VSAC “Latgale”

Valsts sociālās aprūpes centra ,”Latgale” filiāle ,”Mēmele” ir Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem – pirmās un otrās grupas invalīdiem

  • “Lilemēmele 1”, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
  • Tālr. 65175153, fakss 65175244, mob. tālrunis 29183401
  • e-pasts: memele[et]vsaclatgale.gov.lv,
  • www.vsaclatgale.gov.lv

Kontakti

  • VSAC “Latgale” direktore M. Grigāne  tālr. 65175244
  • VSAC “Latgale” filiāles “Mēmele” vadītāja O. Jalovčuka tālr. 65175153,
  • mob. tālrunis 29183401

VSAC “Latgale” filiāle “Mēmele” atrodas Neretas novadā Mēmeles upes krastā, bijušās Lielmēmeles muižas teritorijā. Muiža tika uzcelta 1801.g. Lielmēmeles muiža kalpoja dažādām vajadzībām. 1946.gadā Mēmeles pagasta padome pagasta ļaudīm ierīkoja nespējnieku mītni, bet 1951.gadā – MTS ( Mašīnu traktoru stacija). Gāja gadi, Latvijas valdība domāja par veco ļaužu pansionāta izveidošanu un 1959.gada rudenī Lielmēmeles muiža uzņēma pirmos iemītniekus – gados vecus un vientuļus cilvēkus no visas republikas. No 1974.gada 1. jūlija veco ļaužu pansionātu pārveidoja par psihoneiroloģisko pansionātu, bet no 1997.gada – par Specializēto valsts sociālās aprūpes centru. 2010. gada 1. janvārī sociālās aprūpes centrs „Mēmele” kļuva par vienu no VSAC „Latgale” filiālēm.

Filiāle “Mēmele” ir lielākais darba devējs Mazzalves pagastā – 2011.gadā šeit nodarbināti 91 cilvēks, darbīgs kolektīvs, kas strādā, lai pārveidotu ne tikai apkārtni, bet arī iekštelpas, un nodarbotos ar klientu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Katrs darbinieks zina savus pienākumus un veic tos ar lielu atdevi.

Galvenais iestādes darbības virziens ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem no 18 gadu vecuma. Klientiem tiek nodrošināta gultasvieta, apģērbs, uzturs, (atbilstošs vecumam un veselības stāvoklim) veselības aprūpe, diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. 2011. gadā savas mājas filiālē atraduši 207 klienti.

Filiālē “Mēmele” ikdiena ir rosīga un tiem, kas vēlas aktīvi darboties ir dažādas iespējas. Darbojas bibliotēka, lasītava, datorklase. Ir iespēja sevi radoši izpaust pašdarbībā un rokdarbu darināšanā. Klienti izšuj gleznas, dīvānu spilventiņus, sedziņas, tamborē un ada jakas, cimdus, zeķes, šalles, sedziņas, cepures, glezno. Viņu darbu izstādes vairākas reizes ir iepriecinājušas Mazzalves pagasta un arī kaimiņu pagastu ļaudis. Vienā no filiāles telpām ierīkota kapela, kur notiek Bībeles stundas, un katru mēnesi no Skaistkalnes ierodas katoļu priesteris un pareizticīgo priesteris no Rīgas, lai noturētu Dievkalpojumu.

Savu veiklību, izturību un spēku klienti var parādīt sporta nodarbībās un sacensībās gan savās mājās, gan vietējā pagasta mērogā, gan arī sacensībās ar citiem sociālās aprūpes centriem.

Tādēļ izveidojusies laba sadarbība ar apkārtējām skolām un pagastu pašdarbības kolektīviem, citiem centriem Latvijā, Lietuvā, Polijā.

Veselības uzlabošanai klientiem ir iespējams izmantot infrasarkano staru pirti, masāžu vannas, dažādus trenažierus, fizioterapeita pakalpojumus.

Filiālē norit darbs pie klientu dzīves kvalitātes un darbinieku darba apstākļu uzlabošanas. Tiek veikti remonti klientu dzīvojamās un koplietošanas telpās, veikts kosmētiskais remonts.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider