Kategorija: Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus

Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros dalībnieki tiešsaistē apgūst amatniecības un dizaina mijiedarbību

12.oktobrī  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros notika  pārrobežu apmācības  tiešsaistē, kurās dalībnieki no katra iesaistītā projekta partnera (amatnieki, radošo industriju pārstāvji, dizaineri, uzņēmēji, publisko iestāžu darbinieki, kultūras un tūrisma nozares speciālisti, jaunieši un citi interesenti ) iepazinās ar amatniecības un dizaina mijiedarbību dažādās valstīs.

Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros dalībnieki tiešsaistē veido papīra mākslas darbus

8.aprīlī Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros notika  radošā darbnīca tiešsaistē, kurā pieci dalībnieki no katra projekta partnera  (Rokišķiem, Viļņas, Neretas, Jēkabpils un Polockas) veidoja papīra mākslas darbus, t.s. vycinanka, kas ir populāra slāvu papīra mākslas forma Baltkrievijā.

Ceturtā pārrobežu sadarbības projekta tikšanās tiešsaistē

17. martā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” projekta menedžmenta grupas un projekta vadības grupas ceturtā tikšanās, kas šoreiz notika tiešsaistē. Sadarbības partneru – Neretas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Zemgales Plānošanas reģiona, Viļņas rajona pašvaldības, Rokišķu novadpētniecības muzeja un Polockas rajona Sporta un tūrisma departamenta pārstāvju tikšanās bija plānota Jēkabpilī, taču esošā situācija Latvijā un pasaulē covid-19 pandēmijas dēļ ir mainījusies, tāpēc aktuālie jautājumi tika apspriesti online režīmā.

Atskats uz pagājušajā gadā paveikto pārrobežu sadarbības projekta ietvaros

Ir pagājis jau pusotrs gads kopš uzsākts  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītais projekts ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”. Epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē ir ieviesusi nelielas korekcijas iecerētajās aktivitātēs, taču pandēmija nav kavējusi Neretas novada pašvaldībai īstenot projekta plānu īstenošanu. Piedāvājam atskatu uz pērnajā gadā paveikto.

Neretas novads piedalās Rokišķu muzeja organizētajā izstādē par Betlēmes ainiņām

Oktobra beigās  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas projekta “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” /ENI-LLB-1-108 ietvaros Rokišķu muzejs uzaicināja Neretas novada pašvaldību piedalīties Jēzus dzimšanas jeb Betlēmes ainiņu izstādē, kurā amatnieki, rokdarbnieki, kokgriezēji u.c. eksponē izgatavotās mierpilnās, idilliskās  epizodes.

Ērberģē atklāj estrādi

19.jūnijā īsi pirms Jāņiem Mazzalves pagastā valdīja svētku satraukums un rosība, jo, ieskandinot vasaras saulgriežus, Ērberģē tika atklāta viena no pēdējā laika vērienīgākajām jaunbūvēm novadā – Ērberģes estrāde.

Estrāde tapusi Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas pārrobežu sadarbības projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros.

Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros par kultūras tūrisma maršrutu izveidi diskutē tiešsaistē

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ( “Rediscover the roots of regions”) partneru plānotā otrā tikšanās 16.aprīlī valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ notika tiešsaistē.

Starptautiska projekta ietvaros Neretā veido trīs jaunus kultūrtūrisma maršrutus

14. janvārī Neretā notika Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” partneru saiets.

Decembra nogalē projekta ietvaros Ērberģes estrādes pamatos liek kapsulu un pabeidz Neretas kultūras nama remontdarbus

13.decembrī, klātesot SIA “Erbauer Group”, SIA “LA Konsultants” būvuzraudzei Līgai Koržeņevskai, autoruzraugam Raivim Jēkabsonam no  SIA “Projektēšana ARC”, pašvaldības izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājai Zeltītei Odiņai, pašvaldības darbiniecēm – projekta menedžmenta grupas pārstāvēm – Solvitai Bukšai un Daigai Melderei Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros lika kapsulu Ērberģes estrādes pamatos.

Neretas novada pašvaldība projekta ietvaros apmeklē Polocku

25. un 26.novembrī Neretas novada pašvaldības pārstāvji devās uz Baltkrievijas pilsētu Polocku, lai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (“Rediscover the roots of regions”) ietvaros tiktos ar projekta vadošo partneri – Zemgales plānošanas reģionu un partneriem no Baltkrievijas – Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departamentu, no Lietuvas – Viļņas rajona pašvaldības administrāciju un Rokišķu Reģionālo muzeju, bet no Latvijas – Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider