Kategorija: PROTI un DARI Nr. 8.3.3.0./15/1/001

Mācās grāmatvedību, fotografēšanas mākslu un apmeklē autovadītāju kursus

Sešus gadus Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus.

Arī šai laikā var prast un darīt

Jau sesto gadu Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus. Plānots, ka projekta īstenošana valstī tiks pagarināta līdz  2022.gada beigām un projektam tiks piešķirts papildu finansējums – valstī kopumā 900 000 euro apmērā.

Autovadītāju kursi notiek attālināti

Jau piekto gadu Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus. Arī šogad 4 jaunieši darbojas projektā, bet Eiropas finansētās viņu mācības un citas aktivitātes pārtrauca koronavīrusa epidēmija. Ir priecīga ziņa – CSDD atļāvis teorētiskās autoapmācības B kategorijas vadītājiem organizēt attālināti, notiek arī autobraukšanas nodarbības, ievērojot visus piesardzības noteikumus. Līdz ar to Mazzalvē atsākušies uz mēnesi pārtrauktie autoapmācības kursi, kuros mācās arī 3 projektā iesaistītie jaunieši. Mācības notiek tiešsaitē, un jaunieši ir apmierināti, ka šo laiku var izmantot lietderīgi jaunu prasmju apguvē.

Projekta vadītāja Neretas novadā Žanna Miezīte

Jauniešus rosina prast un darīt

Jau piekto gadu Neretas novada 15-29 gadus veci jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, tiek rosināti iesaistīties ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kurā ir iespēja jauniešus finansiāli atbalstīt dažādu kursu, dažādu pasākumu apmeklēšanā, lai jaunie cilvēki varētu veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, lai gūtu papildus zināšanas par pašnodarbinātā iespējām.

Projekts “PROTI un DARI!” Neretas novadā

Jau ceturto gadu Neretas novada 15 – 29 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001). Arī šogad 7 jaunieši no Neretas  novada aktīvi darbojas projektā, 5 no viņiem darbību projektā jau beiguši. 

Projekts jauniešiem “PROTI un DARI!” Neretas novadā

5.jūlijā Rīgā notika projekta “PROTI un DARI!” pieredzes apmaiņas pasākums, kurā tika izvērtēts jauniešu projektā veiktais Zemgalē. Mūsu novadā veiktais darbs ar jauniešiem tika atzinīgi novērtēts. Līdz 2019.gada 31.maijam projektā kopumā valstī iesaistīti 2424 jaunieši, Neretas novadā projektā bija iesaistīti 25 jaunieši, kas ir 5,72% no visiem reģiona jauniešiem.

Projekts “PROTI un DARI!” Neretas novadā

Jau trešo gadu Neretas novada 15 – 29 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001) Arī šogad no februāra 4 jaunieši un 1 jauniete no Neretas  novada 4 mēnešus aktīvi darbosies projektā.

Katram jaunietim tiek izstrādāta individuāla programma, lai jauniešus aktivizētu, dotu pieredzi un idejas darba meklējumos vai pašnodarbinātā darba uzsākšanai. Jaunieši apmeklēs dažādus pasākumus, iesaistīsies to organizēšanā, piemēram, Neretas novada jauniešiem organizējot Meteņdienu vai Valentīndienas jampadraci, Lieldienu pasākumus, organizējot atrakcijas bērniem, viesosies pie novada uzņēmējiem un izzinās viņu darba pieredzi, apmeklēs uzņēmēju dienu pasākumus Aizkrauklē. Jauniešiem būs pieejami psihologa pakalpojumi. Dažādos kursos, ko jaunieši apmeklēs projekta ietvaros, viņi papildinās zināšanas vai iegūs jaunas prasmes. Svarīgi ir būt aktīvam, ieinteresētam, un viss izdosies. Arī šogad jaunieši apmeklēs projekta apmaksātus autovadītāju kursus, lai veicinātu savu mobilitāti un būtu konkurētspējīgāki darba tirgū.

Neretas novada jaunieši iesaistās projektā “PROTI un DARI!”

Jau trešo gadu Neretas novada 15 – 29 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001) Arī šobrīd 3 jaunietes no Neretas  novada 4 mēnešus aktīvi darbosies projektā.

Projekta aktivitāšu rezultātā jaunietes ir sarosījušās, sapazinušās, guvušas pieredzi un idejas, apmeklējot dažādus pasākumus, piemēram, Neretas novada svētkos organizējot atrakcijas bērniem, viesojoties pie novada uzņēmējiem un izzinot viņu darba pieredzi. Dažādos kursos, ko jaunietes apmeklēs projekta ietvaros, viņas papildinās zināšanas vai iegūs jaunas prasmes (jaunietes apmeklēs manikīra, aprūpētāju un pavāru kursus). Svarīgi ir būt aktīvam, ieinteresētam, un viss izdosies.

Projekts “PROTI un DARI!” Neretas novadā turpinās

Jau trešo gadu Neretas novada 15 – 29 gadus veci jaunieši tiek iesaistīti projektā “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001) Projekta aktivitāšu rezultātā jaunieši ir aktivizējušies, apmeklējot dažādus pasākumus, piedaloties to organizēšanā. Ir izdevies veicināt jauniešu mobilitāti, jo daudzi ir izgājuši autovadītāja apmācības. Vienai no jaunietēm projekta ietvaros ir iegādāts velosipēds.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider