Aktualitātes uzņēmējiem

Aktualitātes uzņēmējiem (1)

Jēkabpils biznesa inkubatorā atbalstu 50% apmērā savas biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai būs iespējams saņemt Jēkabpils, Krustpils, Pļaviņu, Kokneses,  Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas,  Viesītes, Aknīstes un Salas novadu fiziskām personām (biznesa ideju autoriem), uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem ar atbalsta intensitāti 50%.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru atbalsta mērķis ir attīstīt uzņēmējam tādas prasmes, lai pēc izstāšanās no inkubatora tas spētu patstāvīgi būt konkurētspējīgs un pelnošs.

Biznesa inkubators pieņem pieteikumus uz priekšinkubācijas un inkubācijas periodiem. Pieejamie atbalsta veidi inkubatorā uzņemtajiem būs šādi:

 • bezmaksas open-office darba vieta
 • bezmaksas semināri, apmācības un konsultācijas
 • pakalpojumi uzņēmējdarbības nodrošināšanai ar 50% līdzfinansējumu, piemēram: (grāmatvedības, juridiskie, telpu nomas, mājaslapas, dizaina, tehnoloģiskā procesa izstrādes, programmēšanas, mārketinga pakalpojumiem u.c.)
 • iespēja saņemt granta finansējumu:
  •  5’000 EUR aprīkojumam, iekārtām, izejvielām (pēc gada no pieteikuma reģistŗēšanas BI);
  •  10’000 EUR specifiskiem pakalpojumiem, piem.,  prototipēšanai, sertificēšanai (pēc gada kā uzņēmums ir reģistrēts UR).
 • bezmaksas mentoru atbalsts

Inkubatorā varēs iestāties gan fiziskas personas ar biznesa ideju, gan jau esoši komersanti (IK, KS, PS, SIA, AS), kas nav reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. Biznesa darbības nozarei būs jābūt atbalstāmai, kā arī deklarētai/reģistrētai adresei būs jābūt Jēkabpils BI darbības teritorijā esošajos 11 novados: Jēkabpils,Krustpils, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Neretas, Viesītes, Aknīstes un Salas novados. Inkubatorā atbalstu būs iespējams saņemt maksimāli 4 gadus.

Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai Jēkabpils biznesa inkubatorā ir sākta no 2016.gada 1.decembra. Biznesa inkubatorā nav uzsaukuma, tāpēc pieteikumu pieņemšana notiks nepārtraukti līdz 2023.gada 31.decembrim(projekta beigu datums) .
 

Kontaktinformācija:

LIAA Jēkabpils biznesa inkubatora vadītāja Jolanta Šūmakere
 

Rīgas iela 111, Jēkabpils

Tālrunis: +371 62401096
Mob. tālrunis +371 29472828

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv .

Sadaļa Biznesa ABC, Biznesa inkubatori

Jēkabpils biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

 

Biznesa inkubators ir infrastruktūras un personāla apvienojums, kas veidots, lai palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurentspējīgiem komersantiem

Biznesa inkubatoru darbības teritorijas

 

Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošinot fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu.                                          

 • līdz 6 mēnešiem
 • biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri

 

 • finansējums ar atbalsta intensitāti 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām, komersantam 100% priekšfinansējot pakalpojumu
 • 10 000 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) - pieejams no uzņēmuma 2.darbības (reģistrācijas) gada un pie nosacījuma, ka tiek sasniegti inkubācijas mērķi
 • 5 000 EUR apmērā aprīkojumu (iekārtu, materiālu un izejvielu iegādes izmaksu segšanai) - pieejams no 2.inkubācijas gada un pie nosacījuma, ka inkubācijas mērķi

 

 • ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr nodrošina izaugsmi tiek noteikti inkubācijas mērķi
 • bezmaksas biznesa idejas sākotnējā novērtējuma izstrāde, biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • bezmaksas uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
 • finansējuma pieejamība – 50% līdzfinansējums
 • ekspertu konsultācijas
 • prototipēšana, testēšana u.c. specifiski pakalpojumi
 • reģionālo mentoru tīkls ar pieredzējušiem uzņēmējiem un ekspertiem, kas sniegs praktisku pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanas jautājumos

 

 • Zvejniecība un akvakultūra
 • Lauksaimniecības produktu un primārā ražošana
 • Tirdzniecība
 • Finanšu starpniecība
 • Komercpakalpojumi
 • Azartspēles

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039499 e.pasts:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sīkāka informācija par projektu pieejama www.liaa.gov.lv

 

Biznesa inkubatori ir izveidoti ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs”3.1.1.6.pasākuma„Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001„Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju   Inkubators”ietvaros.

                                                                                                   

 

 

 

Seko mums

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
1700169
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
5514
128202
1700169

Sadarbība