Kontakti

Neretas novada pašvaldība
  • Adrese: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
  • Tālrunis: 65176166
  • Mob.tālrunis: 29363924
  • e-pasts: dome[et]neretasnovads.lv
  • Reģ.nr. LV 90009116384
  • Konta nr. LV64HABA0551025939090 AS “SWEDBANK”

Vadības kontakti

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Domes priekšsēdētājsArvīds Kviesis65176187 26345400arvids.kviesis[et]neretasnovads.lv
Priekšsēdētāja vietnieksAivars Miezītis26469696aivars.miezitis[et]gmail.com
IzpilddirektorsRolands Klibiķis65176148 29189934rolands.klibikis[et]neretasnovads.lv

Deputāti

AmatsVārds UzvārdsFotoPieņemšanas laiks un vietaKontakti
Domes priekšsēdētājsArvīds Kviesis
Pirmdienās no plkst. 8.00 - 17.00 Neretas novada pašvaldībā 26345400 arvids.kviesis[et]neretasnovads.lv
Domes priekšsēdētāja vietnieksAivars Miezītis
Katra mēneša pirmajā ceturdienā no plkst. 14.00 - 16.00 Mazzalves pamatskolas 101. kab. Iepriekš sazinoties pa tālruni iespējams saskaņot citu laiku 26469696 aivars.miezitis[et]gmail.com
DeputāteLāsma Mušperte
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 12.00 - 13.00 Neretas sociālajā dienestā 29345022 lasma.musperte[et]neretasnovads.lv
DeputāteInga Zvilna
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 14.00 - 15.00 Neretas novada pašvaldībā. Iepriekš sazinoties pa tālruni iespējams saskaņot citu laiku26155353 zvilnainga[et]inbox.lv
DeputāteSigne KrievāneKatra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 17.00-18.00 Neretas novada pašvaldībā. Iepriekš sazinoties pa tālruni iespējams saskaņot citu laiku26132148 signe.krievane@inbox.lv
DeputātsKaspars Baltacis
Tikšanos iespējams norunāt iepriekš sazinoties pa tālruni 2912782129127821 baltacis00[et]inbox.lv
DeputāteEvita Vīnakalne
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 10.00 - 11.00 Neretas novada pašvaldībā. Iepriekš sazinoties pa tālruni iespējams saskaņot citu laiku26490043 enriko_evita[et]inbox.lv
DeputāteAija Lapiņa
Katra otrā mēneša (februāris, aprīlis, jūnijs, augusts, oktobris, decembris) trešajā ceturtdienā no plkst. 17.00 - 18.00 Mazzalves pagasta pārvaldē 29404110 aija.lapina[et]inbox.lv
DeputāteViktorija Trukša
Nepāra mēneša (janvāris, marts, maijs, jūlijs, septembris, novembris) pirmajā ceturtdienā no plkst. 16.00 - 17.00 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā29186365 viktoriat[et]inbox.lv

Vispārējā nodaļa

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
VadītājaSandra Rusiņa65176166 29363924sandra.rusina[et]neretasnovads.lv
Pašvaldības sekretāreDaiga Naroga65176155daiga.naroga[et]neretasnovads.lv
Sekretāre/ lietvedeGunita Gorbačova65175302 26674300gunita.gorbacova[et]neretasnovads.lv
Sabiedrisko attiecību speciālisteDaiga Naroga65176155daiga.naroga[et]neretasnovads.lv
Personāla speciālisteSilvija Kauškale66930075silvija.kauskale@neretasnovads.lv

Speciālisti

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Pašvaldības policijas inspektorsJuris Bokiševs22022463juris.bokisevs[et]neretasnovads.lv
Darba aizsardzības speciālistsGunārs Goloveckis29438793gunars.goloveckis[et]neretasnovads.lv
Iepirkumu speciālistsIneta Ziedāne65176156ineta.ziedane[et]neretasnovads.lv

Finanšu un attīstības nodaļa

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Nodaļas vadītājaAnda Šimanovska65176127 28630021anda.simanovska[et]neretasnovads.lv
GrāmatvedeLinda Krjahova65176164 linda.krjahova[et]neretasnovads.lv
GrāmatvedeInta Gabrūne65176130inta.gabrune[et]neretasnovads.lv
Vecākā grāmatvedeIlze Osīte65176536ilze.osite[et]neretasnovads.lv
Nekustamo nodokļu speciālistsMirdza Brūniņa66930078mirdza.brunina[et]neretasnovads.lv
Projektu vadības plānošanas un attīstības speciālistsSolvita Bukša65176140solvita.buksa[et]neretasnovads.lv

Bāriņtiesa

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
PriekšsēdētājaInga Jermuša65176128 22449394inga.jermusa[et]neretasnovads.lv
Bāriņtiesas loceklisBenita Ziemele65175144 26657522benita.ziemele[et]neretasnovads.lv
Bāriņtiesas loceklisIveta Muraška29490485***
Bāriņtiesas loceklisLigita Iubule26177881***

Dzimtsarakstu nodaļa

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
VadītājaInga Jermuša65176128 22449394inga.jermusa[et]neretasnovads.lv

Sociālais dienests

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
VadītājaIveta Arāja65176211 22473442iveta.araja[et]neretasnovads.lv
Sociālā darbinieceLāsma Mušperte65176205 26116282lasma.musperte[et]neretasnovads.lv
Sociālās palīdzības organizatoreIneta Staģīte65176486 29415673ineta.stagite[et]neretasnovads.lv

Izglītības un kultūras jomas speciālisti

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītājaŽanna Miezīte29339832zanna.miezite[et]gmail.com
Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītājaLidija Ozoliņa29353379novadamuzejs[et]neretasnovads.lv lidija.ozolina[et]inbox.lv
Neretas novada centrālās bibliotēkas vadītājaRegīna Kviese25778880regina.kviese[et]neretasnovads.lv
Mazzalves pagasta bibliotēkas vadītājaAgnija Strautiņa65175131mazzalvesbiblioteka[et]inbox.lv
Neretas novada centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāreIveta Isakoviča65176162iveta.isakovica[et]neretasnovads.lv
Neretas bērnu bibliotēkas vadītājaBiruta Petrone65176504biruta.petrone[et]neretasnovads.lv
Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītājaRasma Strode65176489rasma.strode[et]neretasnovads.lv
Zalves pagasta Sproģu bibliotēkas vadītājaSkaidrīte Svetiņina65129755skaidrite.svetinina[et]neretasnovads.lv
Zalves pagasta bibliotēkas vadītājaDiāna Zana65176232zalves.biblioteka[et]inbox.lv

Neretas SAC

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
VadītājaIna Riekstiņa65176450 29288265ina.riekstina[et]neretasnovads.lv

Mazzalves pagasta pārvalde

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Pārvaldes vadītājaZeltīte Odiņa65175241 26320931zeltite.odina[et]neretasnovads.lv
Sekretāre, lietvedeAnita Vectirāne65175132anita.vectirane[et]neretasnovads.lv
KasiereDzintra Meldere65175141***
Mazzalves pamatskolas direktorsAivars Miezītis65175239, 26469696aivars.miezitis[et]gmail.com
Tūrisma organizators Mazzalves pagastāSilvija Lisovska26156535silvija42[et]inbox.lv
Lauku attīstības speciālistsAstra Saveļjeva65175138astra.saveljeva[et]neretasnovads.lv
Kultūras darba organizatoreSolveiga Koklevskasolveko[et]inbox.lv

Neretas pagasta pārvalde

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Sekretāre, lietvedeGunita Gorbačova65175302gunita.gorbacova[et]neretasnovads.lv
KasiereZanda Pauloviča65176161***
Komunālās nodaļas vadītājsRihards Trukša65176580, 29143583rihardstruksha[et]inbox.lv
ElektriķisDzintars Osītis65176580, 28749915dzintars722[et]inbox.lv
Zemes lietu speciālists, ceļu tehniķisJuris Andersons65176580, 26156740juris.andersons[et]neretasnovads.lv
Lauku attīstības speciālisteMudīte Grīnvalde65176212, 26405236muditegrinvalde[et]gmail.com
Sporta pasākumu organizatorsImants Silavs28355950veetra11[et]inbox.lv
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktoreViktorija Trukša65176504, 29494419
Neretas PII "Ziediņš” vadītājaInita Jakovčika65176541, 20244338piiziedins[et]inbox.lv
Neretas kultūras nama vadītājaInita Kalniņa65176160inita16[et]gmail.com
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi” vadītājaIlze Līduma65176467, 29133076muzejs.riekstini[et]inbox.lv
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi" muzeja speciālists Aiga Mistre***aiga.mistre[et]neretasnovads.lv

Pilskalnes pagasta pārvalde

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Pārvaldes vadītājaAina Vadzīte65176488, 29437081aina.vadzite[et]neretasnovads.lv
Kasiere, lietvedeMirdza Varekoja26668116mirdzapilskalne[et]inbox.lv
Lauku attīstības speciālistsDanute Avena65176489danute2[et]inbox.lv

Zalves pagasta pārvalde

AmatsVārds UzvārdsTelefonsE-pasts
Pārvaldes vadītājaDzintra Noreika26432597dzintra.noreika[et]neretasnovads.lv
Sekretāre, lietvedeDiāna Zana65176232zalve[et]neretasnovads.lv
KasiereInāra Dadzīte65176232***

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider