Izglītība

NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Neretas novada pašvaldības izglītības nodaļas adrese:

Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133

Neretas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja:

Žanna Miezīte

tālrunis 65175239, mob.29339832

e-pasts: zanna.miezite@gmail.com

fakss: 65175117

DienaVietaLaiksPiezīmes
OtrdienāsMazzalves pamatskolā8.00 - 18.00 Izbraukumi/pasākumi pēc pieteikuma vai vajadzības
PirmdienāsNeretas domē Mazzalves pamatskolā9.00 - 12.00 13.30 - 18.00Katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 11.00 - novada kultūras darbinieku, nevalstisko organizāciju un aktīvo cilvēku tikšanās
TrešdienāsMazzalves pamatskolā12.00 - 18.00 Izbraukumi/pasākumi pēc pieteikuma vai vajadzības
PiektdienāsMazzalves pamatskolā8.00 - 18.00Izbraukumi/pasākumi pēc pieteikuma vai vajadzības

Neretas novada izglītības speciālista funkcijas:

 1. Formālās izglītības darba koordinēšana:

1.1. pirmsskolas izglītības koordinēšana,

1.2. vispārējās izglītības koordinēšana,

1.3. pieaugušo izglītības koordinēšana (pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšana).

 1. Neformālās izglītības darba koordinēšana:

2.2. interešu izglītības darba koordinēšana,

2.3. kultūrizglītības pasākumu organizēšana un koordinēšana,

2.4 mūžizglītības pasākumu organizēšana un darba koordinēšana.

2.5 sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām izglītības un kultūrizglītības jautājumu risināšanā.

 1. Papildus finansējuma piesaistīšana izglītībai un kultūrai (ESF u.c. projektu izglītības un kultūras jomā izstrādāšana, konsultēšana un koordinēšana novadā).


Neretas novada izglītības speciālista pienākumi:

 1. Saiknes ar IZM nodrošināšana.
 2. Izglītības iestāžu darbība atbilstoši normatīvo aktu prasībām (metodiska palīdzība)
 3. Interešu izglītības programmu licencēšanas nodrošināšana.
 4. Bērnu tiesību aizsardzība izglītības jomā.
 5. Valsts atzītu izglītības dokumentu piegādes nodrošināšana.
 6. ESF u.c. projektu izglītības jomā izstrādāšana, konsultēšana un koordinēšana papildus finansējuma piesaistīšanai izglītībai un kultūrizglītībai.
 7. Metodiskā darba koordinēšana (pirmsskola, vispārējā izglītība, mūžizglītība).
 1. Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides organizēšana.
 2. Valsts pārbaudes darbu organizēšana atbilstoši MK noteikumiem.
 3. Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana (sadarbībā ar IZM).
 4. Pieredzes apmaiņas organizēšana.
 5. Statistikas atskaišu apkopošana un iesniegšana (pirmsskola, vispārējā izglītība).
 6. Dažādu IZM pieprasīto atskaišu un pārskatu sastādīšana, iesniegšana.
 7. Saiknes nodrošināšana ar IZM mērķdotāciju sadalē.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider