Neretas novada uzņēmēji

Neretas novada uzņēmēji

Neretas pagasts

Pēc zemes dienesta datiem (01.01.2010) Neretas pagastā ir 1095 lauksaimniecības zemes vienības ar 10096,2 ha platību.

ĪPAŠUMĀ  :   968 vienības  ar 9533,6 ha , kas sadalās:

-fizisko personu īpašumā  - 936 vienības – 9134,8 ha;

- juridisko personu īpašumā – 30 vienības – 365,0 ha;

- valsts un citu institūciju īpašumā – 1 vienība – 0,4 ha;

-jaukta statusa kopīpašumi – 2 vienības – 33,4 ha.

LIETOŠANĀ :   fiziskajām personām  -  38 vienības – 297,6 ha.

Pašvaldībai piekritīgā zeme – 77 vienības – 211,8 ha.

Zeme zemes reformas pabeigšanai – 12 vienības – 53,2 ha

 

Pēc uzņēmumu reģistra ziņām Neretas pagastā ir 70 zemnieku saimniecības.

 Pagastā :

15 piensaimniecības - virs 20 govīm

2 – virs 200 govīm

Aitaudzētāji – 5

Ar biškopību nodarbojas – 4 (no tiem - 1 bioloģiskais)

Bioloģiskās zemnieku un piemājas saimniecības – 6

 Uzņēmēji – 2 gateri, 10 veikali, 1 aptieka

NVO – „Neretas papardītes”

2 mednieku kolektīvi – "Nereta” un "Cīrulēni”

 

Mazzalves pagasts

Lielākās saimniecības Mazzalves pagastā ir "Krasti – B”, kura nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu (bioloģiskā) ( īp. Oskars Ādams), "Bērzi” – arī gaļas liellopu audzēšana (bioloģiskā) ( īp. Imants Zeltiņš), "Rimšāni” – piena lopkopība, laukkopība (bioloģiskā) (īp. Jānis Baltacis), "Ozolkalni” – piena lopkopība, laukkopība (īp. Milda Mēnese), "Zemturi” – lopkopība, laukkopība, lauku tūrisms (īp. Agrīte Kanopa), "Ozoliņi” – graudkopība (īp. Aivars Zariņš), "Rītupes” – biškopība (īp. Daina Kuģina), "Plēsumi” – lopkopība, laukkopība, biškopība (īp. Inta Pavinkšņa), "Zvejnieki” – puķu audzēšana un tirdzniecība (īp. Anita Driksmane), "Spodri” –  laukkopība (īp. Gunārs Freimanis), "Pīlādži” – lopkopība, laukkopība (īp. Hilda Tauriņa).

Individuālie komersanti (IK) – Jaroslavs Bīmanis (mežizstrāde), Arnolds Tutāns (taras cehs), Rimute Karakuļko (autoveikals).

SIA "Blīgznas” -  Dainis Ivanovs (mežizstrāde)

SIA "RA5” – Jolanta Ratniece (cigoriņu kafijas "Alīda" ražošana)

SIA "Ērberģe” – graudaudzēšana, lauksaimniecības pakalpojumu sniegšana, mazumtirdzniecība

Biedrība "Ērberģietes” – mērķi ir sociāli aktivizēt laukos dzīvojošās sievietes; celt lauku sieviešu pašapziņu; veicināt mūžizglītību laukos dzīvojošiem iedzīvotājiem; sabiedriskās dzīves rosināšana pagastā, kas vērsta uz vispusīgu tā attīstību.

Mednieku klubs "Ērberģe” – vadītājs Zigurds Karols

 

Pilskalnes pagasts

Tūrisma nozarē veiksmīgi darbojas Z/S "Pilkalne”. V.Tomsons ir iesniedzis 2 projektiņus ELFLA pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšanā”.Ir veiksmīgi apgūts projektiņš no Kultūrkapitāla fonda.

Lielākas saimniecības Pilskalnes pagastā, kuras nodarbojas ar lopkopību, laukkopību un gaļas lopu audzēšanu:

·         "Ceplīši" - P.Poikāns

·         "Lejas stridzēni” - V. Sukaruks

·         "Alejas " - St.Zagorska

·         "Aparāni” - R. Strode

·         "Bruņenieki” - Z.Rācene

 

Saimniecības, kuras veiksmīgi nodarbojas ar medus ražošanu:

·         "Grakoviči" - Vladislavs Grakovičs

·         "Pūteļi”- Broņislavs Pavlovičs

·         "Mežmaļi” - A.Bajinskis

·         "Pumpuri” - M.Šalna

Neretas novadā ir 56 saimniecības, kuras nodarbojas ar bioloģisko saimniekošanu.

 

Zalves pagasts

Graudkopības saimniecības:

·         Z/S ”Pumpuri”- J.Smirnovs

·         Z/S "Slapdzēni”  - A. Bērziņš.

Piena lopkopības saimniecības:

·        "Zīlītes”- A.Rutkis

·         "Kalna Pālēni” - E.Līcis

·         "Daugavieši"- A. Dābols

·         "Skujiņas"- V. Skujiņa

 

Mežizstrāde un laukkopība

·         Z/S ”Paeglīši” - Usāni

 

Cūkkopības saimniecība "Blāzmas" - R. Dālderis

 

Tirdzniecība - IK ”Cielava”- Kupetis

KS "Āntūži" - nodarbojas ar graudkopību


Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 23 Septembris 2016 13:59

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
2847663
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
4153
127964
2847663

Sadarbība