Tiek izsludināts starpnovadu projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Tiek izsludināts Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” (ID NR. VP2020/1.2-4) ietvaros izstrādātais Nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1.sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Projekta īstenošanas laikā tiek veidota sistēma, kura nodrošina iespēju jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem īstenot institucionālo sadarbību Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu ietvaros un starp novadiem, jauniešu līdzdalību novadu sabiedriskajā dzīvē, prasmju attīstību un kompetenču uzlabošanu, brīvprātības principu nostiprināšanu un izpratnes veicināšanu par jaunatnes politikas īstenošanas instrumentiem novadu kopējās Jaunatnes politikas veidošanā. Trīs mēnešu laikā, kopš projekts tiek īstenots, tika izstrādāts nolikums “Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā”, kas paredz, ka izveidotā sistēma “Motivācijas un līdzdalības veicināšanai starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā” motivē Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešus aktīvi līdzdarboties vairāku jomu attīstīšanai savā novadā vai tiem sadarbojoties, sniedzot iespēju iegūt vienu no nominācijām Godināšanas pasākumā “JAUNATNES GADA BALVA”.

Lai pretendētu uz šo balvu, sešu novadu jaunieši tiek aicināti, laika posmā no šī gada 1. decembra līdz 2021.gada 30.augustam, darbojoties kādā no jomām, kā piemēram, “Brīvprātīgais darbs”, “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība”, “Sadarbība ar institūcijām novada ietvaros”, “Jauniešu sadarbība starpnovadu līmenī”, “Jaunatnes politikas īstenošana”, īstenojot visdažādākās aktivitātes un iniciējot kādus procesus, jaunatnes jomas attīstības veicināšanai Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, lai jau nākamā gada oktobrī, par savu ieguldījumu, iespējams, saņemtu kādu no 20 “Jaunatnes gada balvām”.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Motivācijas un līdzdalības veicināšana starpnovadu un starpinstitucionālā līmenī jaunatnes jomā NOLIKUMS

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider