Sēlijas mazpulku vasaras skoliņa Pilkalnes muižā

Mazpulku 2020.gada vasaras trīs dienas – no 11.līdz 13.augustam – Pilkalnes muižas parku pieskandināja 116. Neretas, 439. Daudzeses un 50. Sunākstes mazpulcēnu balsis. Šeit notika biedrības “Latvijas Mazpulki” un Jaunatnes politikas valsts programmas “Augsim Latvijai!” atbalstītas vietējās iniciatīvas “Sēlijā dzīvojam zaļi” Neretas mazpulka organizētas Sēlijas mazpulku vasaras skoliņas nodarbības dabā un pie dabas. Pasākuma mērķis: mācāmies dzīvot zaļi, tuvāk iepazīt dabu, izzināt mežu, izprast saimniekošanu laukos, apgūt pilsoniskās līdzdalības prasmes, mācīties sadarboties ar citu mazpulku dalībniekiem.

Pirmā diena sākās ar Sēlijas mazpulku vasaras skoliņas svinīgu atklāšanu, paceļot mastā Latvijas valsts karogu. Pēc tam saimnieks Valdis Tomsons iepazīstināja mūs ar Pilkalnes muižas parku kā dzīvotni daudzām retām un aizsargājamām kukaiņu sugām, putniem un dzīvniekiem. No Valda Tomsona stāstījuma par lielajiem, vecajiem parka kokiem un parka iemītniekiem  uzzinājām daudz interesantu faktu par tēmu “Kas dzīvo parka vecajos kokos”. Viņš stāstīja arī par to, ka aitas ir dzīvnieki, kuri iznīcina latvāņus.

Pēc pusdienām devāmies ekskursijā pa Neretas novadu. Pirmais apskates objekts bija Neretas novada novadpētniecības muzejs, kur apskatījām Valta Apiņa fotoizstādi “Pasakainā gaisma” un Andas Apines šūto leļļu izstādi “Ziedu fejas viesības”. Tālāk devāmies uz zemnieku saimniecību “Čaidāni”. Tur vērojām kā roboti slauc govis. Saimniece Aija Leite vadīja siera siešanas meistarklasi mazpulcēniem. Savukārt Zalves pagasta Sproģos viesojāmies jaunatklātajā koka skulptūru parkā. Ar interesi klausījāmies Gunta Bubina stāstījumu par katru skulptūru, kā arī viņa stāstījumu par savu saimniecību – zemeņu un arbūzu audzēšanu.

Tālāk devāmies uz Ērberģi, kur mūs Mazzalves pamatskolā gaidīja Neretas novada domes Izglītības, kultūras un darba ar jaunatni jomu speciāliste Žanna Miezīte. Viņa ekskursijā pa skolu stāstīja gan par mācību klasēm un nodarbību telpām skolā, gan par iespējām skolēniem un vecākiem iesaistīties skolas un pagasta dzīves pilnveidošanā. No skolas ēkas devāmies uz parku, lai apskatītu jauno estrādi.

Atgriežoties Pilkalnes muižā, mazpulcēni muižas parkā vāca sausos zarus kopīgam ugunskuram, kuru mazpulcēni mācījās iekurt ugunskuru. Pie ugunskura mazpulcēni dalījās ekskursijas iespaidos, kā arī stāstīja par saviem šī gada projektiem. Pēc  tam jaunieši vienojās tautas bumbas draudzības spēlē.

Otrā vasaras skoliņas diena, 12.augusts, bija pārgājienu diena. No rīta devāmies pie senlietu kolekcionāra Konradija Degro uz zemnieku saimniecību “Grauzes”. Saimnieks pastāstīja, ka viņa saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību, taču brīvajos brīžos viņam patīk vākt dažādus senus darba rīkus, kolekcionēt naudu, dažādus sadzīves priekšmetus. Viņš ne tikai savāc senās lietas, bet arī apkopo plašu informāciju par katru lietu  un prot interesanti pastāstīt.

Pēcpusdienā pārgājiena maršruts mazpulcēnus veda uz z/s “Pumpuri”, kur mūs gaidīja biškope Marija Šalna. Tā kā diena bija saulaina un bites čakli strādāja, mēs dravā negājām. Saimniece mūs uzņēma savā saimniecībā, sagādājot mazpulcēniem gan humoristisku, gan jautrus, gan praktiskus un izzinošus mācību uzdevumus. Vispirms praktisks uzdevums – siena grābšana. Jāteic gan, ka pļava nebija liela – vien neliela ceļmalas josla virzienā uz sētsvidu. Taču bija jāprot grābekli pareizi turēt un grābt izžuvušo zāli, jo citādi darbiņš nevedās. Pēc tam paši sēdējām uz šiem dažiem siena klēpīšiem un klausījāmies M. Šalnas stāstījumā. Visinteresantākais uzdevums – bišu stropa pareiza sakomplektēšana. Saimniece iepazīstināja ar biškopības produktiem, kā arī nektāra augiem.

Ceturtdiena, 13.augusts, mzpulcēnu vasaras skoliņas noslēdzošā diena, kad radošajā darbnīcā gatavojām suvenīrus – vides dekorus no izlietotiem kompaktdiskiem. Nodarbību vadīja Daudzeses mazpulka vadītāja Ilona Nāburga, palīdzēja Ilona Rauza. Izgatavojām vairākus suvenīrus kā dāvanas arī Pilkalnes muižas saimniekiem, dekorējos ar izrotātajiem kompaktdiskiem parka kokus.

Pēcpusdienā svinīgi slēdzām mazpulku vasaras skoliņu, lai iespaidiem bagāti dotos mājās un gatavotos jaunajam mācību gadam.

  1. Neretas mazpulka vadītāja

Lidija Ozoliņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider