Iedzīvotāji


Neretas novada pašvaldībā ir raksturīgs neliels iedzīvotāju skaits. Tikai divos pagastos iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000 cilvēkus – Neretas un Mazzalves pagastos. Kopā Neretas novadā iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. janvāri ir 3628.

Neretas pagastā – 1550

Mazzalves pagastā – 1075

Pilskalnes pagastā – 371

Zalves pagastā – 632

Iedzīvotāju blīvums – 5,6 iedzīvotāji uz vienu km2.

Salīdzinot ar 2016.gadu,migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 115 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmē gan dabiskā, gan mehāniskā iedzīvotāju kustība. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī dzimušo bērnu skaits. Izbrauc galvenokārt jauni cilvēki, bet laukos paliek dzīvot pensionāri.

Uz 01.01.2018. vīriešu novadā ir vairāk nekā sieviešu; raksturojums procentuāli: 50,6% vīriešu (1834) un 49,4% sieviešu (1794).

Iedzīvotāju vecuma struktūra Neretas novadā

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Neretas novadā

Neretas novadā uz 01.01.2018.pēc PMLP datiem ir 3337 Latvijas pilsoņi, 263 –Latvijas nepilsoņi, 28 –pārējie pilsoņi.

Neretas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Dzimstības un mirstības rādītāji Neretas novadā

2017. gadā Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 16 dzimšanas reģistri. Jaundzimušo pulkā ir 5 meitenes un 11 zēni.

Pagājušajā gadā Neretas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 64 miršanas reģistri, Šajā skaitā ietilpst arī novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie 6 citu pašvaldību iedzīvotāju miršanas fakti. Visaugstākais mirušo skaits bijisjūnijā (8), viszemākais-novembrī (2).Visvecākais mirušais ir bijis 100 gaduvecs, bet visjaunākajam mirušajam bija 46 gadi. 2017.gadā mirusi 31 sieviete un 33 vīrieši.

2017.gadā bija noslēgtas 5 laulības. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 2017.gadā tika reģistrēta 1 laulība. Pagājušajā gadā, reģistrējot laulību, jaunākajai līgavai bija 22 gadi, bet vecākajai līgavai – 55 gadi, savukārt jaunākajam līgavainim – 25 gadi, bet vecākajam – 65 gadi. Diviem pāriem tās bija pirmās laulības, diviem pāriem-otrās un vienam pārim-līgavainim pirmās un līgavai otrāslaulības.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider