Atjaunots. PAZIŅOJUMS NERETAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī. Neretas novada pašvaldības darba organizācija izsludinātajā ārkārtas situācijā

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 7.aprīlī Ministru kabinets ir veicis grozījumus 12.marta rīkojumā, izsludinot visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 12. maijam.

Sakarā ar valstī “COVID – 19” izsludināto ārkārtas situāciju un veiktajiem grozījumiem 12.martā, informējam, ka ārkārtējā situācija visā valstī tiek pagarināta līdz 12.maijam, līdz ar to visi noteiktie ierobežojumi paliek spēkā līdz 12.maijam.

Pēc 12.marta Ministru kabineta rīkojuma par ārkārtas situāciju valstī  Neretas novada pašvaldība ir izdevusi rīkojumu pašvaldības iestādēm par turpmāko rīcību. Tas nosaka:

 • mācības skolās jānodrošina attālināti;
 • bērnudārzos drīkst uzņemt tikai tos bērnus, kuriem nav citu pieskatīšanas iespēju un kuri nav bijuši vīrusa skartajās valstīs;
 • tiek atcelti pulciņi, nodarbības un  sporta treniņi;
 • tiek atcelti kultūras pasākumi un mēģinājumi kultūras namos;
 • tiek aizliegti visi publiskie pasākumi ar vairāk nekā 50 cilvēku dalību.

Neretas novada pašvaldība turpina darbu ierastajā kārtībā. Izpilddirektoram uzdots izvērtēt  darbinieku dalības lietderību sanāksmēs, konferencēs u.c. pasākumos.

No 13.marta apmeklētājiem ir slēgtas šādas pašvaldības iestādes:

 • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola;
 • Mazzalves pamatskola;
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skolas Neretas filiāle;
 • Neretas Sociālās aprūpes centrs;
 • Neretas novada novadpētniecības muzejs;
 • Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs “Riekstiņi”;
 • novada bibliotēkas.

Neretas novada pašvaldība aicina pēc iespējas izmantot attālinātās saziņas formas, kontaktējoties ar pašvaldības iestādēm.  Ar pašvaldību un tās iestādēm var sazināties:

 • pa tālruņiem:

65176166 un 65175302 ( Neretas vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs);

29454419 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska);

9186365 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietniece izglītības darbā Viktorija Trukša);

29157192 (Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas lietvede Diāna Mačeka);

26469696 (Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis);

29165363 (Neretas Sociālās aprūpes centra vadītāja Ina Riekstiņa);

26359164 (Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa);

22497231 (Neretas novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Regīna Kviese);

65176541 (Neretas PII “Ziediņš” vadītāja Inita Jakovčika).

Visi sporta un kultūras pasākumi ir atcelti  līdz 14.aprīlim!

Atgādinām, ka, sargājot savu un apkārtējo veselību, tiek ieteikts neceļot ārpus Latvijas. Izvēloties doties braucienā, jārēķinās ar iespējamo 14 dienu karantīnu. Gadījumos, kad noteikta karantīna, tās neievērošana ir bezatbildīga un nav attaisnojama!

Vecākus un darba devējus aicinām būt pretimnākošiem, saprotošiem un elastīgiem, meklējot risinājumus darba un ģimenes dzīves organizācijai šajā laikā.

Neretas novada pašvaldība

RĪKOJUMS

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider