Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros dalībnieki tiešsaistē apgūst amatniecības un dizaina mijiedarbību

12.oktobrī  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros notika  pārrobežu apmācības  tiešsaistē, kurās dalībnieki no katra iesaistītā projekta partnera (amatnieki, radošo industriju pārstāvji, dizaineri, uzņēmēji, publisko iestāžu darbinieki, kultūras un tūrisma nozares speciālisti, jaunieši un citi interesenti ) iepazinās ar amatniecības un dizaina mijiedarbību dažādās valstīs.

Pieredzējušu lektoru lektoru vadībā tika pārrunātas jaunākās tendences dizainā un amatniecībā, apskatīti labākie amatnieka un dizainera sadarbības piemēri (lektore Zane Beitere – Šeļegovska, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte, studiju programmas “Dizains un amatniecība” direktore), ieskatu par tradicionālo amatniecību Lietuvā un tās jaunākajām tendencēm un attīstību sniedza Laimute Fedosejeva (Viļņas koledžas pasniedzēja/ Lietišķo zinātņu universitāte, Biznesa, vadības, reklāmas un komunikācijas fakultāte). Par etnokulturālo produktu zīmolu radīšanu, etnisko elementu pārvēršanu jaunā produkta dizainā stāstīja lektore Giedre Brazdauskaite (Lietišķo zinātņu universitāte, Biznesa vadības, reklāmas un komunikācijas fakultāte).

 Apmācību mērķis bija sākt un uzlabot amatniecības un dizaina mijiedarbību, veicinot vietējo produktu konkurētspēju.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības finansējums – 928 431, 87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Neretas apvienības pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

                                                                                                                                                Daiga Naroga

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider