Lieldienu zaķis ar draugiem brauc pa Neretas ielām

 Lieldienu laiks atnāk kopā ar pavasara procesiem dabā, kad viss lēnām mostas pēc ziemas sala un pamazām sāk tērpties krāsās. Šīs pārmaiņas skaļi un pārliecinoši ieskandina putnu dziesmas. Tās rosina arī cilvēkā pamošanos un rosību pēc mierīgā ziemas perioda. Gribas būt vairāk pie dabas, nodoties dārza darbiem, svinēt mirkļus, kuros esam vienoti ģimenes tradīcijās. Šogad pulcēties uz Lieldienu pasākumu nevarējām, tāpēc  aicinājām visus svētkus pavadīt savās mājsaimniecībās. Kamēr Jūs bijāt mājās, mēs devāmies pie Jums. Lieldienu zaķis kopā ar saviem draugiem devās Neretas ielās ar Lieldienu auto.

Lieldienas Mazzalvē

 

      Mazzalvē šogad, gluži tāpat kā iepriekšējos gadus, pirmās Lieldienu noskaņas ienesa Zilgmas Raupas darināto skaisto un nebēdnīgo zaķu saimes un košie olu dekoriņi, kas izvietoti dažādās vietās Ērberģes centrā. Savukārt, Lieldienu brīvdienās iedzīvotājiem tika piedāvātas vairākas aktivitātes, ko varēja veikt individuāli, vai kopā ar ģimeni. Ikviens varēja izšūpoties Lieldienu šūpolēs pie sporta angāra. Interesenti varēja apskatīt divas nelielas izstādes. Lieldienu atklātņu izstāde tika izvietota informācijas stendā pie Mazzalves pagasta pārvaldes, bet pagasta pārvaldes ēkas logos pie ieejas skatītājus gaidīja rotaļu zaķi. Paldies pagasta iedzīvotājiem, kas atsaucās aicinājumam un atnesa izstādei gan atklātnes, gan arī rotaļu zaķus.

        Pašiem aktīvākajiem un azartiskākajiem mazzalviešiem, tiem, kuri raduši būt kustībā, bija iespēja piedalīties spēlē “Pa Lieldienu zaķa pēdām” – dodoties meklēt Lieldienu garauša paslēptās īpašās olas. Atsaucība bija gana liela. Pavisam spēlē dalību pieteica 15 dalībnieki, gan bērni, gan ģimenes ar bērniem, gan arī pieaugušie. Visas 15 olas gan izdevās atrast vien pieciem dalībniekiem, trim no tiem – Zandai Zariņai, Kristīnei Sermulei un Gabužu ģimenei, kuri pirmie iesūtīja visu 15 olu foto tiks solītās balvas. Taču arī visi pārējie dalībnieki saņems veicināšanas balviņas. Lielākā daļa dalībnieku pauda prieku par iespēju izkustēties un sevišķi nekreņķējās par dažām neatrastajām oliņām. Pats svarīgākais taču bija uzņemt svaiga gaisa vitamīnus un būt kustībā.

Sveiks, kaimiņ!

 

Starpnovadu sadarbības projekta “Sveiks, kaimiņ!” jaunatnes jomas atbildīgie vērtēja jaunatnes jomu Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu un Skrīveru novados, rodot jaunas idejas sadarbības stiprināšanai un jomas attīstīšanai nākotnē!

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”, par projekta “Sveiks, kaimiņ!” (identifikācijas Nr. VP2020/1.2-4) īstenošanu.

Priecīgas Lieldienas!

Mācās grāmatvedību, fotografēšanas mākslu un apmeklē autovadītāju kursus

Sešus gadus Neretas novadā jaunieši iesaistās ESF projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kura mērķis ir palīdzēt jaunajiem cilvēkiem veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, padarīt jauniešus konkurētspējīgākus.

Notiks diskusija par Aizkraukles novada stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm

 

Aicinām iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties Aizkraukles novada plānošanas dokumentu izstrādē. Diskusijā “Aizkraukles novads nākotnē” ar pašvaldību pārstāvjiem aicināti piedalīties iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas.

Līdz 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 31. martam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lēmusi atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5.pantā minētajām tiesībām 2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2021. gada ietvaros.

4.aprīlī no plkst. 10.00 – 13.00 Neretas ielās dosies Lieldienu auto ar Lieldienu zaķi un draugiem

Sākas atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talku pieteikšana

Sākot ar šodienu, mēnesi pirms Lielās Talkas, kas norisināsies 24. aprīlī,  visiem talkotājiem ir iespēja pieteikt savas talkas talkošanas tiešsaistes kartēs Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. Talkotāji arī aicināti ņemt vērā visus drošības priekšnosacījumus, kas būs aktuāli Lielās Talkas norises brīdī, kā arī aktīvi reģistrēt savas talkošanas vietas tiešsaistes kartēs, lai koordinētā un drošā veidā vienotos Latvijas sakopšanā.

Jānim Veselim – 125

Šogad 2021.gada 1.aprīlī svinama novadnieka Jāņa Veseļa 125.atcere. Muzeji pagaidām apmeklētājiem slēgti. Tie veido ekspozīcijas, izstādes, apskatus brīvā dabā, muzeja logos vai sociālajos tīklos. Šādi katram iespēja apmeklēt muzeju, apskatīt virtuāli vai atpūsties svaigā gaisā un priecāties par āra ekspozīcijās redzamo.

Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi” no 1.aprīļa būs skatāma āra ekspozīcija, veltīta novadnieka Jāņa Veseļa dzīvei un daiļradei. Izmantosim šo iespēju, lai pieminētu mūsu novadnieku Jāni Veseli.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Jautā pašvaldībai
close slider