18.novembrī aicinām iedzīvotājus piedalīties karogu braucienā!

Audiovizuāls sveiciens Latvijai 103

Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedzīvot svētkus un sagaidot Latvijas Neatkarības proklamēšanas 103.gadadienu, vakara pastaigas laikā izbaudīt tos krāsās un mūzikā Ievu gravā, Aizkrauklē. Turpinot pirms gada aizsākto tradīciju, trīs svētku vakarus no 18.novembra, līdz ar tumsas iestāšanos – Ievu grava, Daugavas krasts un novembra debesis iekrāsosies audiovizuālā sveicienā, kā apliecinājums brīvības gaismas dzimšanai. Lai iedvesmojoša Latvijas Valsts dibināšanas diena!

Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros dalībnieki tiešsaistē apgūst amatniecības un dizaina mijiedarbību

12.oktobrī  Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas un pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” ietvaros notika  pārrobežu apmācības  tiešsaistē, kurās dalībnieki no katra iesaistītā projekta partnera (amatnieki, radošo industriju pārstāvji, dizaineri, uzņēmēji, publisko iestāžu darbinieki, kultūras un tūrisma nozares speciālisti, jaunieši un citi interesenti ) iepazinās ar amatniecības un dizaina mijiedarbību dažādās valstīs.

Neretas kultūras namā atjauno vairākas gadu desmitiem neremontētas telpas

Par Neretas apvienības pārvaldes un struktūrvienību apmeklētāju pieņemšanu klātienē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  21.10.2021. Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora Rīkojumu Nr.5.1/21/ 83 “Par Aizkraukles novada pašvaldības  iestāžu darbību ārkārtējā situācijā”,

līdz 2021. gada 15.novembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, tiek noteikts šāds apmeklētāju pieņemšanas laiks klātienē Neretas apvienības pārvaldē un struktūrvienībās:

Ir noslēdzies Starpnovadu sadarbības projekts “Sveiks, kaimiņ!”

Aizkraukles novada pašvaldībā tika noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu. 

“Jaunatnes gada balvas 2021”

Aizkraukles novada pašvaldībā tika noslēgts līgums ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Novusa čempionāta 1.kārta

   Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta angārā 17.oktobrī notika Neretas atklātā novusa čempionāta 1.kārta. Šajās sacensībās varēja, un arī turpmāk varēs, piedalīties tikai dalībnieki ar derīgu vakcinācijas sertifikātu, kurš pirms ienākšanas sporta angārā tiek pārbaudīts.

Projekts PuMPuRS Neretas Jāna Jaunsudrabiņa vidusskolā

Arī 2021./2022.m.g. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola  izmanto projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai“ (Nr.8.3.4.0/16/I/001) piedāvātās iespējas.  Neretā ir izstrādāta individuālā programma un sniegts atbalsts 10 skolēniem no 4. līdz 8. klasei. Šajā mācību gadā projektā iesaistīti seši pedagogi.

Aicinām piedalīties fotokonkursā “Foto ceļojums pa Aizkraukles novadu”!

Aizkraukles novada pašvaldība aicina visus interesentus, kuru kaislība ir fotografēšana, piedalīties fotokonkursā “Foto ceļojums par Aizkraukles novadu”. Fotokonkursā aicināti piedalīties ne tikai profesionāli fotogrāfi, bet arī amatieri un visi, kuru aizraušanās ir fotografēšana.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider