Sociālais dienests

Neretas novada pašvaldības Sociālais dienests

Sociālais dienests klientus klātienē nepieņem. Iesniegumu ir iespējams iesniegt attālināti, konsultācijas sniedz telefoniski vai atbildot uz e-pastiem

I Klientu apkalpošana sociālajā dienestā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ,  līdz 2020. gada 14.aprīlim tiek ierobežota klientu apkalpošana klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.

Klātienes pakalpojumi tiks nodrošināti  TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.  Sociālais Dienests  pieņems iesniegumus attālināti:

  1. Ja ir iespējams e-pastā vai telefoniski;
  2. vai nodrošinot iespēju iesniegumus atstāt  slēgtā pastkastītē iesniegumus noformējot brīvā formā un obligāti norādot telefona numuru saziņai

II Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar 2020. gada 20 .martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka:

  1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
  2. un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
  3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 31.05.2020., ja esat SOPA pagarinājuši deklarācijas derīguma termiņu.  Persona ar iepriekš izsniegto izziņu dodas uz ārstniecības iestādi un citur, kur tā nepieciešama.

Ministrija 2020.gada 18.martā ir publicējusi preses relīzi (http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91699-trucigas-un-maznodrosinatas-gimenes-personas-izzinas-deriguma-termins-tiek-pagarinats-lidz-2020-gada-31-maijam) par trūcīgā izziņu, lai pakalpojumu sniedzēji turpinātu sniegt pakalpojumu uz vecās izziņas pamata. Ja saņemat informāciju, ka kādam netiek sniegts pakalpojums šādā situācijā, lūdzu mēģiniet operatīvi risināt jautājumu.

VII Asistenta pakalpojuma saņemšana

Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, kas nozīmē, ka asistenta pakalpojuma saņēmējiem nebūs iespējas doties ārpus savām mājām, lai saņemtu šos pakalpojumus, un viņu asistenti nesaņems atlīdzību par personas pavadīšanu. Lai nepieļautu šādu situāciju un ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs, Ministrija sagatavoja un MK vakar jau ir akceptējis grozījumus MK noteikumos Nr.942.

Šobrīd tiek gatavota procedūra, kā nodrošināt atskaišu iesniegšanu un stundu aprēķinu par ārkārtējās situācijas periodu, jo daļa marta vēl būs ar parasto aktivitāšu apliecinājumiem. Atskaite netiek atcelta, taču būs citādāka stundu norādīšana par ārkārtējās situācijas periodu. Tāpat apzināmies, ka cilvēki savu iepriekšējo mēnešu vidējo stundu skaitu var nezināt, tam visam sistēmā jābūt iestrādātam vai arī, ja izlemsim iztikt bez izmaiņām sistēmā, tad visiem tiks iedotas vienādas norādes un formula. Nepieciešamās vadlīnijas tiks sagatavotas un informācija nodrošināta līdz marta atskaišu iesniegšanai.

Ministru kabineta noteikumu projekts un anotācija šeit, skatīt darba kārtības 5.8.punktu, TA-423 http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=1110

LM paziņojums presei šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91690-cilvekiem-ar-invaliditati-arkartejas-situacijas-laika-bus-iespejams-sanemt-asistenta-pakalpojumu-lidzsineja-apmera

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru!

  Resursi internetā

  1. Aktuālā informācija par ārkārtējo situāciju Ministrijas mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683
  2. Aktuālā informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/793)
  3. Informācija par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas vietām​​:ttps://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas
  4. Pārtikas piegāde Rīgā un tās tuvumā (piegādes teritoriju kartes var redzēt ieejot katrā mājaslapā):

    Barbora izsūtījusi klientiem ziņu, ka ir izstrādāts bezkontakta piegādes algoritms – pārtikas paka tiek atstāta pie durvīm un klientam tiek piezvanīts un pateikts, ka paka piegādāta (šis ir Maxima veikala apkalpotājs).

    Piegāde ir plašākā teritorijā, nekā Barborai, taču joprojām nosegta tikai Rīga un tās tuvums.

    Šis interneta veikals nosedz visu Latviju, bezmaksas piegāde iespējama, ja pasūtījuma summa pārsniedz 48.84 EUR.

 

Adrese: Pētera Lodziņa iela 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

Kontakttālrunis:  65176211 vai mob. 22473442

E-pasts: neretsocdienests@inbox.lv vai iveta.araja@neretasnovads.lv

Darba laiki un pieņemšana

Dienas Darba laiks Apmeklētājus pieņem
Pirmdiena 8:00-12:00___12:30-17:00 8:00-12:00___12:30-17:00
Otrdiena 8:00-12:00___13:00-17:00 8:00-12:00___13:00-17:00
Trešdiena 8:00-12:00___13:00-17:00 ————————————
Ceturtdiena 8:00-12:00___13:00-18:00 ————————————-
Piektdiena 8:00-12:00___12:30-15:00 8:00-12:00___12:30-15:00

 

Sociālā dienesta vadītāja  Iveta Arāja

Tālrunis: 65176211, mob. 22473442

E-pasts: iveta.araja@neretasnovads.lv

Apmeklētājus pieņem:

Neretas novada pašvaldības Sociālajā dienestā

Pirmdienās:  13:00 – 17:00

Otrdienās:     13:00 – 17:00

Piektdienās:   8:00 – 12:00____ 12:30 – 15:00

 

Sociālā darbiniece Lāsma Mušperte

Tālrunis: 65176205, mob. 26116282

E-pasts: lasma.musperte@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem:

Neretas novada pašvaldības Sociālajā dienestā

Pirmdienās: 8:00 – 12:00_______12:30 – 17:00

Otrdienās:    8:00 – 12:00_______13:00 – 17:00

Piektdienās: 12:30 – 15:00

Pilskalnes pagasta pārvaldē

Piektdienās: 09:00 – 12:00

Mazzalves pagasta pārvaldē

Tālrunis: 65175144, mob. 29415673

Trešdienās: 08:00 – 12:00_______13:00 – 17:00

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 

No 01.04.2018.uz laiku  aizvieto sociālā darbiniece Lāsma Mušperte

Tālrunis: 65176205, mob.26116282

E-pasts: lasma.musperte@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem:

Neretas novada pašvaldības Sociālajā dienestā

Pirmdienās: 8:00 – 12:00_______12:30 – 17:00

Otrdienās:    8:00 – 12:00_______13:00 – 17:00

Piektdienās: 12:30 – 15:00

 

Sociālās palīdzības organizatore Ineta Staģīte

Tālrunis: 65176486, mob. 29415673

E-pasts: ineta_saiva@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem:

Neretas novada pašvaldības Sociālajā dienestā

Pirmdienās: 8:00 – 12:00_______12:30 – 17:00

Otrdienās:    8:00 – 12:00_______13:00 – 17:00

Piektdienās: 8:00 – 12:00_______12:30 – 15:00

Zalves pagasta pārvaldē

Tālrunis: 65176253 ( Zalves pagasta pārvaldē) ,mob.26686816

Trešdienās: 08:00 – 12:00_________12:30 – 16:30

Zalves pagasta Sproģos

Ceturtdienās: 9:00 – 12:00  ( mēneša pirmajā un ceturtajā ceturtdienā)

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider