Izsludina bērnu nometņu projektu konkursu

Aizkraukles novada pašvaldība no 12.jūlija līdz 22.jūlijam izsludina bērnu nometņu projektu konkursu, kura mērķis ir piesaistīt nometņu organizatorus un finansēt bērnu un jauniešu nometnes, kurām jānotiek laikā no 2. līdz 31.augustam. Finansējumu nometņu organizēšanai pašvaldībai piešķīris Valsts izglītības satura centrs un kopumā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi ir  31 730 euro.

Domes sēdē apstiprināti konkursa noteikumi.

Nometņu mērķgrupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem:

  • sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem);
  • bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

  • mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, valodu nometnes u.tml.;
  • bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.), kā arī līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas procesā;
  • caurviju prasmju un komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderības prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
  • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida paradumu veidošana.

Konkursā projektus var iesniegt valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskas personas vai fiziskas personas, ja tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālie komersanti vai kā saimnieciskās darbības veicēji.

Nolikums ir pieejams šeit.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider