Par Neretas novada nosaukuma maiņu un Neretas apvienības pārvaldes rekvizītiem

Aizkraukles novada pašvaldība atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6. punktam ir novadā iekļauto pašvaldību (Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Neretas  novads no 2021.gada 1. jūlija tiek dēvēts par Neretas apvienības pārvaldi, kura pārraudzībā paliek visi 4 iepriekšējo novadu veidojošie pagasti (Neretas, Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagasts).

Iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu saņemšana tiek nodrošināta ierastajā kārtībā.

Veicot maksājumus, mainās tikai adresāts – Neretas apvienības pārvalde. Kontu numuri un reģistrācijas numuri paliek pašreizējie.

Neretas apvienības pārvaldes rekvizīti:

Neretas  apvienības pārvalde

reģ. Nr.9009116384,

PVN reģ. Nr. LV90009116384

AS Swedbank,

norēķinu konta Nr.LV64HABA0551025939090

Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts,  Aizkraukles novads, LV-5118,
e-pasts: dome@neretasnovads.lv

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider