Neretas kultūras nams

 • Vadītāja: Inita Kalniņa
 • Tālrunis: 26359164
 • E-pasts: inita16@gmail.com
 • Adrese: P.Lodziņa-1, Nereta, Neretas novads, LV-5118.

Neretas kultūras nama misija:

 • Īstenot valsts kultūrpolitiku pagastā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām,
 • veicināt un pilnveidot kultūras procesu , tautas mākslas kolektīvu un kultūrvides tālāku attīstību,
 • veicināt iedzīvotāju brīvā laika racionālas izmantošanas iespējas,
 • nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Kultūras nama funkcijas:

 • organizēt atpūtas, izklaides, kultūras un veselīga brīvā laika pasākumus pagastā,
 • sniegt publiskos pakalpojumus kultūras un citās sabiedrisko attiecību jomās,
 • nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu, jaunrades procesu attīstīšanu u.c. funkcijas savas kompetences ietvaros

Pagasta kultūras vēsture

Kultūras namu sāka celt 1929.gada 1.septembrī. Sākotnēji to sauca par Krājaizdevēju sabiedrības namu. Kultūras nama nodošanas diena bija 1932.gada 20.novembrī , kad tika izrādīta Raiņa luga “Uguns un nakts”.

Paverot kultūras vēstures lappuses Neretas pagastā, atklājam, ka esošo pašdarbības kolektīvu saknes sniedzas dziļi. Jau tālajos pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados un vēlāk, toreizējā Krājaizdevu sabiedrības namā darbojās:

 • dramatiskais kolektīvs,
 • koris,
 • tautisko deju kolektīvs,
 • pūtēju orķestris

Pašdarbnieki un kolektīvu vadītāji – Zālītis, Bremšmite, Krotelze ar lielu entuziasmu un sirds degsmi piedalījās koncertos un dažādos svētkos. Pašu šūdinātos tautu tērpos, ar meijām izrotātās smagajās automašīnās devās tuvākos un tālākos izbraucienos.

Vēlākos laikos kolektīvus vadīja: A. Grīnbergs, A.Graveniece, J. Krūmiņš, G. Dziedātāja, D. Banders, A. Velme, M.Freimane, V. Feldmane, A. Alekseja, A. Stepanovs u.c.

…un mūsdienas

Pagasta kultūras dzīve neaprobežojas tikai ar kultūras namu. Vidusskolā darbojas koris, ansambļi, deju kolektīvi u.c. kolektīvi. Arī pirmskolas iestādē “Ziediņš” mazajiem neretiešiem tiek mācītas gan dziesmas, gan dejas, iestudētas izrādes. Neretas evaņģēliski luteriskajā baznīcā regulāri koncertē dažādi viesmākslinieki. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” tiek aktīvi organizētas izstādes, tematiski pasākumi.

Kultūras namā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” (vadītāja Inita Kalniņa)
 • Amatierteātris “Leišmalīte” (vadītāja Aija Kalnāre)
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Kadence” (vadītāja Ginta Gudjāne)
 • Katoļu draudzes ansamblis “Laudate” (vadītāja Staņislava Rudāka)
 • Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs “Pūcēni” (vadītāja Inga Zvilna)
 • Ģitāristu pulciņš (vadītājs Zigurds Kalnāre)
 • Audēju pulciņš
 • Vingrošana

Savā attīstībā ilggadējie kolektīvi piedalās dažādos pasākumos, ar labiem sasniegumiem startē skatēs, konkursos, festivālos, kuros parāda savas spējas un centību. Ir iegūti jauni draugi, koncertējot gan mūsu republikā, gan arī Lietuvā un Igaunijā.

Mūsdienu kultūras dzīvi atsvaidzina gadiem ilgās tradīcijas:

 • Jāņa Jaunsudrabiņa piemiņas vietu talkas un atceres pasākumi
 • Līgo svētku svinēšana
 • Valsts svētku atzīmēšana
 • Lieldienu svinības
 • Ziemassvētku cikla pasākumi
 • Mātes dienas svinības
 • Pagasta iestāžu, uzņēmumu un pašdarbnieku atpūtas vakari
 • Dziedāšanas konkurss ‘’Dziesmu virpulis’’
 • Pirmsskolas bērnu radošais konkurss ‘’Talantiņš’’
 • Amatierteātru festivāli
 • Novada svētki
 • Rajona un republikas dziesmu un deju svētki
 • Dažādas skates, izrādes, tikšanās, koncerti utt.

Kultūras namā ir lielā skatītāju zāle ar 300 sēdvietām, mazā zāle ar 60 sēdvietām, pagastā ir arī brīvdabas estrāde ar 800 sēdvietām. Iespējams organizēt viesizrādes, viesmākslinieku koncertus un citus pasākumus.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider