 463 miljoni eiro. Tikai attīstot inovatīvus un kvalitatīvus nišas produktus ar augstu pievienoto vērtību, uzņēmumu konkurētspējas kāpums būs straujāks, nodrošinot stabilu un ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tāpēc mūsu prioritāte ir atbalsts komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inovatīvus produktus, kur biznesa riski ir augstāki un atbalsts daudzkārt nepieciešamāks”, uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

Tradicionāli Neretas novads ik gadu tiek pārstāvēts starptautiskajās Riga Food izstādēs Ķīpsalā. Arī šogad no 2. līdz 5. septembrim mūsu novada iedzīvotāji, trīs cilvēku sastāvā, devās uz Rīgu, lai speciāli veidotā Zemgales stendā piedāvātu citu novadu iedzīvotājiem produktus, kas nākuši no mūsu novada.

 

Z/S „Stērķēni” saimnieks Alvis Možeiks un Z/S „Pumpuri” saimnieki Dainis Nāburgs un Marija Šalna, izstādes apmeklētājiem piedāvāja iegādāties dažādu veidu medu un produktus, kas ražoti no medus. Mirdza Brūniņa savā stendā bija izvietojusi dažāda veida tamborētas, adītas segas, galdautus, cimdus un zeķes.

No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.

 

Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, šī gada maija beigās visiem aktīvajiem un aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lieliska iespēja – piedalīties ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt tos īstenot savas idejas, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā arī konkursa uzvarētājiem tiks sniegts  finansiālais atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai (kopējais balvu fonds vairāk kā 50 000 eur).

 

Biznesa ekspresis pieturēs piecos Latvijas reģionos - Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē.

 

Uzņēmumu reģistrs aicina pieteikties Konsultāciju dienai 20.maijā Rīgā un reģionos

Lai veicinātu uzņēmēju aktivitāti, nodrošinot Komerclikumā noteikto prasību par dalībnieku reģistra pirmā nodalījuma iesniegšanu un pamatkapitāla pārreģistrāciju uz eiro izpildi, Uzņēmumu reģistrs organizē Konsultāciju dienas Rīgā un reģionos. 20.maijā notiks jau otrā Konsultāciju diena visās Uzņēmumu reģistra reģionālajās nodaļās.

Konsultācijas uzņēmējiem Rīgā, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Saldū, Valmierā un Ventspilī

„Uzņēmumu reģistra mērķis ir sniegt atbalsta uzņēmējiem jauno prasību izpildē, un šī aktivitāte ir viena no iespējām saņemt individuālu konsultāciju par Komerclikuma prasību izpildi attiecīgajam uzņēmumam. Tāpēc aicinām uzņēmējus būt aktīviem un izmantot visas piedāvātās atbalsta iespējas, lai uzņēmuma dokumentācija atbilstu Komerclikuma prasībām,” norāda Guna Paidere, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre.

 

 

            Piektdien, 25. janvārī pulksten 10, Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, Krustpils novada konferenču zālē notiks Zemgales gan esošo, gan topošo uzņēmēju tikšanās ar Latvijas Republikas ekonomikas ministru Danielu Pavļutu.

Aptuveni stundu ilgā diskusijā tikšanās dalībnieki ministram varēs uzdot sev interesējošus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību reģionā un valstī kopumā. Tāpat būs iespējams uzzināt par valsts atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbības uzsākšanā un paplašināšanā, jaunu darba vietu, tehnoloģiju un produktu ieviešanu, infrastruktūras uzlabošanu, konkurētspējas paaugstināšanu tuvākā un tālākā nākotnē. Tāpat ministrs priecāsies uzklausīt konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, administratīvā un birokrātiskā sloga samazināšanā uzņēmējdarbībā, kā arī Eiropas Savienības fondu atbalstītu projektu ieviešanā nākamajām struktūrfondu plānošanas periodam.

Lai nodrošinātu diskusijas raitāku norisi, aicinām Jūs interesējošos jautājumus ministram līdz 24. Janvārim nosūtīt uz adresi e-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tikšanos organizē Zemgales Plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs. Tā darbinieki Zemgales uzņēmējus un citus interesentus, pēc tikšanās ar ekonomikas ministru, aicina piedalīties arī informatīvā seminārā par aktuālām ES fondu atbalsta programmām uzņēmējdarbības uzsākšanai, tūrisma aktivitātēm, lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Ar semināra darba kārtību var iepazīties interneta vietnē www.esfondi.zemgale.lv sadaļā Semināri.

 Neretas novada pašvaldībai pārdot izsolē nekustamo īpašumu „Zalves pamatskola” (bijusī grāfa Šuvalova medību pils), ar kadastra numuru 3296 006 0214, kas atrodas Zalves pagastā, Neretas novadā,  un sastāv no viena zemes gabala 3.7482 ha platībā un uz tā atrodošās apbūves.

Neretas novada pašvaldība iznomā nekustamos īpašumus kā vienotu nomas objektu:

„Pilskalnes pamatskola”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads (kadastra nr. 3274 005 0234);
„Kantoris”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads (kadastra nr. 3274 005 0245);
„Skolas stadions” Pilskalnes pagasts, Neretas novads (kadastra nr. 3274 005 0235).


Nomas objekts tiek iznomāts ar mērķi sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes institūciju izveidei un šo funkciju nodrošināšanai

 

Pieteikums par  objekta iznomāšanu jāiesniedz Neretas novada pašvaldības kancelejā līdz 2012.gada 20.septembrim.
 
Pēc dažādu nozaru speciālistu pieprasījuma izstrādāta jauna intensīvās apmācības programma uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un konkurētspējas stiprināšanai „BIZNESA ATTĪSTĪBAS KREATĪVAIS MODELIS: kā pārspēt savu konkurentu jau rīt”. Atšķirībā no iepriekš piedāvātajiem semināriem, šī programma orientēta uz dažādu uzņēmumu speciālistu apmācību, nodrošinot izaugsmi visā vadības līmenī.

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1700169
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
5514
128202
1700169

Sadarbība