Apbalvo šī gada labākos Neretas apvienības sportistus

Kaut gan nu jau otrais gads aizrit pandēmijas ēnā un epidemioloģisku ierobežojumu dēļ dalība sacensībās ir ierobežotāka kā citkārt,  tas nav kavējis arī 2021.gadā Neretas apvienības jauniešiem gūt izcilus panākumus vieglatlētikā un motosportā.

Neretas apvienības pārvaldes darba laiks pirmssvētku dienās

Neretas apvienības pārvaldes darba laiks pirmssvētku dienās:

23.decembrī un 30.decembrī no plkst.8.00 līdz  plkst.14.00, bez pusdienas pārtraukuma.

Š.g. 30.decembrī notiek lietvedības un grāmatvedības datorprogrammu datu apvienošana, tāpēc kases un citi pakalpojumi apmeklētājiem nebūs pieejami.

Tehnisku iemeslu dēļ 30.decembrī Neretas apvienības pārvalde apmeklētājus nepieņems.

Ziemassvētku kauss novusā

 N

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 19.decembrī  norisinājās divas neatkarīgas sacensības novusā- Ziemassvētku kausa izcīņa un čempionāta 3.kārta.  Ziemassvētku kausa izcīņā piedalījās 8 sportisti. Pēc priekšsacīkstēm finālā spēlēja 4 labākie- Zariņš Aivars, Kupcis Jānis, Juris Budris un Aleksis Smirnovs. Izspēlējot apli un izcīnot visas uzvaras par kausa ieguvēju kļuva Juris Budris, otrajā vietā Aleksis Sirnovs, trešais- Jānis Kupcis.

Ziemassvētku kausa izcīņa volejbolā

 

  Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 18.decembrī notika tradicionālā Ziemassvētku kausa izcīņa volejbolā  4:4 vīriešiem.  Pēc ļoti ilgas piespiedu dīkstāves, šīs bija pirmās oficiālās sacensības, kuras bija iespējams noorganizēt, ievērojot MK noteikumus.  Kopā septiņas komandas no Aknīstes, Jēkabpils, Bebriem, Zasas un Neretas tikās volejbola laukumos Ziemassvētku kausa izcīņā. Komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. Pēc spēlēm apakšgrupās notika ¼ fināls .Zaudējot ceturtdaļfinālspēlēs,  no kausa tālākas izcīņas izstājās Zasas un Aknīstes volejbolisti. Pusfinālos tikās „Viadukts”- „Bebri” (2:1) un „Mehāniķi”- „Elagro” (2:0). Spēlē par 3.vietu meistarīgāki izrādījās Bebru volejbolisti, uzvarot 2:1  „Elagro”. Finālspēlē par Ziemassvētku kausu starp „Viaduktu” un „Mehāniķiem”  veiksmīgāki , izcīnot uzvaru 2:0, izrādījās „Mehāniķu” volejbolisti Andis Znotiņš, Viktors Kudrjašovs, Reinis Prīdzāns, Rinalds Kļavinskis.

Imants Silavs

Gaidāmie piedāvājumi tūrisma jomā nākamajā gadā

Aizkraukles novada tūrisma darba organizatori, tiekoties tiešsaistē, ir izanalizējuši aizejošā gada veikumu un vienojušies par darbu nākamajā gadā. Par pozitīvu kopumā atzīta akcija “Nākamā pietura Zemgale”, kurā tika īpaši radio un žurnālā “Ieva” reklamēti konkrēti tūrisma pakalpojumu piedāvātāji. Arī Neretas pusē jūlijā un augustā bija divas nedēļas nogales, kad iesaistījāmies šai akcijā. Bija arī “Mājas kafejnīcu” dienas.

Ieceres jaunatnes darbā jaunajā gadā

30.novembrī Aizkraukles novada jaunatnes darba speciālisti tikās tiešsaistē, lai izrunātu aizvadītā gada devumu un plānotu aktivitātes nākamajā gadā.

Noslēdzies projekts “Gribu zināt, sportot, darīt!”

Biedrība “Upmales mantinieki” realizējusi projektu “Gribu zināt, sportot, darīt!” programmas “PuMPuRs” ietvaros. Projekts ilga sešus mēnešus no 2021.gada 1. jūnija līdz 30. novembrim.

Projekta galvenais mērķis: pirmkārt, pasākumos neformālā ārpusskolas gaisotnē, netradicionālām metodēm palīdzēt mērķa grupas skolēniem integrēties sabiedrībā – apgūt komunikācijas prasmes ar pieaugušajiem, atbrīvoties no nedrošības, mācīt darboties patstāvīgi, uzņemties atbildību par darāmo. Un galvenais – ļaut darīt pašiem, atbalstu sniedzot neuzmācīgi, tā veidojot pirmo darba pieredzi nevalstiskajā sektorā ārpus skolas, dažkārt pat ārpus vecāku uzraudzības, atļaujot jauniešiem kļūdīties, atļaujot neprast, nesaprast un nemācēt, mācīties piedzīvot un izprast neveiksmi, kā arī izbaudīt patstāvīgas rīcības pozitīva rezultāta prieku.

“Ērberģietes” darina dāvanas Ziemassvētkiem

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs – pošam māju, darinām Adventes vainagus, mājās nesam eglīti un to pušķojam, gādājam Ziemassvētku dāvaniņas saviem mīļajiem. “Ērberģietes” arī gatavojas Ziemassvētku cienīgai sagaidīšanai.

Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus iekavētā attālināto mācību laikā apguvē

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Mazzalvē 2021./2022.mācību gada 1.semestrī ir izstrādāta individuālā programma 7 skolēniem, viņiem tiek sniegts papildus atbalsts. Projektā ir iesaistīti 4 pedagogi. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, ir papildus konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Šajā sarežģītajā laikā pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas. Skolotāji saskata ieguvumus, ko sniedz šīs projekts, pirmkārt, sekmju uzlabošanā, kā rezultātā ceļas skolēnu pašcieņa un pašapziņa, mazinās risks pārtraukt mācības.

Žanna Miezīte

Aicinām līdz 15.decembrim pieteikties šuvēju kursiem!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider