Par Mums !

   Sākumlapa

 

  Sociālās aprūpes centrs ,,Mēmele’’ atrodas Aizkraukles rajonā Mēmeles upes krastā, bijušās Lielmēmeles muižas teritorijā( kura tika uzcelta 1801.g.) , 6 km attālumā no Ērberģes. Centra teritorijā ir parks 1 ha platībā.

  1920.gada pēc Lielmēmeles muižas atsavināšanas ,

zemi sadalīja brīvības cīnītājiem, to varēja pirkt arī

bezzemnieki .1930.gada muižas kungu māju nodeva

 robežsargu rīcībā, tajā dzīvoja robežsargu priekšnieks

Rieksts, vietnieks – Spole, robežsargs – Lormans.

 

 Otrā Pasaules kara laikā,1944.gda jūlijā, pēc padomju karaspēka uzbrukuma, vācieši cieta lielus dzīvā spēka zaudējumus, bija daudz ievainoto, kā rezultāta viņi no Lietuvas puses atkāpās pāri Mēmeles upei un apmetās Lielmēmeles muižā, kurā ierīkoja Vācu štābu un sanitāro posteni. Par dzīva spēka zaudējumiem liecināja vācu karavīru kapi muižas zemē – pie ceļu krustojuma.

 Kā jau tika minēts, Lielmēmeles muiža kalpoja dažādām vajadzībām. 1946.gadā Mēmeles pagasta padome pagasta ļaudīm ierīkoja nespējnieku mītni, bet 1951.gadā – MTS ( Mašīnu traktoru stacija).

 Gāja gadi, Latvijas valdība domāja par veco ļaušu pansionātu izveidošanu un tā, 1959.gada rudenī Lielmēmeles muiža uzņēma pirmos iemītniekus – gados vecus un vientuļus cilvēkus no visas republikas. Līdz gada beigām šeit mājvietu jau atrada 80 iemītnieki.    

               

 1967.gada ekspluatācijā nodeva jaunu pirts ēku, uzcēla 12 dzīvokļu dzīvojamo māju centra darbinieku ģimenēm.

 No 1974.gada 1. jūlija veco ļaužu pansionātu pārveidoja par psihoneiroloģisko pansionātu, bet no 1997.gada – par Specializēto valsts sociālās aprūpes centru, kurā dzīvoja 165 klienti.

 No 2006.gada janvāra centrā dzīvo 207 klienti, I un II grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem ,kuri atrodas pilnā valsts apgādībā. Vīriešu vidējais vecums ir 48.8 gadi, sieviešu -  50.7.

 1994.gadā centrā uzsākts darbs pie materiāli tehniskās bāzes sakārtošanas, uzceltas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikti ēku remonti, sakārtota apkures sistēma.

   1995.gada centrā uzsākts sociālais

darbs. Pašlaik izveidota sociālā nodaļa,

kurā strādā 11 sociālā darba speciālisti.Nodaļa nodrošina klientiem

kvalitatīvus sociālā aprūpes un sociālās

 rehabilitācijas pakalpojumus.

Centrā norit rosīga dzīve un tiem, kas vēlas

aktīvi darboties ir dažādas iespējas.

 Darbojas bibliotēka, lasītava,

 datorklase, pašdarbības, sporta un

 rokdarbu pulciņi. Veselības uzlabošanai ir iespējams izmantot infrasarkano staru

 pirti, masāžu vannas, fizioterapeita nodarbības.

 Sociālās aprūpes centrs ,,Mēmele’’ ir lielākais darba devējs Mazzalves pagastā – šeit ir nodarbināti apmēram 100 cilvēki.

 Izveidojusies laba sadarbība ar apkārtējām skolām un pagastu pašdarbības kolektīviem ,citiem centriem Latvijā , Lietuvā, Polijā.

 Norit darbs pie klientu dzīves kvalitātes un darbinieku darba apstākļu uzlabošanas .

 

Uz sākumu   Sākumlapa