Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumiPielikuma fails
Saistošie noteikumi Nr.8/2018 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā"Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 7/2020 "Neretas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid 19 izplatību"Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.7/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā" (konsolidēti)Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā" (konsolidēti)Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.7/2018 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Neretas novadā"Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.15/2018 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā"Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.3/2018 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Neretas novada teritorijā” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.11/2017 “Par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.4/2016 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.11/2015 "Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.4/2015 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Neretas novadā” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.8/2017 "Par pašvaldības pabalstiem Neretas novadā” (konsolidēti) Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 20/2013 "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.3/2013 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Neretas novadā” (konsolidēti) Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.2/2013 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Neretas novadā” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.6/2012 "Par Neretas novada pašvaldības nodevām” (konsolidēti) Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 4/2012 "Par Neretas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (konsolidēti) Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.12 /2011 "Par rakšanas darbu veikšanu Neretas novadā” (konsolidēti) Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” (konsolidēti) Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/2019 "Neretas novada administratīvās kārtības noteikumi” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 1/2011 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Neretas novada pašvaldībā” Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 7/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas novada datubāzē” (konsolidēti) Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.5 "Par Neretas novada teritorijas plānojumiem” Skatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider