Ērbergē atver grāmatu par Mazzalves pagasta dzīvi

 

14.augusta siltā pirmsrudens pievakarē zem Mazzalves varenā ozola  zariem Ērberģes muižas pagalmā pulcējās mazzalvieši, lai  būtu liecinieki īpašam notikumam –  grāmatas par Mazzalves pagasta dzīvi “Mazzalves dižozola stāsti” atvēršanas svētkiem.

Grāmatas apjomīgā materiāla apkopotāja Silvija Lisovska norāda – lai tā nokļūtu pie lasītājiem, viss darbs bija jāsadala 5 posmos: pirmajā posmā tika izskatīts novadpētnieces un  grāmatas idejas izlolotājas vēstures skolotājas Emīlijas Varkales un novadpētnieku  ieguldītais darbs materiālu vākšanā par pagasta dzīvi 49 gadu garumā. Lai daudzveidīgo materiālu apkopotu grāmatā, otrajā posmā tika iesaistīts liels komandas darbs. Darba procesā leģendārās skolotājas, Triju Zvaigžņu Ordeņa kavalieres E.Varkales, viņas audzēkņu un novadpētnieku veikums vēl tika papildināts ar  pagasta iedzīvotāju stāstiem un atmiņām. Grāmatas tapšanas laikā ar faktiem, stāstiem, atmiņām un fotogrāfijām dāsni dalījās daudzi pagasta iedzīvotāji.

 Lai izdarītais nenogultu plauktos, Žanna Miezīte, kurai ir bagātīga pieredze projektu rakstīšanā, ar  biedrības “Ērberģietes” palīdzību iesniedza projektu Zemgales Plānošanas reģiona izsludinātajā Zemgales kultūras programmas projektu konkursā, un tas tika atbalstīts, piešķirot iecerei visu paredzēto 6000 euro summu. Projektam “Novadpētniecības grāmatas  “ Mazzalves dižozola stāsti’’  izdošana” finansējumu piešķīra  A/S “Latvijas valsts meži” un Valsts Kultūrkapitāla fonds. Tā ar biedrības  “Ērberģietes” starpniecību mazzalviešu  ģimenes, kas bija ieradušās uz pasākumu, saņēma 1 grāmatas bezmaksas eksemplāru. Grāmatas ceturtais posms, ko par ne mazāk nozīmīgu uzskata grāmatas materiālu apkopotāja S.Lisovska, ir sadarbība ar tipogrāfiju  SIA “Erante” Jēkabpilī, kas prasīja skrupulozu korektora darbu, sakārtojot tekstu korektā veidolā. Un visbeidzot – finišs, piektais posms – grāmatas par Mazzalvi atvēršanas svētki, kurā mazzalvieši beidzot ieraudzīja biezo, apjomīgo vākumu taustāmā veidā.

Grāmatas atvēršanas svētkos bija ieradusies  mūžībā aizgājušās E.Varkales meita Solvita Varkale, kas  pauda gandarījumu par mātes teju pusgadsimta garumā lolotu sapni par grāmatas izdošanu, ko īstenojusi S.Lisovska ar komandu. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī pagasta vecākais iedzīvotājs Jānis Tauriņš, kurš decembrī svinēs 99. dzimšanas dienu. Bija daudz viesu, bijušo un esošo mazzalviešu un to, kas jūtas piederīgi šim pagastam. Tā bija kopības sajūta, vienlaikus svinot arī pagasta 555 gadu dzimšanas dienu. Grāmata, kurā ir lasāmi gan Mazzalves pagasta radošo personību stāsti, gan uz Sibīriju izvesto ģimeņu skarbie atmiņu stāsti, gan detalizēts atskats uz kolhoza laikiem utt.,  ir kā dāvana pagasta nozīmīgajā jubilejā, kas pandēmijas dēļ pērn netika svinēta.

Teatralizētu uzvedumu, kā caurviju tēlu izmantojot Ērberģes muižas pagalmā esošo diženo ozolu, grāmatas atklāšanas svētkos bija sagatavojis Mazzalves amatierteātris “Tradare” , par muzikālo noformējumu parūpējās Līga Girgensone.

S.Lisovska norāda:” Grāmatas rakstīšana bija brīvprātīgs darbs, nevienam  tekstu rakstītājam netika sniegts finansiāls atbalsts, jo šo darbu  veicām, cienot novadpētnieci Emīliju Varkali, lai viņas savāktie materiāli par pagasta dzīvi daudzu gadu garumā atrastos vienkopus – grāmatā. Tie ir mūsu stāsti.”

Sirsnīgs paldies raksta tapšanā grāmatas “Mazzalves dižozola stāsti” sakārtotājai Silvijai Lisovskai!

Daiga Naroga

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider