Sportiskās aktivitātes bērniem

09.10.2017.

Projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” (Nr.9 2.4.2/16/I/034) ietvaros PII “Ziediņš” notika sportiskās aktivitātes bērniem.  Pirmsskolas vecuma bērni 6.oktobrī fizisko aktivitāšu nodarbību noslēguma pasākumā Jolantas Albrehtas vadībā piedalījās dažādās sporta disciplīnās, skrienot pa šķēršļu joslu, lienot, pārbaudīja precizitāti un roku veiklību, metot bumbiņu, kā arī mēģināja apgāzt spēļu ķegļus. Tāpat mazie atrakcijā “Lāča appikošana”zīmēja sniega pikas, pēc tam tās līmējot uzzīmētam lācim uz vēdera. Par aktīvu dalību katrs bērns saņēma medaļu – kliņģerīšu virteni.

Uzsākta projekta “Dzīvo vesels Neretas novadā” īstenošana Neretas novadā

06.07.2017.

Šī gada 8. jūnijā  Neretas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Dzīvo vesels Neretas novadā ”  Nr.9.2.4.2/16/I/034 īstenošanu .

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim, tā mērķa grupa – visi  iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:  iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki,  personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider