Nolikumi

NolikumsPielikuma fails
Neretas novada pašvaldības policijas nolikumsSkatīt
Neretas novada novadpētniecības muzeja sabiedriskās padomes nolikumsSkatīt
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikumsSkatīt
Iepirkumu komisijas nolikums (konsolidēts)Skatīt
Administratīvās komisijas nolikums (konsolidēts)Skatīt
"Neretas novada pašvaldības konkursa par granta piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai 2020.gadā" nolikums Skatīt
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa "Darīsim kopā!" nolikumsSkatīt
Konkursa "Jaunieši veido savu vidi" nolikumsSkatīt
Ētikas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas kultūras nama nolikumsSkatīt
Mazzalves pamatskolas nolikumsSkatīt
Neretas pirmsskolas izglītības iestādes "Ziediņš" nolikumsSkatīt
Radošās pašizpausmes konkursa "Talantiņš" nolikumsSkatīt
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas nolikums (zaudējis spēku)Skatīt
Neretas novada bāriņtiesas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības Neretas novada novadpētniecības muzeja nolikumsSkatīt
Mazzalves pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Neretas pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Zalves pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Neretas novada centrālās bibliotēkas nolikumsSkatīt
Sociālās aprūpes centra nolikumsSkatīt
Sociālās un veselības aprūpes komitejas nolikumsSkatīt
Sociālā dienesta nolikumsSkatīt
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumsSkatīt
Finanšu un attīstības komitejas nolikumsSkatīt
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumsSkatīt
Starpinstitucionālās komisijas darbam ar ģimenēm nolikumsSkatīt
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumsSkatīt
Iepirkumu komisijas nolikumsSkatīt
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi” nolikumsSkatīt
Vispārējās nodaļas reglamentsSkatīt
Administratīvās komisijas nolikumsSkatīt
Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikumsSkatīt
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem nolikumsSkatīt
Medību koordinācijas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības nolikumsSkatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider