Aktualitātes izglītībā Neretas novadā

Straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads. Visas novada izglītības iestādes – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Mazzalves pamatskola un Neretas pirmsskolas izglītības iestāde “Ziediņš” – tiek postas, tiek veikti pēdējie remontdarbi. Pa vasaru skolas bija atvērtas nometnēm, tā piesaistot finanses materiālās bāzes pilnveidei.

2019./2020.mācību gadā visā Latvijā sākas kompetencēs balstīta izglītības satura apguve tieši pirmsskolā,  jo nepārtraukta spēja mācīties, sazināties, sadarboties, kritiski un radoši domāt ir svarīgākās prasmes 21.gadsimtā. Laiks, kad jāapgūst šīs prasmes, ir agrā bērnībā, jo šajā laikā veidojas smadzeņu nervu savienojumi, emocionālā un sociālā inteliģence.

Galvenās pārmaiņas pirmsskolā būs saistītas ar mācību saturu. Tā pamats būs caurviju prasmes – kritiskā domāšana, problēmu risināšana, radošums, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, iesaistīšanās mācību procesā un citas prasmes. Jaunais saturs pielāgots bērnu vecumam. Visi priekšmeti tiks integrēti. Pirmsskolā nebūs viena stunda jāvelta rēķiniem, otra – burtiņu rakstīšanai. Šīs prasmes bērni apgūs, pētot kādu tēmu, piemēram, kas ir draudzība: īpaši neizdalot – tagad būs matemātika, tagad būs latviešu valodas nodarbība, bet pirmsskolas skolotāji ap šo lielo ziņu būvēs mācības, kur bērni procesā gan mācās lasītprasmes un apgūst matemātiku. Mācības tiks organizētas rotaļu formā ar vienmērīgu slodzi visas dienas garumā. Tās notiks gan telpās, gan brīvā dabā. Jaunās pieejas ļauj pirmsskolas izglītības sektorā strādājošajiem attīstīt bērniem mācīšanās prasmes visai dzīvei un iesaistīt ģimenes aizraujošā rotaļu un mācību procesā. Nākamajā mācību gadā mācīties jauno mācību saturu sāks 1., 4., 7. un 10.klases. Pa šo gadu īpaši būs jāsagatavojas un savs darbs jāplāno vidusskolai, jo nākamgad uzņemtajiem desmitklasniekiem būs jāpiedāvā vismaz divi mācību priekšmetu grozi, lai vidusskolēni labāk varētu sagatavoties savas izvēlētās studiju programmas apguvei augstskolās.

Šogad īpašas pārmaiņas notikušas Mazzalves pamatskolā – pēc vecāku lūguma ir pārtraukta dienas centra “Vālodzīte” darbība, un visu pirmsskolas izglītību no pusotra gada vecuma veiks Mazzalves pamatskola. Bērni ne tikai tiks pieskatīti, bet viņi tiks izglītoti atbilstoši jaunajām vadlīnijām.

Nedaudz par skaitļiem: mācības 1.klasē šogad mūsu novadā uzsāk 23 skolēni, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā vidusskolas klasēs mācīsies 35 skolēni, Neretas PII “Ziediņš” apmeklēs 66 bērni, bet Mazzalvē pirmsskolas grupās mācīsies 33 pirmsskolēni.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider