Novada uzņēmēji

Neretas novada uzņēmēji

Neretas pagasts

Pēc zemes dienesta datiem (01.01.2010) Neretas pagastā ir 1095 lauksaimniecības zemes vienības ar 10096,2 ha platību.

ĪPAŠUMĀ  :   968 vienības  ar 9533,6 ha , kas sadalās:

 • -fizisko personu īpašumā  – 936 vienības – 9134,8 ha;
 • – juridisko personu īpašumā – 30 vienības – 365,0 ha;
 • – valsts un citu institūciju īpašumā – 1 vienība – 0,4 ha;
 • -jaukta statusa kopīpašumi – 2 vienības – 33,4 ha.

LIETOŠANĀ :   fiziskajām personām  –  38 vienības – 297,6 ha.

 • Pašvaldībai piekritīgā zeme – 77 vienības – 211,8 ha.
 • Zeme zemes reformas pabeigšanai – 12 vienības – 53,2 ha

Pēc uzņēmumu reģistra ziņām Neretas pagastā ir 70 zemnieku saimniecības.

 Pagastā :

 • 15 piensaimniecības – virs 20 govīm
 • 2 – virs 200 govīm
 • Aitaudzētāji – 5
 • Ar biškopību nodarbojas – 4 (no tiem – 1 bioloģiskais)
 • Bioloģiskās zemnieku un piemājas saimniecības – 6
 •  Uzņēmēji – 2 gateri, 10 veikali, 1 aptieka
 • NVO – „Neretas papardītes”
 • 2 mednieku kolektīvi – “Nereta” un “Cīrulēni”

Mazzalves pagasts

Mazzalves pagastā aktīvi darbojas gaļas liellopu audzētāji. Viena no lielākajām šāda veida saimniecībām ir Oskara Ādama  zemnieku saimniecība “Krasti -B” kā arī  Armanda Zeltiņa zemnieku saimniecība “Bērzi”. Saimniecībās saimnieko ar bioloģiskajām saimniekošanas metodēm.

Vēl ar bioloģiskajām saimniekošanas metodēm saimnieko Jāņa Baltača zemnieku saimniecība “Rimšāni”, kura ir specializējusies piena lopkopībā un laukkopībā ( lielās platībās tiek audzēti  arī griķi). Vēl pie bioloģiskajām saimniecībām var pieminēt Agrītes Kanopas saimniecību “ Zemturi”, Ludmilas Smirnovas saimniecība “Lauri”. Šīs saimniecības nodarbojas gan ar lopkopību, gan laukkopību.

   Hildas Tauriņas piemājas saimniecībā “Pīlādži” nodarbojas ar lopkopību un laukkopību. Z/S Spodri saimnieks Gunārs Freimanis nodarbojas ar laukkopību. Z/S Brūveri īpašniece Sandra Kļaviņa nodarbojas ar lopkopību. Aivars Zariņš nodarbojas ar graudaudzēšanu.

Zigmāra Dubinska  SIA “Mundi AZ” nodarbojas ar laukkopību un lopkopību.

 Guntas Vasiļunas piemājas saimniecībā Jaunsētas nodarbojas ar lopkopību, laukkopību un dārzeņu audzēšanu.

Māra Daiļa saimniecībā  “Ozolkalni” nodarbojas gan ar lopkopību, gan laukkopību.

Piemājas saimniecībā “Rītupes” nodarbojas ar biškopību.

SIA “Blīgzna” īpašnieks Dainis Ivanovs un IK “Slaviks”  īpašnieks Jaroslavs Bīmanis, nodarbojas gan ar mežizstrādi, gan ar graudaudzēšanu.

Pagasta teritorijā arī darbojas IK “Dendrijs”, galvenais darbības virziens –kokapstrāde;

SIA “Bohrung Service Baltikum” – nodarbojas ar metālapstrādi;

SIA “DKM-AUTO”- mežsaimniecības palīgdarbi;

Karakuļko individuālais uzņēmums “ Amanda” – mazumtirdzniecība ārpus veikala.

Ļoti spēcīgs uzņēmums Mazzalves pagastā ir Kasparam Ādamam piederošais SIA “Liellopu izsoļu nams”, kurš nodarbojas ar liellopu  izsoļu rīkošanu.

Pagastā  darbojas vairākas nevalstiskas organizācijas: biedrība “Ērberģietes”, kuras mērķis ir sociāli aktivizēt laukos dzīvojošas sievietes; mednieku klubi “ Vecmēmele” un “Ērberģe”.

 Pagasta teritorijā ir arī daudzas mazākas piemājas saimniecības un pašnodarbinātas personas , kuras sekmīgi darbojas un cenšas izdzīvot.

Pilskalnes pagasts

Tūrisma nozarē veiksmīgi darbojas Z/S “Pilkalne”. V.Tomsons ir iesniedzis 2 projektiņus ELFLA pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšanā”.Ir veiksmīgi apgūts projektiņš no Kultūrkapitāla fonda.

Lielākas saimniecības Pilskalnes pagastā, kuras nodarbojas ar lopkopību, laukkopību un gaļas lopu audzēšanu:

 • ·         “Ceplīši” – P.Poikāns
 • ·         “Lejas stridzēni” – V. Sukaruks
 • ·         “Alejas ” – St.Zagorska
 • ·         “Aparāni” – R. Strode
 • ·         “Bruņenieki” – Z.Rācene

Saimniecības, kuras veiksmīgi nodarbojas ar medus ražošanu:

 • ·         “Grakoviči” – Vladislavs Grakovičs
 • ·         “Pūteļi”- Broņislavs Pavlovičs
 • ·         “Mežmaļi” – A.Bajinskis
 • ·         “Pumpuri” – M.Šalna

Neretas novadā ir 56 saimniecības, kuras nodarbojas ar bioloģisko saimniekošanu.

Zalves pagasts

Graudkopības saimniecības:

 • ·         Z/S ”Pumpuri”- J.Smirnovs
 • ·         Z/S “Slapdzēni”  – A. Bērziņš.

Piena lopkopības saimniecības:

 • ·        “Zīlītes”- A.Rutkis
 • ·         “Kalna Pālēni” – E.Līcis
 • ·         “Daugavieši”- A. Dābols
 • ·         “Skujiņas”- V. Skujiņa

Mežizstrāde un laukkopība

 • ·         Z/S ”Paeglīši” – Usāni

Cūkkopības saimniecība “Blāzmas” – R. Dālderis

Tirdzniecība – IK ”Cielava”- Kupetis

KS “Āntūži” – nodarbojas ar graudkopību

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider