Projektā “PuMPuRS” atbalsta jauniešus iekavētā attālināto mācību laikā apguvē

Mazzalves pamatskola aktīvi iesaistās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “ (Nr.8.3.4.0/16/I/001), īsi saukts “PuMPuRS”. Mazzalvē 2021./2022.mācību gada 1.semestrī ir izstrādāta individuālā programma 7 skolēniem, viņiem tiek sniegts papildus atbalsts. Projektā ir iesaistīti 4 pedagogi. Skolēniem palīdz no projekta finansēti pedagoga palīgi, ir papildus konsultācijas atsevišķos mācību priekšmetos. Šajā sarežģītajā laikā pedagoģisks un tīri cilvēcisks atbalsts jauniešiem ir ļoti nepieciešams. Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešus, attīstīt viņu individuālās spējas tajos mācību priekšmetos, kuros ir grūtības. Projekta finansējums ir liels atbalsts skolām atbalsta personāla nodrošināšanā, jo mērķdotācijas šo jautājumu risināšanai nav pietiekamas. Ir ļoti labi, ka gan vecāki, gan skolēni ir sapratuši “PuMPuRA” atbalsta lietderību un izmanto piedāvātās iespējas. Skolotāji saskata ieguvumus, ko sniedz šīs projekts, pirmkārt, sekmju uzlabošanā, kā rezultātā ceļas skolēnu pašcieņa un pašapziņa, mazinās risks pārtraukt mācības.

Žanna Miezīte

Projekts PuMPuRS Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolā

Arī 2021./2022.m.g. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola  izmanto projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ (Nr.8.3.4.0/16/I/001) piedāvātās iespējas.  Neretā ir izstrādāta individuālā programma un sniegts atbalsts 10 skolēniem no 4. līdz 8. klasei. Šajā mācību gadā projektā iesaistīti seši pedagogi.

Katram savs pastalu pāris…

AKTIVITĀTE: ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI NR.8.3.4.0/16/I/001

Projekta “Tu neesi viens” aktivitātes “Domā un dari radoši”, kā arī visa projekta nobeiguma nodarbība, meistarklase pastalu gatavošanā, notika 25.jūnijā. Tas tiešām bija izaicinājums, jo bērniem bija jāapbruņojas ar lielu pacietību un precizitāti. Vispirms pastaliņas  vajadzēja pēc piegrieznes uzzīmēt uz ādas, tad izgriezt. Ar speciāla caurumotāja palīdzību tika izdurti caurumi un noteiktā secībā vītas auklas. Darboties vajadzēja uzmanīgi, jo darba rīki bija asi. Patika tā neatlaidība ar kādu visi strādāja, jo beigu galā katrs dalībnieks tika pie sava pastalu pāra. Meistares  dalījās arī ar zināšanām, kā pastalas pareizi jākopj un jāglabā.  Nodarbībā bērniem palīgā varēja nākt arī mammas, jo kas var vēl vairāk tuvināt bērnu un vecāku, kā kopīga darbošanās. Visi dalībnieki bija ļoti apmierināti ar rezultātu.

                                                                         Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva

Svētkiem tuvojoties…

AKTIVITĀTE: ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI NR.8.3.4.0/16/I/001 

21.jūnijā projekta “Tu neesi viens” aktivitātē “Domā un dari radoši” tika veidoti vides dekori Vasaras saulgriežu noskaņāsDekori tika veidoti no salasītajām jāņuzālēm, bērza un ozola zariem. Par pamatu tika izmantots aplis un auklas.  Meitenes pacietīgi lika ziedu pie ziedazariņu pie zariņa un  kamēr aplis tika piepildīts pilnsIzveidotie dekori tika novietoti pie rotaļu laukuma sētas svētku noformējuma papildinājums. 

Aktivitātes uz ūdens

11.jūnijā,  skaistā, ar sauli piepildītā dienā un labā noskaņojumā biedrība “Ērberģietes” projekta “Tu neesi viens” ietvaros  realizēja kārtējo aktivitāti – kopīgu laivošanu. Šis pasākums bija plānots kā kopā būšana bērnam ar vienu no vecākiem. Sapulcējušies laivu iekāpšanas vietā, kopīgi noklausījāmies  vērā ņemamus padomus un ieteikumus, kuri ir stingri jāievēro laivojot. Drošībai visi tikām pie glābšanas vestēm, kuras obligāti bija jāuzvelk, kaut arī bija diezgan karsts laiks. Tad kāpām laivās, un mūsu pusotru stundu garais ceļojums sākās. Bija laivotāji, kuri steidzās ātrāk sasniegt galamērķi, bet bija arī tādi, kuri vienkārši izbaudīja šo braucienu gan parunājoties, gan skaistas dziesmas izdziedot. Laivotāju ceļā gadījās arī nelielas krācītes, kuras nācās pārvarēt, un laiva tika sagriezta braucienam pretējā virzienā, bet visi lieliski tika galā ar mazajiem sarežģījumiem, un tas  liecina par to, ka, kopā darot  un ieklausoties savos līdzcilvēkos, mēs varam sasniegt  iecerētos galamērķus.  Izkāpuši krastā, dalījāmies savos iespaidos un cienājāmies ar gardajām picām. Visi bijām apmierināti ar paveikto. Pēc atpūtas no laivošanas bija arī iespēja kārtīgi izpeldēties Mēmeles ūdeņos.

                                                                                             Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva

Dari radoši

 

10.jūnijā biedrība “Ērberģietes” projekta “Tu neesi viens” ietvaros aicināja uz radošu darbošanos. Gatavojām  vides, kā arī interjera noformēšanas dekorus. Vides dekori tiks izmantoti pagasta teritorijas noformēšanai, bet, savukārt, interjera dekorus izmantosim svētku noformēšanai iekštelpās. Vides dekoriem par pamatu tika izmantotas plastmasas pudeles. No pudeļu augšējās daļas tapa skaistas margrietiņas, bet, savukārt, apakšējā daļa tika izmantota groziņu gatavošanai. No bieza kartona griezām dažāda izmēra taureņus.  Aktivitātei paredzētās trīs stundas pagāja nemanot. Lai arī noguruši, bet priecīgi par paveikto, jo ikviens, kurš ņēma dalību aktivitātē, varēs lepni teikt, ka ir pielicis savu roku pagasta teritorijas noformēšanā.

 

Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva

 

Noslēdzies izglītojošs un aizraujošs piedzīvojums jauniešiem

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā 2021.gada 01. jūnijā noslēdzās biedrības “Izaugsmes matrica” īstenotais sešu nodarbību projekts” Pats SEV pavēlnieks”. Projekta mērķis – finanšu pratības kompetenču veidošana jauniešiem, biznesa ideju veidošana.

Zini vai mini

PROJEKTA NUMURS NR.8.3.4.0/16/I/001

ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI

24.maijā projekta “Tu neesi viens” ietvaros biedrība “Ērberģietes ” rīkoja kārtējo aktivitāti – “Prāta spēles”.  Tajā piedalījās 5.-7.klašu audzēkņi.  Tika izspēlētas 10 tēmas un katrā no tām trīs jautājumi. Par katru pareizu atbildi tika piešķirts viens punkts, bet par daļēji pareizu puspunkts. “Prāta spēlēs” piedalījās četras komandas,  katrā pieci spēlētāji. Komandas nosaukums bija tāds, kādā krāsā bija dalībnieku krekliņi.  Šīs ir  spēles, kurās ir jāprot ieklausīties savos komandas biedros, uzticēties, jo viens visu nevar zināt, bet komanda tas jau ir spēks. Jautājumi tika piemeklēti atbilstoši bērnu vecumam. Laiks pagāja nemanot, un, kamēr biedrības “Ērberģietes” dalībnieces apkopoja rezultātus, sacensību dalībniekiem bija iespēja pacienāties ar sarūpēto nelielo cienastiņu. Kopā atbildot pareizi uz visiem jautājumiem, komandai bija iespēja nopelnīt 30 punktus. Saskaitot iegūtos punktus, 1.vietu ar 21,5 punktiem izcīnīja Sarkanā komanda, otro vietu ar 20,5 punktiem Zaļā komanda, trešā vieta ar 18 punktiem tika Zaļajai komandai, ceturtā vieta ar 11 punktiem – Dzeltenajai komandai. Dalībniekiem beigās tika pasniegti diplomi un saldas balviņas. Liela daļa bērnu atzina šāda veida sacensības  par gana interesantām un labprāt turpinātu tādās piedalīties arī turpmāk.

                                                                                                                                                                                    Projekta vadītāja – Astra Saveļjeva

 

Nepieciešama sadarbība, sportisks azarts un vērīgums

14. maijā projekta “Tu neesi viens” (PROJEKTA NUMURS NR.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros, biedrība “Ērberģietes ” aicināja Mazzalves pamatskolas 5. – 9. klašu audzēkņus uz kārtējo aktivitāti – foto orientēšanās sacensībām starp klasēm, tātad viena klase – viena komanda. Atsaucība bija liela. Šoreiz arī klašu audzinātājiem tika dota iespēja kopā ar savu klasi doties aktīvā pastaigā pa sava pagasta centru, lai meklētu kontrolpunktus, viens otru atbalstītu, uzmundrinātu, uzticētos.  Viss sākās ar komandu piereģistrēšanu, piespraužu, uz kurām attēlots projekta logo, izdalīšanu. Katras komandas pārstāvim tika izsniegts noteiktas krāsas T-krekls, kurš reizē arī bija komandas nosaukums, karte  un lapa, kurā redzami kontrolpunkti. Komandai vajadzēja no savējo vidus izvirzīt fotogrāfu, kura uzdevums bija visus nofotografēt pie atrastā kontrolpunkta tādā rakursā, kādā punkts redzams kontrolpunktu lapā. Bildē jābūt redzamai visai komandai un obligāti tam komandas biedram, kuram tika izsniegts noteiktās krāsas T-krekliņš. Fotogrāfijas pēc finiša bija jāpārsūta sacensību organizatoriem. Par katru precīzi atrastu kontrolpunktu un komandas kopīgo bildi pie tā varēja nopelnīt vienu punktu, bet bija arī papildus kontrolpunkti, kuri nebija atzīmēti kartē un par kuriem  tika piešķirti trīs punkti. Šīs sacensības pierādīja, cik komanda var būt saliedēta, cik vērīgi mēs esam ikdienā, ko pamanām, ko ievērojam, kam paskrienam garām. Rūpīgi izvērtējot iesniegtās fotogrāfijas un apkopojot rezultātus – 1.vietu ieguva komanda “Sarkanie”, 2.vietu ieguva komanda ”Dzeltenie”, 3.vietu ieguva komanda “Melnie”, 4.vietu ieguva komanda “Zaļie”, 5.vietu ieguva komanda “Zilie”.

Jaunieši sacenšas prāta spēlēs

2020.gada pavasarī Neretas novadā  izsludinātajā  projektu  konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” biedrība “Ērberģietes” iesniedza projektu “Tu neesi viens!” dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider