Kategorija: Aktualitātes

SACENSĪBAS NENOTIKS, DALĪBNIEKI NAV REĢISTRĒJUŠIES 22.augustā plkst. 11.00 Neretas pludmales volejbola laukumos sacensības pludmales volejbolā vīriešiem

Ērbergē atver grāmatu par Mazzalves pagasta dzīvi

 

14.augusta siltā pirmsrudens pievakarē zem Mazzalves varenā ozola  zariem Ērberģes muižas pagalmā pulcējās mazzalvieši, lai  būtu liecinieki īpašam notikumam –  grāmatas par Mazzalves pagasta dzīvi “Mazzalves dižozola stāsti” atvēršanas svētkiem.

21. un 22.augustā ieplāno savu nākamo pieturu Neretas apkārtnē!

22.augustā plkst. 11 Neretas pludmales volejbola laukumos sacensības pludmales volejbolā vīriešiem

 

 

Pludmales volejbola sacensību nolikums

Ērberģē katru dienu ar piesitienu

Biedrība “Ērberģietes” piedalījās Aizkraukles novada domes izsludinātajā no valsts budžeta finansētu bērnu nometņu projektu konkursā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” un guva finansējumu divām nometnēm – no 2.augusta līdz 6.augustam nometnē “Katru dienu ar piesitienu” darbojās 15 sākumskolas skolēni, bet no 17.augusta līdz 21.augustam nometne ar tādu pašu nosaukumu būs 7.-9.klašu skolēniem. Nometnes laikā katru dienu ar dažādu spēļu un asprātīgu sacensību palīdzību bērni mācījās angļu valodu brīvprātīgo Esteres un Madaras vadībā un veica kādu labo darbu – piemēram, vēstures dienā sakopa Varoņu laukumu, sporta dienā gatavoja atbalsta video apsveikumu Latvijas olimpiešiem, vides dienā palīdzēja sakārtot malku pirmsskolas bērnu grupiņām.

14.augustā Ērberģes muižas pagalmā grāmatas “Mazzalves dižozola stāsti” atvēršanas svētki

Publiskās apspriešanas sanāksme

Publiskās apspriešanas sanāksme  par  Aizkraukles  Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas  pirmo  redakciju notiks tiešsaistē “Zoom” platformā šā gada 

3.augustā ar:

  • Skrīveru pagasta iedzīvotājiem plkst. 10.00;
  • Kokneses apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
  • Pļaviņu apvienības* iedzīvotājiem plkst. 16.00;

4.augustā ar:

  • Neretas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 10.00;
  • Jaunjelgavas apvienības* iedzīvotājiem plkst. 13.00;
  • Aizkraukles pilsētas un pagasta iedzīvotājiem  16.00.

Visām sanāksmēm ir viena saite: https://us02web.zoom.us/j/87552130590.

Dzīvokļa “Susējas” 2, Zalves pagastā, Aizkraukles novadā, izsole

2021.gada 6.augustā plkst. 10.00 Zalves pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā “Atpūtas”, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, notiks dzīvokļa īpašuma “Susējas” -2, būves kadastra apzīmējums 3296 009 0060 001 , telpu grupas apzīmējums 3296 009 0060 001 002, kurš sastāv no dzīvokļa īpašuma 44.2 m2 platībā, izsole.

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi).

Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 500 ( pieci simti euro, 00 centi).

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) un nodrošinājuma nauda  – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas  EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi) jāieskaita Neretas apvienības pārvaldes , reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā  AS Swedbank, kods HABALV22, konta nr. LV64 HABA 0551 0259 3909 0. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta  iepriekš norādītajā bankas kontā lūdz 2021.gada 5.augustam.

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada domē, Zalves pagasta pārvaldē, Neretas apvienības pārvaldes mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

Aicina pieteikties Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu amatam

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu amatiem. Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās atvērta līdz 2021.gada 28.jūlija plkst.10:00.

Diena, kas iekrāso gadu

17.jūlijā Ērberģes muižas teritorijā norisinājās Neretas apvienības Sporta svētku pasākumi, kas pulcēja lielus un mazus sportotgribētājus. Muižas ābeļdārzā norisinājās biedrības “Ērberģietes” projekta “Ģimeņu ziedēšanas maratons” Ģimeņu Sporta svētki, kuros katram mazulim bija iespēja baudīt daudzveidīgas, krāsainas, košas atrakcijas. Ikviens bērns, kurš piedalījās atrakcijās, par dalību katrā saņēma īpašu uzlīmīti uz aproces un noslēgumā visiem bērniem bija balviņas, un laimīgie aproču numuriņi saņēma arī pārsteiguma balviņu loterijā. Paldies “Ērberģietēm” par krāšņo un emocijām bagāto svētku dienu ģimenēm ar bērniem!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider