3.-5. februārī Rīgā Ķīpsalā norisinājās tradicionālā starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour – 2017”, kurā jau sesto gadu piedalās arī Neretas novads, reklamējot savus tūrisma produktus, kā arī meklējot iespējas paplašināt tūristu loku mūsu novadā. Apmeklētākie tūrisma objekti Neretas novadā ir Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”, Neretas ev.luteriskā baznīca, Ērberģes muiža, Pilkalnes muiža, keramiķes Zandas Rageles radošās darbnīcas. Protams, tūristiem ir interese arī par daudzām citām vietām – viņi labprāt apmeklē Ērberģes ev.luterisko baznīcu, Kankalu baznīcu, Medņu krogu, liellopu izsoļu namu u.c.

Šogad izstādē centāmies veidot arī jaunus tūrisma maršrutus, meklējot sadarbības partnerus. Ja viss izdosies, mūsu novadu apmeklēs tūristi no Krievijas, lai tālāk dotos uz Lietuvu  - Biržu novadu. Tāpat mēģināsim veidot kopējus maršrutus ar Lietuvas pierobežas tūrisma organizatoriem. Igauņi ir ieinteresēti skolu, kas atrodas muižās un pilīs, apceļošanā un kopēju šāda tipa maršrutu izstrādē. Idejas un pirmie kontakti ir, nu tikai jāstrādā.

Šis gads Neretas novadā paies Jāņa Jaunsudrabiņa zīmē, jo Jaunsudrabiņam svinēsim 140 gadu jubileju, “Riekstiņu” muzejam  arī 50 gadi. Būs daudz interesantu piedāvājumu, pasākumu.

Lai mums visiem izdodas! Aicinām novada iedzīvotājus veidot jaunus tūrisma produktus un tos piedāvāt domē, lai iekļautu turpmākajos novada apceļošanas maršrutos.

 

Žanna Miezīte

Neretas novadā ir daudz interesantu vēstures liecību, daudz skaistu, vēsturisku un sakoptu vietu. Viena no tām ir Ērberģes muiža ar savu dižozolu pie muižas ēkas un teiksmainajām leģendām. LSM radioraidījumu sērijā “Latvijas pērles” ir iekļauts Mazzalves pagasta tūrisma darba organizatores Silvijas Lisovskas un Ērberģes novadpētnieka Elmāra Vectirāna stāstījums par Ērberģes muižu un tās daudzajām leģendām, stāstījums LSM mājas lapā ilustrēts ar vēstījumu papildinošiem foto attēliem http://www.lsm.lv/lv/raksts/vesture/dzive/latvijas-perles-erberges-muiza-labas-energijas-dizozols-un-zila-dama.a182910/.

Jau vairākus gadus mērķtiecīgi esam centušies veicināt Neretas novada atpazīstamību gan izveidojot novada reklāmas bukletus, gan piedaloties  ikgadējās tūrisma izstādēs “Balttour”, gan organizējot interesantus pasākumus novada tūrisma objektos, lai attīstītu tūrismu mūsu novadā un tādējādi dotu iespēju attīstīties tūrismu apkalpojošajai uzņēmējdarbībai. Domājams, ka arī šī Neretas novada reklāma Latvijas Sabiedrisko mediju mājas lapā kalpos kā aicinājums mūs apciemot un veicinās tūrisma attīstību novadā.

 

Žanna Miezīte

25. jūlijā Neretas novadā viesojās Jēkabpils, Saukas, Viesītes un citu tuvāko novadu literatūras mīļotāji. Sēļu klubs bija saorganizējis mācību ekskursiju „Nereta – rakstnieku novads”. Katrs ekskursijas dalībnieks saņēma īpašu darba burtnīcu ar Neretas novada rakstnieku foto un nelieliem, pašu gidu stāstījuma laikā papildināmiem  aprakstiem. Novada apceļotāji vispirms kopā ar Zalves novadpētnieci Ilgu Ceru pabija Zalves muižā, uzzināja par Imanta Auziņa daiļradi, Zalves kapsētā nolika ziedus uz Jūlija Dievkociņa kapa un noklausījās Ilgas Ceras stāstījumu par Jūliju Dievkociņu. Tad ceļotāji apmeklēja Zalves vēstures istabu, kur nedaudz  iepazina Aijas  Silājas daiļradi.

Sniegs vēl klāj laukus, vaigus sārtina ziemeļvējš, bet cilvēku domas jau sajūt  pavasari. Gribas novilkt pasmagos mēteļus un ļauties Latvijas skaistuma izbaudīšanai.

 

Arī Ērberģes muižā par tūristiem sāk domāt šodien. Esam bijuši  starptautiskā tūrisma izstādē – gadatirgū “Balttour 2015,” kura  notika 2015. gadā no 6. līdz 8. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, lai palepotos un aicinātu iegriezties mūsu pusē, jo šogad pagasts svinēs 550.

 

Neretas novada Ērberģes muižā ekskursanti iegriežas visu vasaras sezonu. Gan pa vienam, gan ar ģimenēm, gan arī kolektīvi. Patīkami, ja redzi, kāda ģimene  pastaigājas pa parku vai muižas apkārtni.

 

Arī šogad barons Hāns, Zilā dāma, baronese Marija, raganiņa un mūsu spīzmanīšas gaidīs visus, kuri vēlēsies  paviesoties mūsu pusē.

 

Izveidojām programmu, kura būtu interesanta gan mazajiem, gan lielajiem. Tā  tūristus piesaistīs, jo viņi varēs aktīvi piedalīsies dažādās aktivitātēs gan parkā, gan arī muižas kamīnzālē. Baudīs īpašu cienastu, kuru piedāvā tikai mūsu muižā.

 

Esam gandarīti, ka pirmā ekskursantu grupa pieteikusies jau 3. aprīlī, lai izbaudītu pavasara svaigumu mūsu pusē un priecātos par Lieldienu atnākšanu.

 

Silvija Lisovska

6. – 8. februārī Rīgā, Ķīpsalā, notika tūrisma izstāde „Balttour – 2015”. Šajā izstādē Neretas novada stends bija iekārtots kopējā Zemgales reģiona stendā Sēlijas pudurī. Tūristiem piedāvājām apmeklēt Neretas pusē apskatāmās vietas un novada lielākos pasākumus kopā ar Aknīstes, Viesītes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils un Salas novadu tūrisma organizatoriem.

 

Jau pagājušajā gadā Neretas novadam ir izveidots savs buklets ar kartēm un apskatāmajiem objektiem. Esam iekļauti arī kopējā Sēlijas novada bukletā. Īpaši vēl sevi reklamēja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs „Riekstiņi” un Ērberģes muiža, kuriem reklāmas bukleti izdoti šogad.

 

Zemgales plānošanas reģionā (ZPR) pabeigta pērnā gada Kultūras programmas ieviešana un izstrādāta jauna – 2015. gadam, kas, pēc saskaņošanas ar Attīstības padomi, iesniegta gadskārtējam projektu konkursam Latvijas Kultūrkapitāla fondā (LKKF), lai saņemtu atbalstu no akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži ziedojumu mērķprogrammas.

Īpaši 2015. gada Balttour izstādei ar tūrismu saistītie  Neretas novada ļaudis kopā ar Viesītes, Ilūkstes Jaunjelgavas, Salas, Aknīstes un Jēkabpils novadu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem sagatavojuši daudz iespēju un pamudinājumu izstādes apmeklētājiem, lai šī gada tūrisma sezonā tos mudinātu apmeklēt Sēliju un tuvāk iepazīties ar apkārtnes tūrisma iespējām un piedāvājumiem. Ko redzēsim Neretas stendā?

 

Zemgalē mežu ir mazāk nekā citos Latvijas novados, bet dižkoku - vairāk, jo dižkoks nevar izaugt mežā, tam vajadzīga saule un brīvība visapkārt. Latvijā pazīstamais dižkoku pētnieks Guntis Eniņš turklāt uzskata, ka Zemgales līdzenumā dižkoki vienmēr ir bijuši ainavas vertikālā dominante, tie bijuši savdabīgi sakarnieki ar debesīm. Tā ir viena no būtiskākajām atziņām, kas Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrāciju un pašvaldību tūrisma speciālistus mudinājusi gaidāmās starptautiskās tūrisma izstādes „Balttour 2015” kopīgās ekspozīcijas noformējumā izmantot un atraktīvi apspēlēt Zemgales dižkoka simbolu. Pirms gada, ja atceramies, tam kalpoja Pļaviņu pusē, pēc seno vikingu kuģu būves paraugiem, darinātā liellaiva „Nameisis”.

 

 

 

Uzskatu, ka varu lepoties ar vienu skaistu vietu Sēlijā  – Ērberģi. Mazu, no lielās ārpasaules neskartu, tātad dabiski iekoptu vietu.

         

Ērberģe – pašā Latvijas leišmalītē, ko mūsu pagasta iedzīvotāji kopj, mīl, ciena un lepojas. Pamazām to iepazīst ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas, Spānijas, Vācijas tūristi.    

 

Te atrodas Ērberģes muiža. Muižu sargā vairāk kā 150 gadu vecais ozols, kurš ir labās auras devējs ne tikai man, bet visiem, kuri iegriežas šajā pusē. Gar muižu tek rāmā un izkoptā Suseja. Muižas vienā pusē klusi šalc parks, kurā stādītie koki ir vēl no barona laikiem. Un strūklaka, kura atrodas pie muižas, vakara stundās izgaismojas ,ap sevi vij noslēpumu par pašu baronu Hānu un viņa gaitām.

7.-9.februārī Rīgā Ķīpsalā notika starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour -2014”. Šajā izstādē piedalījāmies arī mēs, prezentējot Neretas novadu.

           

Neretas J.Jaunsudrabiņa muzeju „Riekstiņi” pārstāvēja muzeja vadītāja Ilze Līduma, Ērberģes muižu pārstāvēja Leģendu taku varoņi – Zilā dāma (Žanna Miezīte), barons (Elmārs Vectirāns), muižas dāma (Silvija Lisovska) un muižas Ragana (Zeltīte Odiņa), mājražotājus pārstāvēja Marija Šalna ar medus degustācijām, Mirdza Brūni9ņa ar rokdarbiem un keramiķe Zanda Ragele. Stends (mēs bijām kopējā Zemgales stendā Sēlijas pudurī) bija labi apmeklēts, jo piesaistīja gan atraktīvie tēli, gan mājražotāju piedāvājumi. Speciāli šim pasākumam bija sagatavoti izplatīšanai bukleti par Sēliju, kurā atrodami arī Neretas novada apskates objekti, izplatījām tūrisma centriem un visiem interesentiem arī jauno Neretas novada bukletu.

           

Ļoti ceram, ka nākamgad tūristu, kuri iegriezīsies Neretas novadā, būs daudz vairāk, jo Sēlija (kā teica izstādes „Balttour-2014 apmeklētāji) vēl ir tūristiem „baltais laukums”.

 

Žanna Miezīte

Seko mums

Paziņojums

Mājaslapas iepriekšējo versiju varat aplūkot šeit.

No putna lidojuma

Laika ziņas

°C
Gaisa spiediens: hPs
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
3355477
Šodien
Šajā mēnesī
Kopā
1768
84824
3355477

Sadarbība