Neretas pagasta vēsture

Neretas miestiņš veidojās atstatus no Kurzemes hercogistes pilsētām. Jau 12.gadsimtā šī vieta ietilpa sēļu apdzīvotajā Sēlijā, ko 13.gadsimtā savai varai pakļāva Livonijas ordenis. 1298.gadā tā minēta kā Nirica. Kad Livonijas konfederācija beidza pastāvēt, Nereta tika iekļauta Kurzemes hercogistē. 1561.gadā tā to izlēņotja Aizkraukles komturam Vilhelmam fon Efernam. 1563.gadā, apprecot Kurzemes pirmā hercoga Gotharda Ketlera māsīcu Agnesi fon Šveicenbergu, viņš saņēma bagātīgas dāvanas. Jaunajam pārim hercogs uzdāvināja Daudzesi un četras muižas Neretas novadā. 1564.gada rakstos Nereta minēta kā Narite pie Susējas upes. Šeit jau ir izveidojusies muiža ar apmetni. Pildot hercoga rīkojumu, Neretā tiek nodibināta luterāņu draudze un 1570.gadā tiek uzsākta koka baznīcas celtniecība. Tās mūžs gan nav ilgs, jo 1584.gadā baznīca nodeg. Tad Eferns liek būvēt mūra dievnamu, kuru pabeidz un iesvēta 1593.gadā.

Īstenojot hercoga Gotharda Ketlera vēlēšanos, 1596.gadā Neretā tiek dibināta latīņu skola, kas domāta muižas un mācītājmājas kalpotāju vajadzībām. Zemnieku bērni te nemācās. Šajā laikā Eferna īpašumus apstiprina arī Polijas karalis. 1607.gadā Neretas muižkungs dibina ķesterskolu, piešķirot tai 300 markas gadā skolotāja algošanai. Efernam Neretas muiža pieder līdz pat nāvei 1617.gadā, kad par muižas īpašnieku kļūst kādreizējā Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga pēctecis, Eferna znots arī Valters fon Pletenbergs.

1710.gada mēra epidēmijā gandrīz visi Neretas miestiņa iedzīvotāji iet bojā. Apkārtnē izdzīvoja vien 14 zemnieku. Lai iedzīvotāju skaitu palielinātu, muižu pārvaldnieki devās uz poļu pārvaldīto Latgali, pirka zemniekus un pārveda uz Neretu.

1753.gadā Heinrihs Ernsts Pletenbergs Neretas īpašumus pārdod Krustpils un Skaistkalnes dzimtkungam Nikolajam Korfam, pēc kura nāves muižu manto viņa dēls Zigmunds Frīdrihs Korfs. 1783.gadā Neretas muižas sastāvā ietilpa arī Kalnamuiža, Susējas muiža un Frīdrihshofa (Buividu muiža). 1795.gadā Nereta līdz ar Kurzemes hercogisti iekļauta Krievijas impērijas sastāvā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider