VPVKAC

NERETAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU
APKALPOŠANAS CENTRS

 • Adrese: Neretas novads, Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela, LV – 5118
 • Tālrunis: 65176166; 66954830
 • E-pasts: nereta[et]pakalpojumucentri.lv
 • VPVKAC darba laiks:
  P. 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.00
  O. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
  T. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
  C. 8.00 – 12:00 un 13.00 – 18.00
  Pk. 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.00
  S., Sv. BRĪVS

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

 

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

Pakalpojuma nosaukums
Lauksaimniecības datu centrs
 1. Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests
 1. Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra
Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
 1. CV un vakanču reģistrēšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
Konsultācijas
 1. Informatīvās dienas e-versija
Konsultācijas
 1. Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana
Konsultācijas
 1. Profilēšana
Konsultācijas
 1. Karjeras pakalpojumi
Konsultācijas
 1. Apmācību monitorings
Konsultācijas
 1. Darba tirgus prognozes
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Manā īpašumā deklarētās personas
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Šengenas vīzas pieteikums
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija
Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:
 1. Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:
 1. Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Darbavietas higiēniskais raksturojums
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

 1. Ziņojums par arodslimības gadījumu
Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
 1. Algas nodokļa grāmatiņu
Klātienes

pakalpojums

 1. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana
Klātienes

pakalpojums

 1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
Klātienes

pakalpojums

 1. Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai
Klātienes

pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Apbedīšanas pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Bezdarbnieka pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Bērna kopšanas pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Bērna piedzimšanas pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Ģimenes valsts pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Invaliditātes pensija
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Maternitātes pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Paternitātes pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Slimības pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Vecāku pabalsts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

 1. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas
Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests
Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
 1. Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Konsultācija
 1. Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
Konsultācija
 1. Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
Konsultācija
 1. Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā
Konsultācija

(e-pakalpojums).

 1. Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva
Konsultācija

(e-pakalpojums).

 1. Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva
Konsultācija
 1. Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
Konsultācija
 1. Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
Konsultācija
 1. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
Konsultācija
 1. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana
Konsultācija
 1. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata
Konsultācija
 1. Kadastra informācija mantojuma lietai
Konsultācija
 1. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)
Konsultācija
 1. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Mani dati Kadastrā
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Mobilā aplikācija kadastrs.lv
Konsultācija
 1. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.
Konsultācija
 1. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.
Konsultācija
 1. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu
Konsultācija
 1. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 1. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Konsultācija
 1. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu
Konsultācija

(e-pakalpojums)

 


VPVKAC pieejamo pakalpojumu klāsts var tikt papildināts vai samazināts VPVKAC dzīves laikā. Svarīgi regulāri pārliecināties, lai tīmekļa vietnē pieejamā informācija sakristu ar aktuālo pakalpojumu sarakstu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider