Neretas novada pašvaldība jau gadu iesaistījusies “Dzīvo vesels Neretas novadā”

26.06.2018.

Neretas novada pašvaldībai 2018. gada jūnija mēnesī apritēs gads, kā ir iesaistījusies projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” (Nr.9 2.4.2/16/I/034).  Pašvaldība iesāka projekta realizāciju tikai 2017. gada augustā, līdz ar to visus 2017. gada plānā paredzētos pasākumus neizdevās realizēt. Daudzus pasākumus plānots realizēt šogad un arī nākamajā gadā. Kopumā pasākumi ir apmeklēti labi. Iedzīvotāji ir apmierināti, ir izrādījuši interesi apmeklēt  pasākumus arī turpmāk.

Lai varētu sekmīgi īstenot projekta darbības, pašvaldība veidos sadarbību ar:
1. ģimenes ārstiem, kuri sniedz ārstniecības pakalpojumus , aicinot viņus informēt pacientus  par plānotajiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem novada iedzīvotājus;
2. vietējām biedrībām, uz iepirkuma pamata iesaistot projekta plānoto pasākumu īstenošanā. Sadarbībā ar biedrībām tiks organizēta arī konkrētu mērķa grupu uzrunāšana un iesaiste veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos;
3. izglītības iestādēm, iesaistot tās veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā.

Paredzams, ka projekta realizētās darbības ietekmēs sabiedrības veselības paradumus. Lai izvērtētu to ietekmi, tiek noteikti papildus efektivitātes uzraudzības rādītāji sabiedrības veselības paradumu maiņai attiecībā uz veselīga uztura lietošanas veicināšanu, atkarību mazināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu un garīgas veselības veicināšanu.
Projekta kopējais  finansējums ir 48582.00 EUR, t.sk. :

  • 85%  Eiropas Sociālā fonda finansējums – 41294.70 EUR;
  • 15 % valsts budžeta finansējums –   7287.30 EUR.

Solvita Bukša

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider