Būvvalde

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde ir Kokneses novada domes  struktūrvienība, kas izveidota  saskaņā ar Jaunjelgavas novada domes, Pļaviņu novada domes, Neretas novada domes un  Skrīveru novada domes lēmumiem un  deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde ir pakļauta Kokneses novada domei.Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes darbību reglamentē:

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Kokneses, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Neretas un Skrīveru novadu teritorijās.

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Struktūrvienības atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2.stāvā 21.kabinets (būvinspektors) un 3.stāvā 40.kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena no 9.00 -12.00 un 13.00 – 17.00.

Pieņemšanas laiki būvinspektoram:

  • Pirmdiena no 9.00-12.00 un 13.00 – 17.00
  • Trešdiena no 9.00-12.00

 

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Dace Lapuka 65133921; 26476410 dacelapuka@inbox.lv
Arhitekte Dace Lapuka 65133921; 26476410 dacelapuka@inbox.lv
Teritorijas plānotāja – lietvede Laura Kļučina 65133921; 26066672 laura.klucina@inbox.lv
Būvinspektore Silvija Spriņģe 65133905; 22433837 springesilvija@gmail.com

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider