Par Neretas apvienības pārvaldes un struktūrvienību apmeklētāju pieņemšanu klātienē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  21.10.2021. Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora Rīkojumu Nr.5.1/21/ 83 “Par Aizkraukles novada pašvaldības  iestāžu darbību ārkārtējā situācijā”,

līdz 2021. gada 15.novembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek noteikts šāds apmeklētāju pieņemšanas laiks klātienē Neretas apvienības pārvaldē un struktūrvienībās:

 1. Neretas apvienības pārvalde, Mazzalves, Pilskalnes un Zalves klientu apkalpošanas centri un VPVKAC (Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs) Neretā apmeklētājus klātienē pieņem :
 • otrdienās no plkst.8:00 līdz  plkst.12.00 un no plkst. 12.45 līdz pkst. 17.00;
 • piektdienās  no plkst.8.00 līdz 12.00.

Pārējās darba dienās par klātienes apmeklējumu vienoties pa tālruni 65176166; 65175302; mob.29363924 vai e-pastā: dome@neretasnovads.lv .

Iesniegumus par Neretas apvienības pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu;
 • ievietojot pastkastē, kas izvietota pie administrācijas ēkas ieejas durvīm;
 • nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@neretasnovads.lv;
 • izmantojot e-pakalpojumu portālā „Latvija.lv” (personas autentificēšana notiek ar internetbankas, eID vai eParaksta viedkartes pieejas kodiem, e-paraksts nav obligāts).
 1. Par tikšanos ar Neretas apvienības pārvaldes vadītāju iepriekš jāvienojas pa tālruni:
 • Neretas apvienības pārvaldes funkciju izpildītājs Rolands Klibiķis – tālr. 29189934.

      3.Neretas apvienības pārvaldes kase un Mazzalves, Pilskalnes un Zalves pagastu kases apmeklētājus pieņem:

 • otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 16.30;
 • piektdienās: no plkst.8.00 līdz plkst.12.00.

Aicināt iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski, maksājumus veikt bezskaidrā naudā, kā arī, ierodoties Neretas apvienības pārvaldes un to struktūrvienību ēkās, lietot sejas aizsargmaskas un sekot līdzi izvietotajai informācijai.

Vienošanos par klātienes apkalpošanu un konsultāciju darbinieks un klienta pārstāvis var pieņemt tikai tad, ja uz personām neattiecas lēmumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider