Komisijas

Vēlēšanu komisija (apstiprināta 02.10.2017.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Sandra RUSIŅA
Komisijas sekretāre:
 • Gita VEGNERE
Komisijas locekļi:
 • Jānis KOVAĻEVSKIS
 • Diāna ZANA
 • Mudīte GRĪNVALDE
 • Iluta LIEPIŅA
 • Daiga MUŠPERTE

Administratīvā komisija (apstiprināta 29.06.2017.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Andis DUĻĶIS
Komisijas sekretāre:
 • Zigfrīda OZOLIŅA, mob. 20027545, e-pasts: zigfrida.ozolina[et]gmail.com
Komisijas locekļi:
 • Danute AVENA
 • Baiba DAMBRĀNE
 • Dzintra NOREIKA

Dzīvokļu jautājumu komisija (apstiprināta 29.06.2017.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Rihards TRUKŠA, mob. 29143583, e-pasts: rihardstruksha@inbox.lv
Komisijas sekretāre:
 • Edīte DĀBOLA
Komisijas locekļi:
 • Zeltīte ODIŅA
 • Dzintra NOREIKA
 • Aina VADZĪTE

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija: (apstiprināta 29.06.2017.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Aina VADZĪTE
Komisijas sekretāre:
 • Ineta ZIEDĀNE
Komisijas locekļi:
 • Ilona STRADE
 • Zeltīte ODIŅA
 • Dzintra NOREIKA

Starpinstitucionālā komisija (darbs ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība un audzināšana) (apstiprināta 29.06.2017.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Inga JERMUŠA
Komisijas sekretāre:
 • Iveta ARĀJA
Komisijas locekļi:
 • Laima GREBSKA
 • Inita JAKOVČIKA
 • Eva ROMANOVA
 • Vita ZELTIŅA
 • Lāsma MUŠPERTE

Lauksaimniecības zemes darījumu komisija  (apstiprināta 29.06.2017.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Anita VECTIRĀNE
Komisijas sekretāre:
 • Gunita GORBAČOVA
Komisijas locekļi:
 • Aigars SAVČENKO
 • Juris ANDERSONS
 • Danute AVENA
 • Jānis BUTĀNS

Medību koordinācijas komisija (apstiprināta 10.08.2015.)

 • Rolands KLIBIĶIS – Neretas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Ainārs NAGLIS – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors;
 • Ilmārs GŪTMANIS – Valsts Mežu dienesta  Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;
 • Juris PUNDURS – biedrības “Zemnieku Saeima” pārstāvis;
 • Varis SĪPOLS – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis;
 • Andris NEIMANIS – biedrības “Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis.

Ētikas komisija (apstiprināta 26.04.2018.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Evita VĪNAKALNE
Komisijas sekretāre:
 • Diāna ZANA
Komisijas locekļi:
 • Rihards TRUKŠA
 • Mirdza VAREKOJA
 • Žanna MIEZĪTE

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider