01.07.2021. ārkārtas domes sēde

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sasauc ārkārtas domes sēdi, kas notiks 2021.gada 1.jūlijā pulksten 15:10 Aizkraukles novada kultūras namā (Spīdolas ielā 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads) un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.p.k. Darba kārtības punkts
1 Par saistošo noteikumu „Aizkraukles novada pašvaldības Nolikums” apstiprināšanu
2 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības un sadarbības jautājumos ievēlēšanu
3 Par Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības un vides jautājumos ievēlēšanu
4 Par Aizkraukles novada pašvaldības iestāžu nosaukumu maiņu un paraksta tiesību noteikšanu
5 Pilnvarojums parakstīt izziņas par atteikumu pašvaldībai  izmantot pirmpirkuma tiesības
6 Par Aizkraukles novada ģerboni
7 Par Aizkraukles novada Bāriņtiesas bāriņtiesas locekles atbrīvošanu
print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider