Ērberģē katru dienu ar piesitienu

Biedrība “Ērberģietes” piedalījās Aizkraukles novada domes izsludinātajā no valsts budžeta finansētu bērnu nometņu projektu konkursā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” un guva finansējumu divām nometnēm – no 2.augusta līdz 6.augustam nometnē “Katru dienu ar piesitienu” darbojās 15 sākumskolas skolēni, bet no 17.augusta līdz 21.augustam nometne ar tādu pašu nosaukumu būs 7.-9.klašu skolēniem. Nometnes laikā katru dienu ar dažādu spēļu un asprātīgu sacensību palīdzību bērni mācījās angļu valodu brīvprātīgo Esteres un Madaras vadībā un veica kādu labo darbu – piemēram, vēstures dienā sakopa Varoņu laukumu, sporta dienā gatavoja atbalsta video apsveikumu Latvijas olimpiešiem, vides dienā palīdzēja sakārtot malku pirmsskolas bērnu grupiņām.

Projekta “Sveiks, kaimiņ!”ietvaros jaunieši izveido kopēju platformu Instagram vidē

Šī gada 7.aprīlī notika pirmā tikšanās sešu jauniešu grupai, kas uzņēmās iniciatīvu un izveidoja Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novadu jauniešiem kopējo platformu Instagram vidē, ar nosaukumu @sveiks_kaimin, izvirzot sev par mērķi – parādīt sabiedrībai, ka jaunieši var aktīvi iesaistīties un sniegt ieguldījumu savas pašvaldības darbā ar jaunatni.

Jaunieši sacenšas prāta spēlēs

2020.gada pavasarī Neretas novadā  izsludinātajā  projektu  konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” biedrība “Ērberģietes” iesniedza projektu “Tu neesi viens!” dažādu aktivitāšu organizēšanai  jauniešiem visa mācību gada garumā.

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie piedalījās apmācībās kapacitātes celšanai

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Neretas novada sportisko jauniešu pašiniciatīva un uzņēmība

“Lepojamies! Malači, spilgts un pozitīvs piemērs citiem jauniešiem” – tādi ir ieraksti zem Facebookā ievietotās futbolkomandas “Rastafari” fotobilžu kolekcijas. Komandas nosaukumam, kā stāsta komandas veidotājs un galvenais kopāsaturētājs pilskalnietis, Mazzalves pamatskolas absolvents Deivids Vanags, nav cita sakara ar kustību Āfrikā,  kā vien iekšējas brīvības mīlestība un dzīve saskaņā ar dabu, savtīguma un liekulības noliegums.

Sveiks, kaimiņ!

 

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie vērtēja jaunatnes jomu Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, rodot jaunas idejas sadarbības stiprināšanai un jomas attīstīšanai nākotnē!

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Mācās grāmatvedību, fotografēšanas mākslu un apmeklē autovadītāju kursus

Sešus gadus Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus.

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Neretas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 26.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Jaunieši Ērberģē aizraujas ar ielu vingrošanu

Viss sākās 2018.gadā, kad Neretas novada izsludinātajā projektu konkursā “Jaunieši veido savu vidi” Mazzalves pamatskolas mājturības skolotāja Kaspara Baltača rosināti Ērberģes puiši Alvja Spēlmaņa vadībā uzrakstīja projektu un guva finansējumu pievilkšanās stieņa iegādei un izbūvei Ērberģes centrā atpūtas laukumā. Pamazām arvien biežāk tur pulcējās lielāks vai mazāks jauniešu pulciņš, kuri mūzikas ritmā trenējās dažādu akrobātisku triku izpildē, izmantojot pievilkšanās stieni. Sākumā puiši izmantoja stieni tieši spēka vingrinājumu, pievilkšanās treniņam, bet ar katru gadu arvien prasmīgāk zēni veidoja vingrojumu salikumus, apgūstot un noslīpējot katrs savus ielu vingrošanas vingrinājumus, nu jau mācoties veikt atsevišķus trikus arī pārī.

Arī šai laikā var prast un darīt

Jau sesto gadu Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus. Plānots, ka projekta īstenošana valstī tiks pagarināta līdz  2022.gada beigām un projektam tiks piešķirts papildu finansējums – valstī kopumā 900 000 euro apmērā.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider