Aizkraukles reģiona skolu dejotāji Zoom izdejo deju soļus

Sākotnēji XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise bija plānota 2020. gadā no 6. līdz 12. jūlijam, taču Covid-19 izplatības dēļ pērn marta beigās nolēma svētkus par gadu atlikt. Arī šogad svētki nenotiks tā kā tas bija ierasts; ar mēģinājumiem nedēļas garumā, svētku koncertiem, skatītājiem u.t.t. No skolēnu dziesmu un deju svētkiem šogad nav plānots atteikties, taču tie plānoti netradicionālā formātā.

No 17.maija līdz 11.jūnijam notiks attālinātas juristu konsultācijas

Neretas novada mājražotāji piedalās Sēlijas tūrisma tirgū Zasā

16.maijā Zasā amatu mājas “Rūme” teritorijā, stingri ievērojot epidemioloģiskās prasības, Sēlijas tūrisma tirgū savu produkciju piedāvāja arī Neretas novada mājražotājas – Aija Jakubone piedāvāja apsveikuma kartītes, dāvanu kastītes, Evita Vīnakalne un Zanda Ragele – savdabīgus traukus, Mirdza Brūniņa – adījumus, tamborējumus un austas grīdsegas un galdautus, Elvīra Plēsuma – adītus cimdus un zeķes. Ērberģes muižu reklamēja barons un Zilā dāma savos košajos tērpos. Kopīgs atzinums – diena izdevusies. Netrūka ne tirgotāju, ne pircēju. Neretiešu piedāvājums tirgus apmeklētājiem likās pievilcīgs. Naudiņa netika žēlota. Pie reizes arī mēs, neretieši, apskatījām, ko ražo Sēlijā un iegādājāmies sev tīkamās un garšīgās lietas.

Paldies organizatoriem par Sēlijas “kantes turēšanu”!

Žanna Miezīte

Neretas parkā stāda kļavas

Maija sākumā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis Neretas parkā iestādīja sešas kļavas, tādējādi turpinot  pirms trim gadiem aizsākto tradīciju veidot kļavu aleju.

Sirsnīgi sveicieni Ģimenes dienā!

Sveicam Ģimenes dienā!

SIA “Eco Baltia vide” nodrošina vairākas iespējas bez maksas nodot lauksaimniecības iepakojumu

Pavasaris ir viens no aktīvākajiem gada periodiem zemnieku saimniecībās visā Latvijā. Vienlaikus tas ir laiks, kad saimniecībās sāk uzkrāties izlietotais lauksaimniecības iepakojums. Lai novērstu šī iepakojuma nonākšanu dabā, tostarp tikt apraktam vai sadedzinātam, SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina no tā atbrīvoties videi draudzīgā veidā – pieteikt bezmaksas savākšanu vai nogādāt uz kādu no pieņemšanas punktiem, tādējādi nodrošinot iepakojumu nonākšanu otrreizējā pārstrādē. 

Līdz 17. maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 17. maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.

Bānītis Neretā

Eiropas kultūras mantojuma dienu 2021.gada tēma ir transports. Latvijā Kultūras mantojuma dienas norisināsies no 17. līdz 19. septembrim. Savukārt Eiropas Savienībā 2021. gads pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tāpēc šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros organizatori aicina caur dzelzceļa vēsturi un kultūras mantojumu atgādināt par dzelzceļa ieguldījumu novada, Latvijas, Eiropas industriālajā attīstībā. Tādēļ Neretas novads Eiropas kultūras mantojuma dienās godinās Neretas bānīti, jo savulaik arī Neretai bija savs dzelzceļš ar darbiniekiem, sliedēm, staciju, palīgēkām un dzelzceļnieku dzīvojamo māju.

Aicinām pārus līdz 28.jūnijam pieteikties Ģimeņu svētkiem!

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider