Projekti

Projekta logoProjekts
Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos LLI-437
Multifunkcionālā centra izveide Nr. 9.3.1.1/18/I012
“Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” “/ENI-LLB-1-108
Kompetenču pieeja mācību saturā Nr. 8.3.1.1/16/I/002
Latvijas skolas soma
Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr.8.3.4.0/16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr.8.3.2.2./16/I/001
PROTI un DARI! Nr. 8.3.3.0./15/1/001
Dzīvo vesels Neretas novadā nr. Nr.9.2.4.2/16I/034
Atver sirdi Zemgalei Nr. 9.2.2.1/15/I/001
Skolas ielas pārbuve Neretas novadā Nr. 17-04-A00702-000119
Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas / Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities /Regenerate Deprived Communities in the Regions Nr. LLI – 136
Energoefektivitātes projekti
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās izgāztuvju rekultivācijas projekti
Lauku atbalsta dienesta finansētie projekti
Neretas novada pašvaldības izsludinātie projektu konkursi

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider