Neretas pagasta 2.atklātais novusa turnīrs vīriešiem (iespējams, arī sievietēm)

Nolikuma projekts

Mērķis un uzdevumi.

  1. Popularizēt novusu kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
  2. Noteikt meistarīgākos sportistus.

Vieta un laiks

Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārs 10:00

Sacensības notiks svētdienās

1.kārta- 2021.gada 17.oktobris

2.kārta- 2021.gada novembris

3.kārta- 2021.gada decembris

 4.kārta- 2022.gada janvāris

5.kārta- 2022.gada februāris

6.kārta- 2022.gada marts

7.kārta- 2022.gada aprīlis

8.kārta- fināls 2022.gada maijs

Dalībnieki

Vīrieši sanieguši 16 gadu vecumu un vecāki, atļauts piedalīties arī sievietēm. Ja sievietes ierodas uz 1.kārtu 5 un vairāk, tad sievietēm sacensības notiek savā starpā pēc esošā nolikuma.

Pieteikumi

Dalībnieki piesaka savu dalību sacensībās telefoniski 28355950 līdz 2021.gada 15.oktobrim.

Drošība

Sacensības notiek ievērojot valstī noteiktos pasākumu organizēšanas noteikumus.

 Organizatori

Neretas pagasta pārvalde. Galvenais tiesnesis Imants Silavs.

Izspēles sistēma

Atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita, dalībnieki izlozes kārtībā var tikt sadalīti apakšgrupās. Pēc grupu izlozes galvenais tiesnesis nosaka cik dalībnieku no katras grupas kvalificēsies finālspēlēm par godalgotām vietām.

Spēles notiek iespēju robežās ievērojot oficiālos novusa noteikumus. Sacensības notiek 7 kārtās, 8.kārtā fināls. Kopvērtājumā skaita 5 labāko kārtu iegūtos punktus. Par godalgotām vietām finālā spēlē 6 labākie novusisti, pārējie arī izspēlē atlikušās vietas.

Kārtas izspēle, punktu skaitīšana

Katrā kārtā un finālspēlēs izspēlē „apli”, savstarpēji tiekas visi sacensību dalībnieki vai arī katras salozētās grupas dalīnieki. Spēle ilgst 3 setus. Par uzvaru spēlē 3:0 uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 0 punktus. Par uzvaru spēlē 2:1 uzvarētājs saņem 2 punktus, zaudētājs 1 punktu.

 

Uzvarētāju noteikšana

Kopvērtējumā skaita 5 labāko kārtu iegūtos punktus. Turnīra vai apakšgrupas uzvarētājs- spēlētājs ar visvairāk iegūtiem punktiem.

#Ja diviem spēlētājiem vienāds punktu skaits-

1) noteicošais ir uzvaru skaits savstarpējās spēlēs visās 7 kārtās. Ja kādā no kārtām kāds no šiem spēlētājiem nav ieradies, viņam savstarpējā spēlē tiek konstatēts zaudējums 0:3

2) noteicošais ir uzvaru skaits 5 labākajās kārtās, neatkarīgi no ieradušos dalībnieku skaita kārtā

3) noteicošais ir uzvaru ar 3:0 skaits 5 labākajās kārtās, neatkarīgi no ieradušos dalībnieku skaita kārtā

4) notiecošā ir uzvara savstarpējā spēlē 1.kārtā

#Ja trijiem vai vairāk spēlētājiem vienāds punktu skaits-

1) noteicošais ir uzvaru skaits 5 labākajās kārtās, neatkarīgi no ieradušos dalībnieku skaita kārtā

2) noteicošais ir uzvaru ar 3:0 skaits 5 labākajās kārtās, neatkarīgi no ieradušos dalībnieku skaita kārtā

3) noteicošais ir iegūto punktu skaits 1.kārtā

Ja arī pēc augstāk minētajiem noteikumiem nav iespējams noteikt uzvarētājus tiek pieņemti papildus noteikumi.

Galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita ir tiesīgs izmainīt izspēles sistēmu.

Apbalvošana

Katrs sacensību dalībnieks, kurš startējis vismaz 5 kārtās, saņem dalībnieka balvu. 1.-3. vietu ieguvēji saņem medaļas, 1.vietas ieguvējs saņem arī kausu. Apbalvošana notiek pēc 8.kārtas izspēles.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider