Baznīcas un draudzes

Neretas Romas katoļu Svētā gara baznīca

 • Adrese: Kalēju ielā 7, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads LV-5118
 • Apkalpo: priesteris Andrejs Trapučka
 • Tālrunis: 29190359
  Sv. Mise: katru svētdienu plkst. 9.00

Ērberģes evaņģēliski luteriskā draudze

 • Adrese: Ērberģes baznīca, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133
 • Mācītājs: evaņģēlists – mācītāja p.i. Aigists Pinka, mob.tālrunis: 29391448;
 • Draudzes priekšniece: Vija Krumovica T. 29560384

Dievkalpojumi mēneša 1., 3. svētdienā pl.10:00
Lūgšanu stunda: mēneša 2. svētdienā pl.10:00
Baznīcā darbojas garīgās literatūras bibliotēka

__________________________________________________________________________________

Ērberģes Romas katoļu draudze

Prāvests: Prāv. T. Staņislavs Hoduns, OSPPE

Gricgales evaņģēliski luteriskā draudze 

 • Adrese: Pilskalnes pag., Neretas novads, LV 5110
 • Mācītājs: Aldis Pavlovičs
 • Mob. tālrunis: 26315219
 • E-pasts: aldinac[et]inbox.lv
 • Dievkalpojumi: mēneša 1. svētdienā plkst. 13:00

__________________________________________________________________________________

Kankaļu Romas katoļu kapu kapela

 • Adrese: Kankaļi, Mazzalves pag., Neretas novads LV – 5133
 • Apkalpo: tēvi paulīnieši no Skaistkalnes
 • Tālrunis: 63933154; 26471142Sv. Mise: Jāņa Kristītāja svētkos un kapusvētkos

__________________________________________________________________________________

Mazzalves evaņģēliski luteriskā draudze

 • Adrese: Zalves pag., Neretas novads LV 5127
 • Evaņģēlists: Aleksandrs Ivanovs
 • Mob. tālrunis: 29684597
 • Dievkalpojumi: mēneša 1., 3. svētdienā plkst. 13:00

__________________________________________________________________________________

Neretas evaņģēliski luteriskā baznīca

 • Adrese: Rīgas ielā 2, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
 • Kanceleja: Rīgas ielā 3,Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
 • Mācītājs: Aldis Pavlovičs
 • Mob. tālrunis: 26315219
 • E-pasts: aldinac[et]inbox.lv
 • Dievkalpojumi: katru svētdienu plkst. 10:00

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider