Iesaistāmies makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”

40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti tas tiek samests kopā ar visiem citiem atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu izgāztuves aizņem lielas platības. Iedzīvotāju skaitam pieaugot, atkritumu daudzums un resursu patēriņš arī pieaug, bet apdzīvošanai piemērota teritorija nemainās. Līdz ar to, ja nerūpēsimies par atkritumu samazināšanu, mums būs jāmeklē papildus vietas atkritumu noglabāšanai.

Ekskursija tiešsaistē Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejā

Laikā, kad mācības notiek attālināti, nav iespējas piedalīties pasākumos un doties ekskursijās, pielāgojamies apstākļiem un izmantojam esošās iespējas. 5. februārī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Mazzalves pamatskolas 7.- 12. klašu skolēni piedalījās virtuālā mācību ekskursijā Rīgas Stradiņa universitātes anatomikumā. Šāda veida nodarbības mūsdienās ir aktuālas, jo kompetencēs balstītā izglītības saturā ekskursija ir viena no mācīšanās formām. Lai noskaidrotu jauniešu intereses un izvēlētos pasākuma tēmu, tika veikta skolēnu anketēšana. Lielākā daļa aptaujāto izvēlējās vispārīgo ekskursiju, kuras laikā bija iespēja uzzināt par dažādām slimībām, to izpausmēm, ekrānā vērot slimību bojātus audus, uzdot interesējošus jautājumus.

Piešķirtas Neretas novada uzņēmēju stipendijas 2020./ 2021. mācību gada II semestrī

Neretas novada uzņēmēju stipendija dibināta 2018. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas centīgākos skolēnus, motivēt vidusskolēnus paaugstināt mācību sasniegumus, rosināt jauniešu radošo darbību ikdienas mācību procesā, veicināt dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.

ZPD aizstāvēšana šogad attālināti

29.janvārī skolā norisinājās 11. klases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšanas konference MS Teams platformā. Darbus skolēni izstrādā 1, 5 gada laikā pēc valstī noteiktās struktūras. Konferenci atklāja un vadīja skolas direktore Viktorija Trukša. Attālināti pasākumā piedalījās un darbus vērtēja LU emeritētais profesors Andris Broks. Uzrunā viņš apsveica jauniešus un novēlēja veiksmīgu darbu aizstāvēšanu.

Jaunietis darba tirgū

19.janvārī 10.-12. klašu skolēni piedalījās karjeras izglītības seminārā “Jaunietis darba tirgū”. Pasākums notika zoom platformā, to vadīja portāla prakse.lv pārstāve Elīna Mazure. Seminārs tika organizēts, lai sniegtu atbalstu Neretas vidusskolas jauniešiem profesijas izvēlē un iepazīstinātu ar prakse.lv resursu izmantošanas iespējām, kā arī izglītotu jauniešus par darba tirgus tendencēm un perspektīvu.

Sniega diena Neretas PII “Ziediņš”

27.janvārī Neretas pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš” notika sportiskā “Sniega diena”.

 Tā kā ziema šogad bagāta ar sniegu, bērni kopā ar skolotājām izbaudīja ziemas priekus, piedaloties dažādās sportiskās aktivitātēs laukā, iestādes pagalmā. Lai gan valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas dēļ nesanāca kopīgi svētki ar vecākiem, tas nemazināja bērnu prieku.

Kas tur stāv tik koši, tīri? Tie ir mūsu Sniegavīri!

Ziema, ziema! Kas ir ziema bez sniega! Tad tik var sākties lielie ziemas prieki! Var traukties ar ragaviņām, slēpot, velt sniega bumbas un celt sniegavīrus, cietokšņus, sniega mājas.

Noķer ziemu aiz astes!

Mazzalves pamatskolas pirmsskolas grupas jau otro gadu apgūst kompetencēs balstītu saturu, kad bērnus rosina izzināt pasauli caur paša piedzīvoto, paša “atklāto”. Ir janvāra mēnesis, beidzot pēc vairākiem gadiem arī ziema pa īstam. Laiks ziemas priekiem, eksperimentiem.

4. janvārī sākas 2020./2021. mācību gada 2.semestris

Pēc ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī, 7.-12.klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi mācības atsāk attālināti. Darbu klātienē no 4. janvāra turpina arī pirmsskolas izglītības iestādes (ja Slimību profilakses un kontroles centrs nav noteicis pastiprinātus ierobežojumus konkrētai pirmsskolas izglītības iestādei) un Speciālās izglītības iestādes turpina veikt darbu klātienē atbilstoši konkrētās pašvaldības lēmumam un situācijai. https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/nakamaja-nedela-attalinati-atsakas-macibas-vecako-klasu-skoleniem-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzekniem

Kā Mazzalves pirmsskolēni satika Ziemassvētku vecīti

Mazzalves pamatskolas jaukta vecuma pirmsskolas grupiņā, kuru apmeklē bērni līdz 4 gadu vecumam, Ziemassvētku gaidīšanas laiks bija īpaši rosīgs. 1.decembrī grupā sāka darboties Rūķu pasts, kurā katru dienu labie rūķi (bērnu vecāki) pasta kastē ielika kaut ko, kas saistās ar Ziemassvētkiem. Bērni ik rītu pārbaudīja Rūķu pastu, izpētīja ielikto lietu un domāja, kāpēc rūķis ir ielicis tieši šādu sūtījumu, un tad ķērās pie darbiem, paši kļūstot par maziem, čakliem rūķīšiem: tika izrotāts rūķu atsūtītais adventes vainags, gatavoti grupu rotājumi, iepazītas Ziemassvētkiem raksturīgās smaržas un garšas, veidotas dāvaniņas ģimenei, no meža pārvesta eglīte un ceptas piparkūkas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider