Noteikumi

NoteikumiPielikuma fails
Neretas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumi (konsolidēti)Skatīt
Noteikumi par korupcijas un interešu konflikta riska novēršanu Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Neretas novada pašvaldībā Skatīt
Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Neretas novada pašvaldības informatīvā izdevuma "Neretas novada vēstis" kārtībaSkatīt
Neretas novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtībaSkatīt
Neretas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtībaSkatīt
Neretas novada pašvaldības personas datu aizsardzības noteikumiSkatīt
Neretas novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas aizsardzības noteikumiSkatīt
Izglītojamo un pedagogu motivēšanas kārtība Neretas novadāSkatīt
Par transportlīdzekļu, saziņas līdzekļu izmantošanas, kompensēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtībuSkatīt
Par komandējuma noformēšānu, atskaites iesniegšanu un izdevumu atlīdzīnāšanu Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Noteikumi, kādā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība un pirmās palīdzības sniegšanas apmācība”Skatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība veic vērtēto ieņēmumu (IIN, VB, NĪN, PFIF) sadaliSkatīt
Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Neretas novadāSkatīt
Mērķdotāciju sadales kārtībaSkatīt
Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem Neretas novadāSkatīt
Neretas novada publisko interneta pieejas punktu datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiSkatīt
Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtībuSkatīt
Kārtība kādā pieprasa, piešķir un izlieto Neretas novada pašvaldības līdzekļus neparedzētu izdevumu segšanaiSkatīt
Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Neretas novada pašvaldības arhīva reglamentsSkatīt
Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēmSkatīt
Neretas novada centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiSkatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiemSkatīt
Skolēnu autobusa izmantošanas noteikumiSkatīt
Neretas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumiSkatīt
Par Biznesa dārza biroja telpu Dzirnavu ielā 4, Neretā, iznomāšanuSkatīt
Tirgus izpētes un elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem"Skatīt
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumsSkatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider