Ērberģes luterāņu baznīca

Ērberģes luterāņu baznīca stāv Susējas upes kreisajā krastā kā lepna un balta māmuliņa, kura, čaklu roku saposta, gaida savus apmeklētājus. Tās miers mūs ieved Dieva svētnīcā. Daudzus garus gadus, spītējot nelabvēļiem, kariem, cauri vētrām, tā ir vadījusi un joprojām vada Ērberģes (no 1925.g. Mazzalves) pagasta ļaudis. Tā ir viena no vecākajām baznīcām Sēlijas novadā.

Sēlija ir skaists Latvijas novads, tādēļ pēc tā ir tīkojuši daudzu valstu iekarotāji. Kad 13.gs. Latviju pakļāva  vācu krustneši, zemi sadalīja starp bīskapiem un Livonijas ordeni. Visa Sēlija nonāca Livonijas ordeņa rokās. Tā 1465.g. ordeņa mestrs Mengede izlēņoja Heinriham fon Zellenam pie Mēmeles un Susējas upes lielāku zemes gabalu, no kuras izauga Ērberģe un Kurmene. Novadam 2005.g. svin 540 g. Līdz ar zemju sadalīšanu Ērberģē ienāca arī kristietība. Kādā vecā hronikā J.Voldemar „Hictorischen  lexikon” pieminēta veca koka baznīca Ērberģes Salas muižas tuvumā ar nosaukumu „Svētā Bartolomaja baznīca, kura pastāvēja līdz 1700.g., kad zviedru majors Gothards Vilhelms fon Fītinghofs – Sēla uzcēla jaunu mūra baznīcu –Ērberģes luterāņu baznīcu pie Ērberģes muižas, jo šo muižu viņš bija nopircis. 31.01. 1700.g. uzcelto  Ērberģes baznīcu iesvētīja Ērberģes baznīcas priesteris Brandamus Deters. Iesvētībās piedalījās arī mācītāji no Saukas, Sunākstes un Lielzalves mācītājs Arnoldijs Kārlis Matīss, kā arī pats barons Fītinghofs- Sēla ar sievu un daudzi dievlūdzēji.

Ērberģes luterāņu baznīca ir vienjoma  būve ar poligonālu altārdaļas apsīdi. Četrstūra tornis no apjoma ir izvirzīts. Tam ir piramidāla smaile un izteikti uzsvērta dekoratīva dzega. Pati kancele ir poligonālas ar slīpu uzeju un jumtiņu. Uzejas un korpusa margas rotātas ar gludām korintiskām kolonnām, kuru cokoli rotāti  ar grieztu ziedu- augu ornamentu. Gar kanceles lejasdaļu likts nokarens kokgriezums. Virs jumtiņa dzegas novietotas nošķeltas rozetes. No 1700.g. baznīcas bijušās greznības šodien saglabājušies kancele ar kokgriezumu rotājumiem un ar 7 eļļas gleznojumiem pildiņos. Zem 5 svēto apustuļu gleznojumiem ir uzraksti: St.Matijs, St.Markus, Salvador Mundi, St.Lucar, St.Iohannes. Zem 2 lielākiem gleznojumiem parakstu nav.               Bez tam no 1700.g. uz ērģeļu luktas saglabājušies 12 eļļas gleznojumi ar svēto apustuļu portretiem un to vārdiem: S.Bartolomeus, S.Simon, S.Jacobus Mayor, S.Tadeus, S.Philippus, S.Matheuss, S.Petrus, S.Iohannes, S.Thomas, S.Jacobus Minor, S.Andreas, S.Paulus.   Kanceles un ērģeles luktas greznojumi 305 gadu pastāvēšanas laikā izbalējuši un tiem vajadzīga restaurācija. 1891.g. Ērberģes luterāņu baznīcā jaunas ērģeles, pirktas par 1200 krievu zelta rubļiem. Ērģeles būvējis viens no pirmajiem latviešu ērģeļbūves slavenākajiem meistariem Mārtiņš Krēsliņš Jēkabpilī. Tās ir – divu manuāļu un 11 reģistru ērģeles ar 600 stabulēm, tas nozīmē – plaša un daudzveidīga skanējuma instruments.   1929.g. novadnieks, Rīgas pulksteņu tirgotājs Roberts Valdmanis dāvināja baznīcai pudu smagu bronzas zvanu. Iesvētīšanas ceremoniju izpildīja mācītājs Teriņš un vietējais draudzes mācītājs A.Kiršteins. No Rīgas piedalījās bīskaps Irbe. Zaļumiem greznotā baznīca ļaužu pārpildīta. Dievkalpojumu noslēdza ar garīgu koncertu, ko kuplināja Nacionālās operas sekstets Baznīcā ir mākslas pieminekļi: griestu lukturis (20.gs.1.p.), altārglezna „Golgāta” (19.gs.), kauss (1818.), ērģeles (1891.), kancele ar 5 svēto apustuļu gleznojumiem (1700.), ērģeļu luktas 12 svēto apustuļu gleznojumi (1700.), sarkofāgs.

1955.g. Ērberģes baznīca atkal cieta no vandālisma. Divi piedzērušies ērberģieši pilnīgi iznīcināja seno altārgleznu „Jēzus svētī bērniņus”, salauza 2 koka svečturus, 2 metāla lukturus, kanceles jumtiņu, kāpnes un grīdu, 4 solus, ērģeļu soliņu, sadedzināja unikālas baznīcas grāmatas Vainīgos sodīja ar 3 gadiem cietumā. Kara laikos un. pēc kariem ērģeles stipri bojātas: no 600 stabulēm 300 sabojātas. Tās 2000.g. daļēji izremontēja un no jauna ieskanējās  26.08.2000.g., kad Mazzalves (Ērberģes) pamatskolas pastāvēšanas 160.gadadienas salidojumam veltītajā  piemiņas dievkalpojumā mācītājs Aldis Pavlovičs               iesvētīja Mazzalves pamatskolas karogu. 1996. un 2003.g. baznīca izremontēta ar pagasta, paju sabiedrības „Ērberģe”, ar mazzalviešu, ar Zviedrijā dzīvojošo tautiešu palīdzību. 2004. g. baznīcai uzlika jaunu jumtu par pagasta iedzīvotāju saziedotajiem un Mazzalves pagasta piešķirtajiem līdzekļiem. Par baznīcas saglabāšanu un remontiem jāpateicas draudzes priekšniecei M.Lapiņai un viņas ģimenei, kura draudzi vada jau 50 gadus.

Ērberģes baznīcā ir strādājuši apmēram 26 mācītāji. Pēdējie Aldis Pavlovičs, Alvis Āboliņš un Aleksandrs Ivanovs. Sākot no 1998.g. Ērberģes baznīca ir kļuvusi par vēl vienu kultūras centru Mazzalvē, kur notiek dievkalpojumi, kristības, iesvētības, pagasta kora un vieskoru koncerti.

Baznīcas kapenes

Zem baznīcas altārdaļas atrodas divas kapenes, kurās bija iebalzamēti sarkofāgos Ērberģes muižas īpašnieku Fītinghofa – Sēla, Aleksandra fon Taubes, barona fon Hāna dzimtas locekļi.

1. un 2. pasaules kara laikā un pēc kara kapenes stipri izpostīja, izzaga. Uz šodienu saglabājies viens vara sarkofāgs.

Taubes kapliča

Pie baznīcas atrodas t.s Taubes (bij.muižas īpašnieka) kapliča. Uz tās metāla durvju vērtnēm redzams celšanas laiks-1799.g. un iniciāļi ”E.T.,L.T.” Klasicisma būves galveno fasādi rotā trīsstūra frontons, centrā esošās ieejas abās pusēs redzamas nišas. Izteiksmīgs ir ēkas jumta dzegas profilējums. Durvju rokturis izveidots greznās rokoko formās. Domājams, līdzīgs metālkalums bija arī pie atslēgas, kurš pazudis. Taubes kapličā bija altāris: 1. augšējā glezna ”Kristus kristīšana”,  2 . zem tās glezna „Kristus pie krusta”. Uz šodienu kapličas altāris atrodas izjauktā veidā Rundāles pils muzejā.

Teika stāsta, ka kapličā gulējusi Napoleona mīļākā, kurai zem spilvena bijušas viņa vēstules, tās tagad glabājoties Rīgā muzejā.

Baznīca, mūra žogs ar vārtiem, kapliča un kapsēta kopā ir raksturīga lauku ainavas sastāvdaļa.

E.Varkale

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider