Neretas novada Zalves pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Diāna Zana

 • Adrese:  “Atpūtas”, Zalve, Zalves pagasts, Neretas novads, LV-5112
 • Kontakti: tālr.  pagasta pārvalde  65176232, zalves.biblioteka[et]inbox.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

 • Darba laiks:
  Pirmdien 12.30 – 16.00
  Otrdien 13.00 – 16.30
  Trešdien 13.00 – 16.30
  Ceturtdien 13.00 – 16.30
  Piektdien 12.30 – 16.00

Bibliotēka dibināta 1951. gadā. Bibliotēka atradās aizsargu mājā “Atpūtas”. Bibliotēkas atrašanās vieta gadu gaitā ir mainījusies. Pēc Zalves lauku slimnīcas likvidācijas bibliotēka tika pārcelta uz bijušās slimnīcas telpām, kur atradās līdz 1996. gadam. 1996. gadā bibliotēka atkal tiek pārcelta uz bijušo aizsargu māju, kur atrodas arī šobrīd. Šī ēka šobrīd kalpo kā pašvaldības māja.

Bibliotēkas izmantošana

2016. gads2017. gads2018. gads
Bibliotēkas krājums405340564438
Lietotāju skaits677269
Apmeklējumu skaits2278831562
Izsniegums22911203659

Bibliotēkas pakalpojumi:

Bezmaksas pakalpojumi Zalves pagasta bibliotēkā:

 • bibliotēkas apmeklēšana, lasītāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lasītāja pieprasījuma uz mājām;
 • datu bāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • datoru un Interneta izmantošana; ( apmeklētājs var lietot ne ilgāk kā vienu stundu dienā, ja stāv brīvi vai nepieciešams darbam, skolai var ilgāk.)
 • bibliotēku, lasīšanas un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes un konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiskie pasākumi u. c);
 • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām (SBA).
 • Iespēja saņemt palīdzību, skaidrojumu vai apmācību pie dažādiem e-pakalpojuma veidiem.

Elektroniskās datu bāzes

Zalves pagasta bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas bezmaksas datubāzes:

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv

Bibliotēkas krājums uz 2019. gada 1. janvāri ir 4438 eksemplārs. Zalves pagasta bibliotēkas krājums tiek komplektēts no dažādiem avotiem. Komplektējot literatūru, organizējot pasākumus, cenšamies ievērot lietotāju intereses un vajadzības. Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba. Bibliotēka intensīvi strādā pie bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas un regulāri tiek veikta krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras, taču darbs pie krājuma pilnveides jāturpina. Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietota aptuveni puse no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas ir pēc lietotāju interesēm.  Literatūru iegādājamies daudzveidīgu, pēc lasītāju pieprasījuma un vecuma.

Prioritātes krājuma komplektēšanā:

 • Daiļliteratūra, īpaša uzmanība tiek pievērsta latviešu orģinālliteratūras krājuma papildināšanai;
 • Literatūra bērniem;
 • Literatūra pusaudžiem un jauniešiem;
 • Nozaru literatūra;
 • Uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži, datubāzes).

PRESE 2019. GADAM

LILIT

IEVAS VESELĪBA

IEVAS STĀSTI

PRIVĀTĀ DZĪVE

MANS MAZAIS

100 LABI PADOMI

IEVAS VIRTUVE

MĀJAS VIESIS

IEVAS MĀJA

IEVAS DĀRZS

IEVA

MĀJAS VIRTUVE

ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM

LIKUMS UN TAISNĪBA

KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA

SPORTS

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider