Projekts atbalstīts. Izdosim grāmatu par Mazzalvi.

 Kāds bija sākums?

2019.gada janvārī sanāca interesentu grupa, lai spriestu vienu jautājumu – būt vai nebūt grāmatai par Mazzalvi? Un atbilde: būt!

 Novadpētniece un vēstures skolotāja  Emīlija Varkale  49 gadus strādāja Mazzalves skolā, kopā ar novadpētniekiem cītīgi sekoja visiem notikumiem Mazzalves pagastā. Visu  informāciju lika un krāja mapēs. Doma uzrakstīt grāmatu par Mazzalvi bija arī pašai Emīlijai Varkalei, bija pat izdomāts grāmatai virsraksts, uzmetumā salikts grāmatas saturs. Tikai viena cilvēka dzīve ir pārāk īsa, lai īstenotu plānoto sapni. Viņa aizgāja mūžībā, bet sapnis tā arī netika piepildīts. Ilgi viņas vāktie materiāli nostāvēja plauktos,  pat 10 gadus. Tad man radās doma, ka Emīlijas Varkales  sapni var piepildīt. Radās domubiedri, radās idejas,  radās  vēlme apkopot materiālus vienā grāmatā. Un tā sākās darbs.

4.maijs Neretas novadā

1918.gada 18.novembris un 1990.gada 4.maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šogad aprit 31 gads, kopš 1990.gada 4.maijā Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju
“Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.  Lai Latvijas neatkarība varētu tikt atjaunota, savu sirds degsmi un idejas ieguldīja daudzi cilvēki – darbojoties Latvijas Tautas frontē, piedaloties tautas manifestācijās un veidojot sabiedrisko domu reģionos. Tik vienotas izjūtas un attieksme pret notiekošo  kā toreiz ir unikālas. Katru gadu šī diena ir svētki  – norisinās dažādi pasākumi, kuros izjūtam lepnumu un saviļņojumu par to, ka dzīvojam neatkarīgā valstī.

Nekustamā īpašuma “Stopāni”, Neretas pagasts, Neretas novads, izsole

Neretas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Stopāni” atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta:

“Stopāni”, Neretas pagasts, Neretas novads, ar kadastra numuru 3270 007 0357, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3270 007 0357 3,99 ha platībā, no tiem 0.52 ha meža zeme ar mežaudzi.

Nekustamā īpašuma sākumcena: EUR 6140.92 EUR

Reģistrācijas nauda – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) un nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas  614 EUR  (seši simti četrpadsmit eiro) jāieskaita Neretas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009116384, norēķinu kontā AS Swedbank, kods HABALV22, Konts Nr. LV64 HABA 0551 0259 39090.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz 24.maijam

.Izsoles solis: EUR 500

Izsoles norises laiks: 25.05.2021. plkst.10.00

Izsoles norises vieta – Neretas novada pašvaldības administrācijas zālē, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā

Izsoles noteikumus var izlasīt Neretas novada interneta mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumus var izlasīt un pieteikumu izsolei var lejupielādēt šeit:

Izsoles noteikumi

Tālrunis uzziņām: 65176155

“Sēļi” otro gadu pēc kārtas piedalās virtuālajā tautas tērpu gājienā

Tautas tērpu centrs SENĀ KLĒTS šogad atzīmē 30 gadu pastāvēšanas jubileju. Sadarbībā ar biedrību “Mans tautastērps” arī šogad tika organizēts virtuālais gājiens tautas tērpos, aicinot ikvienu  posties goda drēbēs – savā tautas tērpā – vienatnē vai kopā ar ģimeni. Savukārt mākslinieciskie kolektīvi vai iestādes tika rosinātas jau iepriekš sagatavot foto kolāžu ar to dalībniekiem tautas tērpos un 4. maijā  publicēt  savā Facebook vai Instagram kontā ar tēmturi #tautastērpugājiens2021.  Tautas tērpu centra SENĀ KLĒTS  direktore Monta Grasmane uzsvēra, ka valsts neatkarības atjaunošanas gadadiena ir nozīmīgi valsts godi un atbilstošs brīdis, kad tērpties tautas tērpā. “Tautas tērps ir Latvijas simbols un lepnums, tas ir viens no mūsu tradicionālās kultūras pamatiem. Tieši tautas tērps visspilgtāk raksturo lokālo savdabību, kas dažādu vēstures apstākļu ietekmē izveidojusies Latvijas novados, dodot iespēju vienkopus redzēt smalkas amatniecības prasmes, unikālo gaumes un krāsu izjūtu,” tā M. Grasmane. Arī Neretas kultūras nama VPDK ‘’Sēļi’’ otro gadu pēc kārtas  piedalās virtuālajā  tautas tērpu gājienā. Esam izveidojuši jauku fotokolāžu, un tā būs lieliska piemiņa par šiem svētkiem!

Inita Kalniņa

Neretas kultūras nama vadītāja

Sabiedrības integrācijas fonds atbalstījis divus Neretas novada biedrību projektus

Aprīļa pēdējā diena nesa labas ziņas Neretas novada nevalstiskajām organizācijām – Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis divu Neretas novada organizāciju -“Ērberģietes” un “Nirica”- projektu pieteikumus.

LR1 raidījumā “Vietu lietas” Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi” ļauj ieskatīties lietās no muzeja krājuma

Noderīgi darbarīki, zīmētas spēļu kārtis un dāvināts sudraba vizulis no Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” krājuma ļauj iepazīt Jāni Jaunsudrabiņu  kā praktiķi un mākslinieku un, protams, kā makšķernieku.

Raidījumu vada žurnāliste Zane Lāce.

Raidījumu var noklausīties šeit:

Vietu lietas

Jubileja nosvinēta. Medņu jeb Gricgales krogs atvērts kultūrai un tūristiem

Gricgales muižas kroga jeb Pilskalnes pagasta “Medņu” ēkas un tūrisma objekta 190.jubileja 2021.gada Jurģu dienā sagaidīta un aizvadīta.

Kā tad svētkus izdzīvojām? Krogs visu dienu no plkst.9.00 līdz pat 18.00 bija atvērts – gaidījām gan pieteiktus sveicējus, gan jebkuru viesi, interesentu. Un viņi nāca, brauca visas dienas ilgumā pa vienam, pa mājsaimniecībai, pa ģimenei – atbilstoši Covid-19 situācijas noteikumiem ar iepriekšēju pieteikšanos un bez tās. Arī tā vienkārši – garām braucot un redzot, ka durvis atvērtas, uz brīdi apstājās, lai paviesotos. Tīši vai netīši, bet nevienu brīdi krogā nebija drūzma. Taču arī tukšs tas nebija. Vienvārdsakot – vienmērīga apmeklētāju plūsma plašajā stadulā, telpās un dārzā. Tā deviņu stundu ilgumā kroga slieksni pārkāpa 20 viesi, kas vidēji ir 2,3 cilvēki stundā.

Sveicam Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Svinēsim 4.maiju!

1918. gada 18. novembris un 1990. gada 4. maijs ir divi nozīmīgākie datumi Latvijas valsts vēsturē. Šogad aprit 31 gads, kopš 1990. gada 4. maijā Augstākā padome ar 138 deputātu balsīm pieņēma deklarāciju“Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tik vienotas izjūtas un attieksme pret notiekošo kā toreiz ir vienreizējas, un katru gadu šī diena ir svētku diena – norisinās dažādi pasākumi, kuros varam sajust lepnumu, ka dzīvojam neatkarīgā valstī.

1.maijā Neretā Pavasara gadatirgus

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider