Kategorija: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Jaunieši sacenšas prāta spēlēs

2020.gada pavasarī Neretas novadā  izsludinātajā  projektu  konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” biedrība “Ērberģietes” iesniedza projektu “Tu neesi viens!” dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Neretas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 26.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus grūtajā attālināto mācību laikā

Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola – aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā 2020./2021.mācību gada 2.semestrī ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 16 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Šajā sarežģītajā attālināto mācību procesā, kad trūkst tikšanās ar klasesbiedriem, nepietiekamas ir tiešas sarunas ar priekšmeta skolotājiem (tikai ZOOM-ā un TEAM-ā), pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas.

Žanna Miezīte

Projektā “PuMPuRS” palīdz atvērt jauniešu individuālās spējas

Arī 2020./2021.m.g. Neretas novada abas skolas – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Mazzalves pamatskola- aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Neretā ir izstrādāta individuālā programma 21 skolēnam, Mazzalvē 10 skolēniem tiek sniegts papildus atbalsts. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā strādā sociālais pedagogs, ir konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Īpaši skolas vadība un vecāki par ieguldīto darbu pateicas Mazzalvē pedagoga palīgam Astrai Vinovskai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā sociālajam pedagogam Ivetai Rimšai. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas.

Mazzalvieši izzina fizikas likumus Ilūziju muzejā un Akropolē slido

7.oktobī ekskursijā uz Cosmo Ilūziju muzeju un slidot uz jaunā tirdzniecības centra Akropole ledus arēnu devās Mazzalves pamatskolas 7.,8.un 9.klases skolēni. 

Iedvesmojoša ekskursija izsoļu namā “Krasti”

ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu ”projekta “Tu neesi viens” ietvaros 8. oktobrī, mēs, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 8. un 9. klases audzēkņi, devāmies uz Neretas novada liellopu izsoļu namu ,,Krasti”.

Ciemos pie piensaimniekiem ,,Čaidānos”

 

ESF finansiāli atbalstītā “Ērberģiešu” projekta “Tu neesi viens” ietvaros 22. septembrī, saulainā atvasaras otrdienā,  Mazzalves pamatskolas  5.-9. klases skolnieču grupa skolotājas Daigas Pabērzas pavadībā  devās  mācību ekskursijā uz Neretas novada zemnieku saimniecību ,,Čaidāni”, kur enerģiski saimnieko Leišu ģimene – vīrs Raimonds, sieva Aija ar bērniem.  Jau vairākus gadus te govju slaukšana uzticēta diviem DeLaval robotiem. Tas bija labs pieredzes brauciens, lai gūtu ieskatu mūsu novadnieku modernajā lauksaimniecības uzņēmumā.

Izzinām dabu

 2020.gada pavasarī Neretas novadā tika izsludināts jauniešu iniciatīvas konkurss  ar ESF projekta “Pumpurs” finansējumu.  Konkursā startēja biedrība “Ērberģietes” ar projektu “Tu neesi viens” un ieguva finansējumu dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Mazzalves pamatskolas skolēni izzina Daugavpili

16.septembrī Mazzalves pamatskolas skolēni kopā ar skolotājām Silviju Lisovsku un Vitu Zeltiņu devās ekskursijā uz Daugavpils pusi. Maršrutā ietilpa trīs objekti: Nīcgales Lielais laukakmens, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs un Latgales zoodārzs. Ekskursija notika ESF projekta ,, Tu neesi viens’’ ietvaros.

 Diena bija silta un saulaina, tieši piemērota ekskursijai, it īpaši pastaigai mežā. Nīcgales akmeni atradām. Tas ir vislielākais pašreiz zināmais laukakmens Latvijā.  Akmens augstums – 3, 5 metri, apkārtmērs – 31, 1 metri. Saglabājušies nostāsti, kas vēsta, ka 18. un 19. gs. uz tā plakanās virsmas esot bijis novietots galds un sēdekļi. Kalupes, Līksnas, Vārkavas un citi apkārtējie muižnieki pie akmens pulcējušies medībās, lai atpūstos un “stiprinātos”. Te esot svinēti arī Līgo svētki, un, kā stāsta vecāki cilvēki, uz akmens laukumiņa notikušas dejas. Nīcgales mežniecības mežzinis A.Jotsons 1938. gadā meža strādniekam Lauskim licis iekalt trīs pakāpienus, par katru samaksājot 5 latus. Šos trīs pakāpienus joprojām min ekskursantu papēži. Tos minām arī mēs.

Skolēni sakārto vidi

Mazzalves pamatskolā jau aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, lai novērstu vai vismaz mazinātu atstumtību skolēnu vidū. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 9. klasei. Izsludinātajā projektu konkursā 3 projektu konkurencē pagājušajā gadā uzvarēja biedrība “Upmales mantinieki” ar projektu “Neretas novads – mūsu mājas”; visa mācību gada garumā biedrība organizēja dažādus pasākumus skolu jauniešiem un īpaši tiem, kuri ir iesaistīti projektā – bija kopīga darbošanās sienu apgleznošanā, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas uz interesantām saimniecībām. Pavasarī bija paredzēta talka mežā, draudzības un sadarbības diena ar radošajām darbnīcām un erudīcijas spēli, bet Covid-19 epidēmijas dēļ pavasarī neizdevās realizēt.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider